Orust och Tjörns dombok 1662 - 1667

 

Folke Almegius har gjort en bokstavstrogen avskrift av domboken för dessa år. För varje mål finns även en sammanfattning. Erik Skantorp har upprättat ett register till denna dombok.

     
Förord
Ting på Tjörn 22 september 1662

Ting i Härlycke i Stala socken 25 september 1662

Ting i Vräland i Långelanda socken 17 november 1662

Ting i Stala i Tegneby socken 19 november 1662

Ting i Stala i Tegneby socken 20 november 1662

Ting i Stordal i Stenkyrka socken 24 november 1662

Ting i Övre Trätte i Långelanda socken 23 februari 1663

Ting i Smedby i Tegneby socken 24 februari 1663

Ting i Åseby i Stenkyrka socken 26 februari 1663

Ting i Mölneby i Långelanda socken 9 april 1663
Ting i Röra i Stala socken 29 april 1663
Ting i Kärreberg i Stala socken 28 april 1663
Ting i Gilleby i Tegneby socken 26 oktober 1663
Ting i Vräland i Långelanda socken 28 oktober 1663
Ting i Åseby i Stenkyrka socken 30 oktober 1663
Ting i Åseby i Stenkyrka socken 31 oktober 1663
Ting i Häröd i Myckleby socken 16 februari 1664
Ting på Tjörn 18 februari 1664
Ting på Tjörn 19 februari 1664
Ting i Röra i Stenkyrka socken 6 maj 1664
Ting i Röra i Stenkyrka socken 11 maj 1664
Arvskifte i Lalleröd i Tegneby socken 13 maj 1664
Ting i Hällsberg i Stala socken 6 juni 1664
Ting i Mellby i Valla socken 10 juni 1664
Ting i Röra i Stenkyrka socken 12 december 1664
Ting i Hoga i Tegneby socken 15 december 1664
Ting i Kalseröd i Myckleby socken 9 januari 1665
Ting i Kalseröd i Myckleby socken 10 januari 1665
Ting i Häggvall i Valla socken 12 januari 1665
Ting i Kållekärr i Stenkyrka socken 8 maj 1665
Ting i Kållekärr i Stenkyrka socken 9 maj 1665
Ting i Lalleröd i Tegneby socken 11 maj 1665
Ting i Lalleröd i Tegneby socken 12 maj 1665
Ting i Gilleby i Tegneby socken 21 juni 1665
Ting i Röra i Stenkyrka socken 10 oktober 1665
Ting i Röra i Stenkyrka socken 11 oktober 1665
Ting i Hoga i Tegneby socken 12 oktober 1665
Ting i Hoga i Tegneby socken 13 oktober 1665
Ting i Hoga i Tegneby socken 14 oktober 1665
Ting i Mellby i Valla socken 30 oktober 1665
Ting i Lilldal i Stenkyrka socken 31 januari 1666
Ting i Lilldal i Stenkyrka socken 1 februari 1666
Ting i Hällsberg i Stala socken 5 februari 1666
Ting i Hällsberg i Stala socken 6 februari 1666
Ting i Bro i Morlanda socken 7 februari 1666
Ting i Bro i Morlanda socken 8 februari 1666
Ting i Bro i Morlanda socken 9 februari 1666
Ting i Hoga i (Tegneby?) socken 18 juni 1666
Ting i Röra i Stenkyrka socken 21 juni 1666
Ting i Hoga i Tegneby socken 24 september 1666
Ting i (Stordal i Stenkyrka socken) 30 november 1666
Ting i Stordal i Stenkyrka socken 1 december 1666
Ting i Härlycke i Stala socken 3 december 1666
Ting i Smedby i Tegneby socken 11 februari 1667
Ting i Mellby i Valla socken 13 februari 1667
Ting i Öberg i Myckleby socken 7 mars 1667
Ting i Hällsberg i Stala socken 19 juni 1667
Ting på Tjörn 21 juni 1667
Ting i Hällsberg i Stala socken 30 september 1667
Ting i Hällsberg i Stala socken 1 oktober 1667
Ting i Kalseröd i Myckleby socken 28 oktober 1667
Ting i Kalseröd i Myckleby socken 29 oktober 1667
Ting i Mellby i Valla socken 30 oktober 1667
     
Klickbart personregister Aggersten - Anders 
Klickbart personregister Angunna - Brynilla 
Klickbart personregister Börje - Engelbrekt 
Klickbart personregister Erik - Hans 
Klickbart personregister Harald - Jerp 
Klickbart personregister Johan - Karin 
Klickbart personregister Karl - Lasse 
Klickbart personregister Lek - Nils 
Klickbart personregister Olof - Ottila 
Klickbart personregister Per - Simon 
Klickbart personregister Staffan - Östen 
     
  Klickbart släktnamnsregister  
     
  Klickbart register över personer från andra härad  
     

Klickbart torpsregister

     

Klickbart sakregister Arvskiften - Läkare

Klickbart sakregister Misstro mot överhet - Öl
     
Klickbart svordoms- och förstärkningsordsregister 

 

Senast uppdaterad: 2013-12-28

Webmaster: Anders Ryberg