Förmynderskapsdombok 1757 - 1779

 

Orust och Tjörns HR AIIc:1 (1757-79)

Förmynderskapsdombok

 

28/2 1758

3. Kerstin Nilsdotter i Fjällebro föreslår att hennes son Eskil Rasmussons förmyndare blir hans morfars svåger Rasmus Andersson i Berga. Vilket både Rasmus och tingsrätten samtycker till.

 

2/3 1758

4. Till förmyndare för avlidne Helge Rasmussons i Kålleröd barn Rasmus, Helge och Maria utses Olof Olsson på St.Askerön.

 

8/6 1758

1. Lars Olsson i Myggenäs, 60 år gammal, vill bli entledigad från förmynderskapet för avlidne Björn Klementssons i Mällby omyndiga barn och föreslår i stället sin son Olof Larsson.

 

15/6 1758

4. Änkemannen Olof Andersson i Tyfta östergård vill bli entledigad från det förmynderskap han haft för sin avlidne bror Olof Anderssons 2 st omyndiga barn. Dels för det att han själv har 8 st egna barn att föda utan det att han också är skuldsatt. Han föreslår i stället att de omyndigas fasters man Helge Björnsson i Kvisslingeby på Hisingen blir deras förmyndare.

Eftersom den föreslagne förmyndaren ej bor i detta häradet så får beslutet väta tills nästa ting.

 

2/6 1759

2. Änkan Börta Eskilsdotter i Gunneby föreslår att Ingemar Jonsson i Ringseröd och Jakob Olsson i Bråland skall bli förmyndare för hennes döttrar Kristina och Annika Nilsdöttrar.

 

11/6 1759

5. Änkan Dordi Svensdotter i Tolleby föreslår att Olof Larsson i Kuballe och Rasmus Tollesson i Morik blir förmyndare för hennes döttrar Regina och Börta Nilsdöttrar.

 

23/2 1759

10. Till förmyndare för avlidne Rasmus Perssons i N.Bäck omyndiga dotter Rangela Rasmusdotter föreslås hennes syskonbarn Olof Helgesson i Häller.

 

10/11 1759

10. Olof Andersson i Tyfta östergård som är över 60 år gammal ansöker om att bli entledigad från förmynderskapet för sin avlidne bror Olof Anderssons i Kvisslingeby på Hisingen omyndiga barn Jakob Olsson och Anna Olsdotter. (se 15/6 1758 mål nr.4)

Han föreslår i stället att hans bröder Jakob Andersson och Per Andersson i Hede blir utsedda till nya förmyndare.

 

22/3 1760

1. Olof Knutssons hustru Maret Persdotter på Olsnäs ansöker om att hennes sjuklige man skall bli entledigad från förmynderskapet för sin brorsom Mattis Pettersson och föreslår i stället den omyndiges svåger Per Rasmusson i N.Bäck till ny förmyndare.

 

 

 

 

22/3 1760

4. Jakob Olsson i Bråland vill pga sjukdom bli entledigad från det förmynderskap han haft för Börta Eskilsdotters i Gunneby omyndiga döttrar Kristina och Annika Nilsdöttrar och föreslår i stället de omyndigas svåger Anders Jonsson i Gunneby till ny förmyndare.

 

26/3 1760

5. Knut Larsson i V.Sunna som den 25/2 1757 blivit förmyndare för sin avlidne halvbror Petter Knutssons på Olsnäs omyndige son Rutger Pettersson eftersom han själv har två barnkullar att sköta och föreslår i stället den omyndiges svåger Per Rasmusson i N.Bäck till ny förmyndare.

 

31/5 1760

2. Avlidne Vincent Johanssons på L:a Askerön efterlämnade 9 st barn som nu är både fader och moderlösa. Barnens morbröder Per Olsson i Häggvall och Rasmus Olsson i Kebene berättade för rätten att sju stycken av dessa är omyndiga nämligen Karin, Regina, Kristina, Anna, Elsa, Greta och Edela.

Dessa morbröder erbjuder sig nu att bli förmyndare, Per Olsson för de tre förstnämnda och Rasmus Olsson för resterande fyra barn.

