Saköreslängd för Tjörn 1687

 

Målsägare Kungen Häradet
Sven i Säby för knivdrag 16 16 16
Bård Karlsson för hårdrag och en "kindpust" 16 16 16
Olof Jerpsson i Kärrslätt för lägersmål 1:21 1/3 6 =
Gunnur Olsdotter för lägersmål 2:a gången 3:10 2/3 = =
Per Hansson i Toftenäs för lägersmål 3:10 2/3 = =
Mätta Nilsdotter för dito 1:21 1/3 = =
Olof Börjesson i Gunneby gift för enkelt hor 26:21 1/3 = =
Maret Torbjörnsdotter för dito, ogift 13:10 2/5 = =
Börta Gunnarsdotter för lägersmål 1:21 1/3 = =
Hans Eriksson i Säby för stöld 2:8 = =
Anders i Sibräcka som utan lov lämnat tinget     24
Simon i Sibräcka för uttag av inmärkt fä 8 8 8
Anders Eriksson i Kolleröd för enkelt hor, gift 26:21 1/3 = =
Helga Reersdotter ogift för dito 13:10 2/5 = =
Anders i Sibräcka för oljud vid tinget     24
Björn Klementsson i Mellby för lägersmål 3:10 2/5 = =
Börta Olsdotter för dito 1:21 1/3 = =
Helge Olsson för 2 förebråelser 16 16 16
Dito för 6 slag 1:16 1:16 1:16
Gunnar i Habborsby för uteblivande 8 8 8
Eskil i kurlanda för oljud vid tinget     24
     
115:8 115:8 123
     
Avdrages böterna för Olof Börjesson i Gunneby och Maret Torbjörnsdotter, dömda för hor, eftersom båda pliktat med kroppen.
 

 

Folke Almegius och Kenneth Bengtsson

Senast uppdaterad: 2013-12-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg