Orust och Tjörns dombok 1668 - 1673

 

Folke Almegius har gjort en bokstavstrogen avskrift av domboken för dessa år. För varje mål finns även en sammanfattning
Ting i Hällsberg i Stala socken 27 januari 1668
Ting i Kållekärr i Stenkyrka socken 29 januari 1668
Ting i Smedby i Tegneby socken 24 februari 1668
Ting i Röra i Stenkyrka socken 25 februari 1668
Ting i Häggvall i Valla socken 17 april 1668
Ting i Kärra i Röra socken 20 april 1668

Ting i Göksäter i Röra socken 11 januari 1669

Ting i Kyrkofjäll i Klövedals socken 14 januari 1669

Ting i Hoga i Tegneby socken 14 juni 1669
Ting i  Stordal i Stenkyrka socken 21 juni 1669
Ting i Stordal i Stenkyrka socken 22 juni 1669
Ting i Olsby i Stenkyrka socken 3 augusti 1669
Ting i Mölneby i Långelanda socken 10 augusti 1669

 

Senast uppdaterad: 2007-11-27

Webmasters: Anders Ryberg, Agneta Karlsson och Bo Olsson