 

31/5 1760

3. Ingemar Jonsson i Ringseröd anhåller om att bli entledigad från det förmynderskap han haft för Nils Ingemarssons i Gunneby dotter Kristina Nilsdotter för det att han själv har många små barn att ta hand om samt att han också är förmyndare för omyndige drängen Jon Gunnarsson i Hammar. Han föreslår i stället att den omyndigas svåger Anders Jonsson i Gunneby blir ny förmyndare.

 

30/10 1760

2. Änkan Karin Olsdotter i Myggenäs anhåller om att det tillsätts förmyndare för hennes med dess avlidne man Olof Larsson sammanavlade barn Olof, Britta och Regina. Hon föreslår att Mattias Olsson i Häggvall och Bengt Andersson i Stordal utses till förmyndare.

 

30/10 1760

3. Änkan Ingeborg Arvidsdotter på L:a Brattön ansöker om ny förmyndare för hennes omyndiga brorsdotter Maret Eriksdotter eftersom hennes förre förmyndare, Ingeborgs man Kristen Svensson nu avlidit. Hon föreslår att den omyndigas mosterman Olof Persson i Utäng tillsätts som ny förmyndare.

 

3/11 1760

6. Bernt Tuvessons änka Ingrid Persdotter i Toftenäs som tänker ingå nytt gifte ansöker om förmyndare för sina omyndiga barn Per, Anders, Bernt, Kerstin, Rangela, Elin och Börta. Hon föreslår att Jon Persson och Håkan Bryngelsson i Valsäng blir förmyndare för sönerna samt att Bengt Andersson i Stordal och Anders Bryngelsson i Grinneröd blir förmyndare för döttrarna.

 

20/2 1761

1. Olof Andersson i Ekebäck i Askims socken erbjuder sig att bli förmyndare för sin avlidne bror Lars Anderssons på Höviksnäs omyndige son Börje Larsson.

 

 

 

21/2 1761

3. Olof Persson i Utäng vill bli entledigad för det förmynderskap han har för  sin hustrus omyndiga systerdotter Maret Eriksdotter, han har redan två förmynderskap. Han föreslår i stället att hennes farbror Bengt Arvidsson i Häller blir ny förmyndare.

 

Stenkyrka HII:1 1757

Afledne Eric Arfvidsons Enckia Börta Börjesdotter, som ett åhrs tid bodt på Ormo, och flyttat til Tiörn, hafwer sig  ärligen förhållit, och i Ytterby församling brukat Salighets medlen.

Kongelf d. 3 martu 1757    Anders Tranchelius P.L.

 

24/2 1761

6. Jonas Henriksson i Åkervik anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för avlidne Petter Knutsson Måneskölds i Olsnäs omyndiga dotter Börta som han blivit pålagd vid tinget den 15/6 1754. Han har ytterligare ett förmynderskap för sin avlidne halvbror Sven Henrikssons i Hals omyndiga barn. Han föreslår i stället den omyndigas faders syskonbarn Jon Persson i Budalen.

 

2/6 1761

1. Anders Reersson i Långekärr som genom lottdragning med sina bröder fått lösnings- och besittningsrätten till sina omyndiga systrars Amborg och Annas ärftligen tillfallna fjärding i Långekärr ansöker nu om att bli entledigad från förmynderskapet och föreslår att Olof Andersson och Johan Kroksson i Kyrkefjäll blir deras förmyndare.

 

6/6 1761

2. Bengt Andersson i Stordal Åkervik anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för avlidne Olof Larssons i Myggenäs omyndiga barn Olof, Britta och Regina därför att han redan har ett ”drygt” förmynderskap för Bernt Tuvessons i Toftenäs två omyndiga barn samt även för sin systerdotter i Röra. Han föreslår i stället att Hans Tollesson i Kållekärr blir ny förmyndare.

 

22/10 1761

2. Änkan Johanna Jonsdotter i Surdal anhåller om förmyndare till hennes omyndiga barn Jöns Larsson och Ingrid Larsdotter och föreslår Per Ingesson i Grinneröd samt Kristen Jonsson i Bråland.

