Beskattning


Både den norska och svenska kronan led av kronisk penningbrist och försökte därför att komma på så många sätt som möjligt att få ut skatt. Detta var till stort besvär för våra förfäder, men till stor glädje för oss, då detta resulterade i en stor mängd dokument. Här finns skattemantal, avkortningslängder över personer som inte längre kan betala skatt och diverse specialskattelängder.

 

Norska källor

Gårdstagor 1601-1635 (Excel)

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius, register av Anders Ryberg

Gårdsinnehavare Klövedal 1602-1635 (Excel)

Sammanställt av Stig Rutgersson

Gårdsinnehavare Stenkyrka 1602-1635 (Excel)

Sammanställt av Stig Rutgersson

Gårdsinnehavare Valla 1602-1635 (Excel)

Sammanställt av Stig Rutgersson

Skattemantal 1528

Utdrag av Wilhelm Ängermark

Jordebok 1542

Inmatning: Jörgen Olofsson

St Hans ledung 1602

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Kungsskatt 1611

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Kungsskatt 1612-13

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius
Indtegt paa Lanndboedaller 1613 - 1614 Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Kungsskatt 1614

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Jordebok ca 1615

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Skatt 1615 - 1616

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Biskopstionde 1616 - 1617

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Landbodaler 1616 - 1617

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Kungsskatt 1617

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Pengskatt 1618

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Landbodaler 1619 - 20

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Sölskatten 1622

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Skattebetalare 1622

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Sölskatten 1625

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Landbodaler 1625 - 26

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Landbodaler 1628 - 29

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Gods 1628 - 29

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Huvudtionde 1630

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Landbodaler 1631 - 32

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Huvudtionde 1632 - 1633

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Huvudtionde 1634 - 1635

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Landbodaler 1634 - 35

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Svenska källor

Sundsby strandsittare Tjörn 1673

Avskrift av Eibert Ernby

Strandsittarskatten Tjörn 1687

Avskrift av Rolf Berlin, kommentarer av Stig Rutgersson

Avkortningslängder 1738 - 1751 för Stenkyrka socken

Avskrift av Rolf Berlin, kommentarer av Stig Rutgersson

Allmogens änkor och hustrur i Stenkyrka socken 1740 - 1751

Avskrift av Rolf Berlin, kommentarer av Stig Rutgersson

Avkortningar Stenkyrka 1764 - 1779

Avskrift Sven Nyblom, kommentarer Stig Rutgersson

Allmogens änkor och hustrur i Stenkyrka 1772

Avskrift Sven Nyblom

Jordebok Klövedal 1764

Avskrift: Dennis Karlsson

Jordebok Valla 1764

Avskrift: Dennis Karlsson

Jordebok Stenkyrka 1764

Avskrift: Dennis Karlsson

Mantal Klädesholmen 1671 - 1770

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1669

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1670

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1671

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1672

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1673

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1674

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1675

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1680

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1681

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1682

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1683

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1684

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1685

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1686

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1687

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1688

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1689

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1690

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1691

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1692

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1693

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1694

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1695

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1696

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1697

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1698

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1700

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1701

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1703

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1704

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1705

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1708

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1709

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1710

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1716

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1718

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1719

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1720

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1721

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1723

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1724

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1725

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1726

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1727

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1728

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1729

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1730

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1731

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1733

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1734

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1736

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1742

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1748

Avskrift: Jörgen Olofsson

Mantalslängd Stenkyrka 1752

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1753

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1754

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1755

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1756

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1757

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1758

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1759

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1760 borttagen.
Återkommer med en ny inom kort.

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1761

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1762

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1763

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1764

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1765

Avskrift: Jörgen Olofsson och Anders Ryberg

Sammanställning av mantalslängder Stenkyrka 1752 - 1765

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1767

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1766

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1770

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1771

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1772

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Mantalslängd Stenkyrka 1776

Avskrift: Anders Ryberg

Mantalslängd Stenkyrka 1777

Avskrift: Anders Ryberg

Mantalslängd Stenkyrka 1778

Avskrift: Anders Ryberg

Mantalslängd Stenkyrka 1779

Avskrift: Anders Ryberg

Mantalslängd Valla 1777

Avskrift: Anders Ryberg

Mantalslängd Valla 1778

Avskrift: Anders Ryberg

Mantalslängd Valla 1779

Avskrift: Anders Ryberg

Mantal Klädesholmen 1805

Avskrift: Stig Rutgersson

Mantalslängd Stenkyrka 1947 (exkl. Skärhamn)

Avskrift: Svante Carlsson

Länk: Rolf Berlins hemsida med avkortningslängd för 1720 - 1735 och förmögenhetstaxering för 1715.