Kyrkoböcker


Kyrkoböckerna från Tjörn är tyvärr ofullständigt bevarade. För Valla och Klövedal finns förvisso alla kvar, men den första bevarade för Stenkyrka börjar 1779. Klädesholmen och Rönnäng bröts ut ur Stenkyrka 1797, och ingår alltså där innan. Intressant nog finns lysningssedlar och inflyttningsattester bevarade ända från 1740.

Här finns även kyrkoböcker för Marstrand som ligger nära nog för att dra till sig en hel del Tjörnbor.

Alla avskrifter är normalstavade. Registerna är gjorda i Excel för maximal sökbarhet. Längderna över tvillingfödslar och ovanliga dödsfall för Stenkyrka 1749 - 1773 är upprättade efter de statistiska tabeller prästerna var ålagda att  upprätta åt SCB:s föregångare Tabellverket varje år.

 

Autofilter i Excel: Kort instruktion om hur man använder de Autofilter som finns inlagda i kyrkoboksavskrifterna.

 

Jan. 2015, Vi lägger nu efterhand till en kolumn med rubriken "Rättat" i kyrkoboksfilerna så du kan se vilken post som har blivit rättad.


Feb. 2015. Fel i Kyrkoböcker - Nytt register skapat för upptäckta fel i kyrkoböcker-original som berör registren på den här sidan.Sammanställda register hela Tjörn

Födda Tjörn 1688-1920  Uppdat. 18-12-06

 

Vigda Tjörn 1688-1920  Uppdat. 14-12-11

 

Döda Tjörn 1688-1920  Uppdat. 18-01-06

 
   

Fynd bland faddrar Uppdat. 15-06-08

Anders Ryberg

Fel i kyrkoböcker  Uppdat. 17-11-22

Svante Carlsson
   

Stenkyrka

 

Födda Stenkyrka 1779 - 1808  Uppdat. 16-05-04

Marit Karlsson

Födda Stenkyrka 1809 - 1849 Uppdat.15-03-24

Marit Karlsson

Födda Stenkyrka 1850 - 1920  Uppdat. 18-12-06

Marit Karlsson

Födda Stenkyrka 1921 - 1932 Uppdat. 15-11-24

Dennis Karlsson

Vigda Stenkyrka 1779 - 1808 Uppdat. 11-05-20.

Marit Karlsson och Anders Ryberg

Vigda Stenkyrka 1791 - 1920  Uppdat. 14-12-11

Marit Karlsson

Vigda Stenkyrka 1921 - 1929 Uppdaterad 2020-03-08

Dennis Karlsson

Döda Stenkyrka 1779 - 1808  Uppdat. 13-03-31

Marit Karlsson och Anders Ryberg

Döda Stenkyrka 1809 - 1849  Uppdat. 17-03-06

Marit Karlsson

Döda Stenkyrka 1850 - 1920  Uppdat. 18-01-06

Marit Karlsson

Döda Stenkyrka 1921 - 1941  Uppdat. 16-04-24

Dennis Karlsson

Tvillingfödslar Stenkyrka 1749 - 1773

Anders Ryberg

Ovanliga dödsfall Stenkyrka 1749 - 1773

Anders Ryberg

Stenkyrka pastorat 1733-

Stig Rutgersson

Stenkyrka pastorat 1748 - 1765

Kenneth Bengtsson

Stenkyrka pastorat 1770 - 1782

Kenneth Bengtsson

Stenkyrka pastorat 1748 - 1782

Kenneth Bengtsson

Stenkyrka 1827 - 1839

Kenneth Bengtsson

Födelseatt. på div. infl. bosatta i Stenk. pastorat 1812 HIII:1

Kenneth Bengtsson

Huvudtionde Stenkyrka pastorat 1680 -  1684

Sven Nyblom, komm. Stig Rutgersson

Kusingiften Stenkyrka pastorat 1773 - 1806

Anders Ryberg

Husförhörslängd för Stenkyrka 1807 Uppdaterad 13-01-03

Jörgen Olofsson

Husförhörslängd för Stenkyrka 1808-1809

Kenneth Bengtsson

   