 

2/11 1761

6. Anders Olsson i Svanvik anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för omyndiga Kerstin Nilsdotter i Halsbäck eftersom han redan har två andra förmynderskap. Hans föreslår i stället Bernt Helgesson i Önneröd.

 

2/11 1761

8. Hans Hansson och Jerp Hansson i Brog  anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för Jöns Simonssons på Valön omyndiga barn eftersom de nu är över 60 år gamla. De föreslår i stället Per Olsson i Edshult.

 

31/10 1761

9. Änkan Anna Andersdotter i Ävja anhåller om förmyndare för hennes fem omyndiga barn, för sonen Sven Berntsson vill hon själv vara förmyndare för äldsta dottern Kerstin föreslår hon Nilss Nilsson i Varekil. För andra dottern Maret föreslår hon Kristian Andersson på Askerön samt för döttrarna Margareta o Greta, Anders Olsson i Svanvik.

20/2 1762

1. Nils Nilsson i Ävja anhåller på sin hustru Anna Andersdotters vägnar om att det skall utses en ny förmyndare, i stället för hennes avlidna förre man Bernt Olsson, för omyndiga Regina Nilsdotter i Halsbäck och föreslår Anders Helgesson i Önneröd.

 

25/2 1763

3. Änkan Ingeborg Olsdotter i Basteröd ansöker om förmyndare för hennes omyndiga barn  i första giftet Karin, Börta och Karin Eriksdöttrar och föreslår Anders Mattisson i Fjällebro samt Eskil Rasmusson i Spjärr.

 

5. Änkan Ingeborg Olsdotter i Basteröd ansöker om förmyndare för hennes omyndiga barn  i senaste giftet Anders och Erik Eriksson samt Helga och Ingrid Eriksdotter. Hon föreslår Nils Hansson samt Olof Nilsson d.y. i Halsbäck.

 

21/5 1763

1. Kristen Eskilsson i Kurlanda anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för Gullbrand Olsson i Köleröd p.g.a. att han ”wida öfwerskrider” 60 år och föreslår i stället Gullbrands svåger Lars Mattisson i Köleröd till ny förmyndare.

 

1/6 1763

2. Olof Andersson i Tyfta östergård,  över 60 år gammal, har sålt sitt ¼ Tyfta som hans barn är sinnade att i börd återvinna anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för sina omyndiga barn Jöns, Olof, Anders, Jon, Regina och Kerstin. Han föreslår i stället sin bror Per Andersson i Hede till ny förmyndare.

 

19/10 1763

1. Per Andersson i Hede avsäger sig förmynderskapet för sin bror Olof Anderssons omyndiga barn i Tyfta östergård, han har redan 3 andra förmynderskap. Tingsrätten utser Gullbrand Jönsson i Köleröd till ny förmyndare för sönerna och Jakob Nilsson i Hövik för döttrarna.

 

3/3 1764

4. Änkan Anna Nilsdotter i Häggvall, var man Mattis Olsson nu avlidit, han var förmyndare för avlidne Olof Larssons barn i Myggenäs. Hon föreslår till ny förmyndare Anders Tollesson i Tönsäng.

 

11/3 1765

1. Hans Jönsson i Hoga anhåller om förmyndaretillsättning för sina 3 omyndiga svägerskor Sigrid, Kerstin och Anna Berntsdöttrar i L:a Sibräcka. Han föreslår att de omyndigas syskonbarn Arvid Andersson i Rönnäng, Gullbrand Persson i Tjärna samt Jakob Arnesson i Aröd blir förmyndare.

 

20/3 1765

11. Bernt Helgesson i Önneröd, som redan har två förmynderskap, anhåller om att bli entledigad från sitt förmynderskap för omyndiga pigan Kerstin Nilsdotter i Halsbäck och föreslår i stället Per Andersson i Toröd till ny förmyndare.

 

26/10 1765

5. Olof Larsson i Kuballe anhåller p.g.a. hög ålder om att bli entledigad från förmynderskapet för pigan Börta Nilsdotter i Tolleby mellangård eftersom även Rasmus Tollesson i Morik är hennes förmyndare.

