Sakfall från norska tiden

 

Sakfall var när det utdömdes böter i domstolarna. Korta sakfallslängder finns bevarade för Tjörn och Orust från 1601.

Där framgår vilka som dömts till böter för olika brott och varför.
 

Sakfall Tjörn 1601 - 1613

Folke Almegius och

Kenneth Bengtsson

Sakfall Tjörn 1614 - 1617

Folke Almegius och

Kenneth Bengtsson

Sakfall Tjörn 1617 - 1620

Folke Almegius och

Kenneth Bengtsson

Sakfall Tjörn 1620 - 1623

Folke Almegius och

Kenneth Bengtsson

Sakfall Tjörn 1623 - 1624

Folke Almegius och

Kenneth Bengtsson

Sakfall Tjörn 1624 - 1626

Folke Almegius och

Kenneth Bengtsson

Sakfall Tjörn 1626 - 1627

Folke Almegius och

Kenneth Bengtsson

Sakfall Tjörn 1627 - 1629

Folke Almegius och

Kenneth Bengtsson

 

Senast uppdaterad: 2007-11-27

Webmasters: Anders Ryberg, Agneta Karlsson och Bo Olsson