Geografi


Tjörns byar och torp.

 
   

Om utmarker

Anders Ryberg

Boställen i Hans Larssons och Stig Rutgerssons Tjörnforskningar - Uppdaterat 2011-03-21

Sammanställning: Anders Ryberg
   

Byar

 

Gårdar i Stenkyrka socken

Sammanställning: Anders Ryberg

Gårdar i Klädesholmens och Rönnängs socknar

Sammanställning: Anders Ryberg

Gårdar i Klövedals socken

Sammanställning: Anders Ryberg

Gårdar i Valla socken

Sammanställning: Anders Ryberg

   

Torp

 

Boställen i Klövedal ordnade efter namn

Sammanställning: Anders Ryberg

Boställen i Klövedal ordnade efter läge

Sammanställning: Anders Ryberg

Boställen i Valla ordnade efter namn

Sammanställning: Anders Ryberg

Boställen i Valla ordnade efter läge

Sammanställning: Anders Ryberg

Torp under Åker och Sundsby

Sammanställning: Anders Ryberg

Boställen i Rönnäng ordnade efter namn

Sammanställning: Anders Ryberg

Boställen i Rönnäng ordnade efter läge

Sammanställning: Anders Ryberg

Torp i Stenkyrka Pastorat   Uppdaterad 2018-06-20

Sammanställning: Stig Rutgersson

Torp i Stenkyrka Pastorat - Register till torpinventering

Sammanställning: Marit Karlsson

   

Båtsmansrotar och båtsmansnamn

Sammanställning: Anders Ryberg

Trankok och sillsalterier Sammanställning: Anders Ryberg
   

Länk: Digitala historiska kartor hos Lantmäteriverket