13/3 1766

5. Nils Nilsson i Ävja anhåller om förmyndartillsättning för sin styvson Sven Berntsson och föreslår Jerp Andersson på L:a Askerön

 

14/3 1766

6. Genom sin svåger Bengt Olsson i Sörbo anhåller änkan Kerstin Svensdotter i Balkeröd om förmyndartillsättning för hennes med sin avlidne man Nils Eskilsson 5 barn. Hon föreslår att Anders Bryngelsson i Rörvik och Jon Rasmusson i Balkeröd blir förmyndare.

 

23/5 1766

3. På begäran av änkan Annika Olsdotter i Brevik blir Erik Olsson i Tjärna förmyndare för hennes son Olof Berntsson.

 

25/5 1767

1. Per Persson i Fagerfjäll och Olof Jakobsson i Bräcke anhåller om att bli entledigade från förmynderskapet för Olof Relfssons i Fagerfjäll äldsta och yngsta styvdöttrar och de föreslår i stället att Per Mattisson i Tyfta och Jonas Börjesson i Rönnäng till nya förmyndare.

 

30/5 1767

2. För Ingeborg Nilsdotters i Tyft omyndige son Anders Olsson blir Hans Kock i Rävlanda utsedd till ny förmyndare.

 

3. Hans Tollesson i Kållekärr anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för avlidne Olof Larssons i Myggenäs omyndiga döttrar Britta och Regina och föreslår i stället de omyndigas frände Klement Olsson i Tönsäng.

 

28/10 1767

2. Till förmyndare för avlidne Lars Olssons i Tolleby son Lars Larsson förordnas Erik Persson i Gläshed.

 

12/3 1768

6. Bernt Nilsson i Rävlanda blir utsedd att vara förmyndare för avlidne Nils Björnssons i Åseby två omyndiga döttrar Kerstin och Greta Nilsdöttrar.

 

3/6 1768

2. Anders Tollesson i Habborsby anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för avlidne Olof Larssons i Myggenäs son Olof Olsson. Han har flyttat från bruket i Tönsäng till sin far Tolle Andersson och kan således ej fortsätta sitt förmynderskap och föreslår i stället den omyndiges frände Olof Olsson i Aröd på Inland som ny förmyndare.

 

3. Som största lottägare till sin och sina syskons ärvda del och att han nu skall vara sinnad att utlösa sin omyndiga syster Karin Andersdotter i N.Bäck del anhåller nu Jon Andersson i N.Bäck att Olof Relfsson i Fagerfjäll skall bli hennes förmyndare.

 

29/10 1768

Helge Andersson i Nedre Strand anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för omyndiga pigorna Kerstin och Anna Andersdöttrar i Strand. Han föreslår att de omyndigas avlidne fars syskonbarn Anders Olsson i Kållekärr på Tjörn blir ny förmyndare.

 

 

29/10 1768

3. Tingsrätten utser förmyndare för avlidne Simon Olsson och hans hustru Ingeborg Larsdotter på Klädesholmen omyndiga barn. För sonen Olof Simonsson utses Nils Toresson i Bäckevik, för sonen Nils Simonsson utses Anders Larsson i Rönnäng och för dottern Kerstin Simonsdotter utses Hans Toresson i Krogsdal.

 

3/11 1768

6. Till förmyndare för sina med dess avlidne man Krog Krogsson anhåller änkan Kerstin Engelbrektsdotter i Varekilsnäs om förmyndartillsättning och föreslår till förmyndare barnens närmaste fädernefränder, för döttrarna Ingebor och Cecilia föreslås Per Olsson i Häggvall på Tjörn, för Magdalena och Ingrid föreslås  Lars Håkansson från Röd i Ödsmål socken samt för sonen Engelbrekt föreslås Torbjörn Larsson i Svennungeröd.

 

15/3 1769

6. Olof Nilsson d.y. i Halsbäck anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för Ingeborg Olsdotters i Basteröd omyndiga barn  och föreslår i stället Anders Relfsson i Halsbäck.

