Källor


I det här avsnittet hittar du avskrifter av kyrkoböcker och andra dokument. I regel i excel-format för bästa sökbarhet. Du kan då t.ex. använda autofilter eller sortera med knappen "A-Ö"
En liten instruktion hur du hanterar autofilter i excel hittar du här.


Registren är skapade av medlemmar i föreningen på frivillig basis.
Läs gärna igenom avsnittet "Lite om upphovsrätt och spridning"