Klövedal

Klövedal 1689 - 1730 uppdaterad 11-11-07

Kenneth Bengtsson

Födda Klövedal 1689 - 1730 - faddrar Kenneth Bengtsson

Födda Klövedal 1731 - 1920 Uppdat. 14-01-29

Marit Karlsson

Födda Klövedal 1921 - 1929 

Marit Karlsson

Vigda Klövedal 1689 - 1729  uppdaterad 20-06-07

Kenneth Bengtsson

Vigda Klövedal 1779 - 1808 Uppdat. 11-11-14

Marit Karlsson och Anders Ryberg

Vigda Klövedal 1730 - 1920 Uppdat. 10-12-13

Marit Karlsson

Vigda Klövedal 1921 - 1929 

Marit Karlsson

Döda Klövedal 1779 - 1808 Uppdat. 11-12-19

Marit Karlsson och Anders Ryberg

Döda Klövedal 1688 - 1730  uppdaterad 11-11-07

Kenneth Bengtsson

Döda Klövedal 1731 - 1920 Uppdat. 13-03-12

Marit Karlsson

Döda Klövedal 1921 - 1929  

Marit Karlsson
   

Valla

Födda i Valla 1691 - 1730  Uppdat. 11-01-07

Wilhelm och Henny Ängermark

Födda i Valla 1691-1730 ej återfunna
i
Hans Larssons pärmar

Anders Ryberg

Födda i Valla 1730 - 1778 Uppdat. 09-09-24

Wilhelm och Henny Ängermark

Födda i Valla 1779 - 1802

Wilhelm och Henny Ängermark

Födda i Valla 1802 - 1820

Wilhelm och Henny Ängermark

Födda i Valla 1821 - 1920   Uppdat. 2012-01-26.

Marit Karlsson

Födda i Valla 1921 - 1929   Uppdat. 2015-02-10

Marit Karlsson

Vigda i Valla 1691 - 1730

Wilhelm och Henny Ängermark

Vigda i Valla 1730 - 1778

Wilhelm och Henny Ängermark

Vigda i Valla 1691-1730 ej återfunna
i
Hans Larssons pärmar

Anders Ryberg

Vigda i Valla 1779 - 1820 Uppdat. 14-02-09

Wilhelm och Henny Ängermark

Vigda i Valla 1821 - 1920 Uppdat. 10-05-17

Marit Karlsson

Vigda i Valla 1921 - 1929 

Marit Karlsson

Döda i Valla 1691 - 1730

Wilhelm och Henny Ängermark

Döda i Valla 1730 - 1778 Uppdat. 17-12-17

Wilhelm och Henny Ängermark

Döda i Valla 1779 - 1820

Wilhelm och Henny Ängermark

Döda i Valla 1821 - 1920 Uppdat. 10-12-30

Marit Karlsson

Döda i Valla 1921 - 1940 

Marit Karlsson

Valla sockens catechesimilängd 1784-1790

Wilhelm och Henny Ängermark

Fattigvårdspenningar i Valla 1878

Göran Hermanson

Fattigvårdspenningar i Valla 1878 del 2

Göran Hermanson

Fattigvårdspenningar i Valla 1879

Göran Hermanson

Röstande i prästval 1778 - Valla

Anders Ryberg

   

Klädesholmen

Födda i Klädesholmen 1795 - 1920  Uppdat. 15-09-23

Marit Karlsson

Födda i Klädesholmen 1921-1929  Uppdat. 2020-04-16

Kjell Berntsson

Födda i Klädesholmen 1930 - 1943

Kjell Berntsson
Vigda i Klädesholmen 1795 - 1821 Marit Karlsson och Anders Ryberg

Vigda i Klädesholmen 1822 - 1920

Marit Karlsson

Vigda i Klädesholmen 1921 - 1929

Dennis Karlsson

Döda i Klädesholmen 1795 - 1821

Marit Karlsson och Kenneth Bengtsson

Döda i Klädesholmen 1822 - 1920 Uppdat. 13-03-25

Marit Karlsson

Döda i Klädesholmen 1921 - 1941

Marit Karlsson

Husförhörslängd för Klädesholmen (Rönnäng AI:1 1801-1809)

Kenneth Bengtsson

Husförhörslängd för Klädesholmen AI:1 1816 - 1821

Kenneth Bengtsson

Husförhörslängd för Klädesholmen (Rönnäng AI:5 1833 - 1835) Kjell Berntsson
Husförhörslängd för Klädesholmen AI:4 1847 - 1854 Kjell Berntsson
   

Rönnäng

 

Födda i Rönnäng 1797 - 1810

Marit Karlsson och Anders Ryberg

Födda i Rönnäng 1811 - 1920 Uppdat. 2014-05-22

Marit Karlsson

Födda i Rönnäng 1921 - 1930 

Dennis Karlsson

Födda i Rönnäng 1929 - 1942 Uppdaterad 14-01-02

Kenneth Bengtsson

Vigda i Rönnäng 1797 - 1861

Marit Karlsson och Anders Ryberg

Vigda i Rönnäng 1862 - 1920 Uppdat. 10-05-17

Marit Karlsson

Vigda i Rönnäng 1921 - 1929 

Dennis Karlsson

Döda i Rönnäng 1797 - 1920

Marit Karlsson

Döda i Rönnäng 1921 - 1938

Dennis Karlsson

Husförhörslängd för Rönnäng AI:1 1801 - 1809

Jörgen Olofsson

Husförhörslängd för Rönnäng AI:3 1817 - 1821

Kenneth Bengtsson

   

Marstrand

 
Födda i Marstrand 1685-1730 Wilhelm och Henny Ängermark
Vigda i Marstrand 1685-1730 Wilhelm och Henny Ängermark

Döda i Marstrand 1685-1730

Wilhelm och Henny Ängermark

   

Länk: Excel Viewer