 

11. På förslag av Nils Svensson i Nordvik utser tingsrätten Rasmus Rasmusson i Mölnebo och Anders Eriksson i Fagerfjäll till förmyndare för hans och hans avlidna hustru Börta Larsdotters omyndiga barn Birgitta och Ingrid Nilsdöttrar.

 

3/6 1769

2. Förmyndare för avlidne Olof Anderssons i Tolleby dotter Olug blir hennes farfar Anders Torstensson i Tolleby östergård.

 

3. Anders Olsson i Kållekärr anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för pigorna Kerstin och Anna Andersdöttrar i Strand som han blivit ålagd den 29/10 1768. Han är 62 år gammal och har själv många omyndiga barn och bor långt från pigornas hemvist i Strand samt att han endast äger 1/8 dels gårdsbuk. Han föreslår att Rasmus Helgesson i Strand blir ny förmyndare.

 

19/10 1769

1. På begäran av drängen Rasmus Jönsson i Kuballe om förmyndare för hans omyndiga bröder Olof, Bernt och Erik Jönssöner utser tingsrätten Jonas Olsson och Olof Jönsson i Åkervik samt Anders Göransson på Röa till förmyndare.

 

4. Änkan Åsa Eskilsdotter i Habborsby vill ha en förmyndare för sin omyndiga dotter Ingeborg Andersdotter och föreslår Bernt Andersson i Spjärr.

 

5. Anders Bryngelsson i Grinneröd anhåller om förmyndare för sin omyndiga syster Olug Bryngelsdotter och föreslår Hans Olsson i Basteröd.

 

21/3 1770

1. Änkan Börta Persdotter i Dyreby anhåller om förmyndartillsättning för sin omyndiga dotter Elsa Olsdotter och föreslår den omyndigas svåger Rutger Bengtsson i Lilldal.

 

22/3 1770

9. Jonas Börjesson i Rönnäng som av tingsrätten den 25/5 1767 blivit utsedd till förmyndare för Olof Relfssons i Fagerfjäll yngsta styvdotter Malena Andersdotter har nu dött. Nu anhåller hans änka Kerstin Olsdotter att undslippa samma förmynderskap och föreslår Mattis Mattisson i Tyfta till ny förmyndare.

 

11. Bernt Andersson i Spjärr anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet som han blivit utsedd till den 19/10 1769 för änkan Åsa Eskilsdotters i Habborsby omyndiga dotter Ingeborg Andersdotter. Han föreslår i stället den omyndigas närmaste frände Eskil Rasmusson i Spjärr.

 

19/10 1770

1. Sedan förre förmyndaren, Klement Olsson i Tönsäng, för Jon Olssons i Myggenäs omyndiga systerbarn Britta och Regina Olsdöttrar nu avlidit så förordnas Jon Olsson i Tönsäng till ny förmyndare.

 

23/10 1770

9. Änkemannen Mattis Andersson i Krossekärr som tänker att ingå ett nytt gifte och som hans barn från förra giftermålet ej ännu blivit avvittrade så utses Hans Olsson i Kurlanda till förmyndare för dessa barn.

 

26/10 1770

10. Jon Persson i Budalen anhåller p.g.a. sin höga ålder om att bli entledigad från förmynderskapet för Petter Måneskölds omyndiga dotter Börta Pettersdotter och föreslår i stället att hennes bror Knut Pettersson blir ny förmyndare.

 

11. Till förmyndare för avlidne Nils Eriksson i Gläshed omyndiga döttrar Ingrid, Annika, Anna och Ingeborg Nilsdöttrar utses deras fädernefränder, för Ingrid och Annika utses Erik Persson i Gläshed och för Anna och Ingeborg utses Erik Olsson i Tjärna.

 

16/3 1771

1. Erik Olsson i Tjärna anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet som han har för avlidne Nils Erikssons i Gläshed omyndiga döttrar Anna och Ingeborg Nilsdöttrar eftersom han redan är förmyndare för avlidne Bernt Torbjörnssons i Brevik omyndiga söner Jon och Olof Berntssöner. Han föreslår i stället de myndigas närmaste släkting Perr Persson i Skår till ny förmyndare.

 

20/3 1771

11. För avlidne Anders Börjessons och dess hustru Katarina Kristensdotters i Gåre omyndiga barn Petter, Kristian, Anders och Annika utses följande förmyndare, för sonen Petter – Anders Andersson i Gunneby, för sonen Kristen – Helge Kristensson på St.Dyrön, för sonen Anders – Per Kristensson i Olsby och för dottern Annika – Hans Ivarsson i Gunneby.

 

12. Till förmyndare för avlidne Anders Jakobssons i Mällby barn Hedvig, Regina, Kerstin, Anna och Maret utses Anders Helgesson i Apelgården, Anders Andersson i Häggvall och Erik Jakobsson i Häggvall.

 

18/10 1771

1. Till förmyndare för avlidna Amborg Rasmusdotters från Åstol Stansvik omyndiga dotter Annika! (Anna) Olsdotter utses hennes på mödernesidan närmsta frände Klement Arnesson i Mölnebo.

 


 

25/10 1771

4. Hans Olsson i Kurlanda anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för avlidne Mattis Anderssons i Krossekärr omyndiga barn och föreslår i stället Anders Persson i Krossekärr.

 

26/10 1771

5. Kristen Nilsson i Tyfta framträdde för rätten och ville vara sina barns Anders och Elins förmyndare.

 

6. Jakob Andersson på Hede utses till förmyndare för Helge Ingemarssons omyndiga styvson Bernt Kristenssos förmyndare.

 

7/3 1772

1. På begäran av Olof Persson i Bäckevik utses Nils Hansson i Kuballe till förmyndare för Olofs omyndiga svägerska Anna Trulsdotter.

 

2. Klement Arnesson i Mölnebo uppegård anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet som han blivit pålagd den 18/10 1771 för omyndiga pigan Annika! (Anna) Olsdotter i Stansvik och föreslår i stället sin bror Jakob Arnesson i Aröd.

 

11/3 1772

3. Per Olsson i Häggvall anhåller om förmyndare för sina omyndiga systerbarn Olof Andersson och Kerstin Andersdotter i Härlycke och föreslår Arvid Torgersson i Trätte.

 

11/3 1772

7. Jonas Henriksson i Åkervik son nu avlidit har varit förmyndare för sina brorsbarn Jonas Svensson och Stina Svensdotter i St.Hals. Tingsrätten utser i stället (sonen) Knut (Jonasson) i Höggeröd till ny förmyndare.

 

23/10 1772

3. Jakob Andersson på Hede anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för Helge Ingemarssons i Åseby omyndige styvson Bernt Kristensson eftersom han nyss mist sin hustru och föreslår i stället sin bror Per Andersson på Hede.

 

24/10 1772

5. Sedan Olof Jonsson i Tolleby avlidit och efterlämnat 3 stycken omyndiga barn Lars Olsson samt Ingeborg och Börta Olsdöttrar så utses deras farbror Henning Jonsson i ellingsröd och morbror Henning! (Helge) Björnsson i Knöde till förmyndare.

 

6. Änkan Kerstin Hansdotter i Dyreby anhåller om förmyndare för hennes omyndiga dotter Anna Persdotter. Tingsrätten utser Hans Olsson i Kebene till förmyndare.

 

11. Eftersom änkan Ingeborg Svensdotter på Prästgårdens mark ej längre kan bevaka sina omyndiga barn Sven Svenssons samt Annika och Sigrid Svensdöttrars intresse blir på hennes begäran bonden Anders Andersson i Utäng utsedd till förmyndare.

 

12. Eftersom ingen förmyndare ännu är utsedd för omyndiga Inger Karlsdotter på Staffansholmen så blir nämndemannen Olof Jonsson i Tyfta hennes förmyndare.

 


 

26/10 1772

15. Rasmus Relfsson i Aröd anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet som han tillsammans med Anders Börjesson i Tolleby haft för avlidne Jonas Börjessons i Rönnäng två omyndiga barn och föreslår i sitt ställe den omyndiges farbror Bernt Börjesson i Aröd.

 

16. Nils Hansson i Kuballe anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet som han blev pålagd den 7/3 för omyndiga pigan Anna Trulsdotter i Bäckevik och föreslår i stället den omyndigas svåger Anders Larsson i Rönnäng.

 

6/3 1773

12. Helge Bjönnesson i Knöde anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet som han jämte Helge Jonsson i Ellingsröd blivit pålagd för avlidne Olof Jonssons i Tolleby omyndiga barn Lars Olsson samt Ingeborg och Börta Olsdöttrar och föreslår i stället sin bror Olof Bjönnesson i Röra.

 

21/5 1773

1. Erik Olsson i Tjärna anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för omyndige Olof Berntsson i Brevik. Tingsrätten utser i stället den omyndiges styvfar Karl Andersson i Brevik till ny förmyndare.

 

25/5 1773

9. På begäran av änkan Börta Toresdotter i Kuballe utses Kristen Nilsson i Mölnebo till förmyndare för hennes omyndiga styvdöttrar Anna och Annika Johansdotter.

 

19/10 1773

4. Till förmyndare för änkan Regina Berntsdotters på Klädesholmen omyndiga barn Nils Nilsson och Barbro Nilsdotter utses Rasmus Olsson i Kebene.

 

5/3 1774

1. På begäran av änkan Maret Trulsdotter i Lirås utses Anders Eriksson i Fagerfjäll till förmyndare för hennes omyndiga dotter Sigrid Persdotter.

 

7. På grund av sin höga ålder och att han har många små barn blir Per Andersson i Hede entledigad från förmynderskapet för Helge Ingemarssons i Åseby styvson Bernt Kristensson, Olof Svensson i Gläshed tillsätts som ny förmyndare.

 

9. Förre nämndemannen Olof Jonsson i Tyfta, som har fem små omyndiga barn samt är mycket skuldsatt, blir entledigad från förmynderskapet för avlidne Jöns Larssons i Kuballe omyndige son Bernt Jönsson och i stället blir den omyndiges bror Rasmus Jönsson i Kuballe utsedd till ny förmyndare.

 

10. På begäran av änkan Helena Persdotter i Ävja blir Nils Nilsson i Varekil och Hans Nilsson på St.Askerön utsedda till förmyndare för hennes omyndiga barn.

 

30/5 1774

3. Nils Olsson i Morik anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet som han blivit pålagd den 25/5 1773! för omyndige gossen Olof Hansson och i stället utses Hans Olsson på Skedet till ny förmyndare.

 

4. Kristian Nilsson i Mölnebo anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för sin avlidne svågers Johan Jakobssons i Kuballe omyndiga barn Anna och Annika Johansdöttrar och föreslår i stället deras styvfar Rasmus Jönsson  i Kuballe.

 

5. Nils Nilsson i Varekil och Hans Nilsson på St.Askerön avsäger sig förmynderskapet för deras avlidne bror och styvsvärfar Nils Nilsson i Ävja omyndiga barn Nils, Olof och Nils Nilssöner samt Anna Nilsdotter nya förmyndare blir i stället Nils Larsson i Hjälmvik och Rasmus Olsson i Näs.

 

4/3 1775

6. Rasmus Olsson i Varekilsnäs och Nils Larsson i Hjälmvik anhåller om att bli entledigade från förmynderskapet för avlidne Nils Nilssons i Ävja omyndiga barn p.g.a. att de är skuldsatta samt att de har många små barn. Nya förmyndare blir i stället Olof Andersson i Rönnäng! (Tönsäng) och Hans Nilsson på Askerön

 

9. Kristen Nilsson i Mölnebo blir förmyndare för omyndiga pigan Johanna Jakobsdotter i Aröd.

 

10. Olof Larsson i Myggenäs som nyss avlidit och som varit avlidne Björn Klementssons i Mällby omyndiga barns förmyndare. I hans ställe blir nämndemannen Relf Klementsson utsedd till förmyndare.

 

10/3 1775

15. På begäran av omyndiga pigorna Anna och Karin Olsdöttrar i Åseby blir nämndemannen Erik Olsson i Tjärna och Jon Andersson i Bäck utsedda till förmyndare.

 

17. Avskedade båtsmannen Nils Jönsson på Klädesholmen blir entledigad från förmynderskapet för omyndiga pigan Börta Kristensdotter i Stockevik eftersom han är fattig och sjuk. Till ny förmyndare utses Lars Nilsson i Stockevik.

 

18. Efter ansökan från änkan Anna Nilsdotter i Häggvall så utses Bernt Larsson i Stenung, Norum socken, till förmyndare för änkans omyndige son Nils Mattisson.

 

20/5 1775

4. Olof Andersson i Tönsäng anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för avlidne Nils Nilssons i Ävja omyndiga barn och föreslår i stället Nils Larsson i Varekil.

 

22/5 1775

8. Bernt Rasmusson i Kärrslätt utses till förmyndare för avlidne Anders Gabrielssons och Anna Andersdotters barn Mattis och Anders Andersson.

 

23/11 1775

4. För avlidne Erik Anderssons i Olsby omyndiga dotter Ingrid Eriksdotter utses Hans Tollesson i Kållekärr till förmyndare.

 

25/11 1775

7. Jon Olsson i Brevik utses till förmyndare för avlidne Anders Anderssons i Häle omyndige son Hans Andersson den yngre.

 

8. Helge Andersson i Siröd utses till förmyndare för avlidne Anders Anderssons i Häle omyndige son Rasmus Andersson.

 

9. Anders Andersson den äldre i Häle utses till förmyndare för avlidne Anders Anderssons i Häle omyndige barn tillika med hans syskon Anders Andersson den yngre samt Börta Andersdotter

 

10. Anders Berntsson i Häle utses till förmyndare för avlidne Anders Anderssons i Häle omyndiga dotter Mätta Andersdotter.

 

2/12 1775

14. Bernt Rasmusson i Kärrslätt, 61 år gammal, anhåller om att bli entledigad från förmynderskapen för avlidne Hans Rasmussons i Dyreby son Gullbrand Hansson samt för avlidne Anders Korneliussons på Resselberget son Anders Andersson och föreslår i stället, för Gullbrand dess svåger Sven Hansson i Kärrslät och för Anders, Petter Alexandersson i Säby.

 

7/12 1776

7. Lars Nilsson i Stockevik anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för omyndiga pigan Börta Kristensdotter i Stockevik eftersom han är skuldsatt samt har själv 4 små barn. Han föreslår i stället hennes bror Anders Kristensson till ny förmyndare.

 

13/3 1777

1. Nämndemannen Jakob Olsson i Sörbo anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för avlidne Olof Simonssons i Åseby omyndiga barn Nils Olsson samt Margareta och Kerstin Olsdöttrar, han var även förmyndare för den äldste sonen Olof Olsson men han har nu blivit myndig. Till ny förmyndare utses Bernt Olsson i Åseby.

 

17/6 1777

2. Engelbrekt Andersson i Hjälteby och Nils Persson i Berg, Spekeröd sn, förordnas till förmyndare för avlidne Kristen Olsson och hans första avlidna hustru Kerstin Andersdotter samt även för hans aven avlidna senaste hustru Kerstin Persdotters barn.

Till förmyndare för barnen från första äktenskapet Elin, Karin och Kerstin Kristensdöttrar utses deras morbror Engelbrekt Andersson.

Till förmyndare för barnen från andra äktenskapet Pette Kristensson och Kerstin Kristensdotter blir deras morbror Nils Persson från Berg i Spekeröd socken utsedd.

 

5/7 1777

5. Till förmyndare för änkan Helena Andersdotter i Ranneberg med sin avlidne man Anders Anderssons sammanavlade barn Anders Andersson och Petronella Andersdotter utses barnens närmaste frände Olof Berntsson i Tångeröd.

 

6. Till förmyndare för änkan Börta Jonsdotters i Brog med dess avlidne man Per Jerpsson sammanavlade barn Jonas Persson och Annika Persdotter utses deras farbror Nils Jerpsson i Säby.

 

21/11 1777

1. Hans Persson i Hövik anhåller om att bli entledigad från förmynderskap som han åtagit sig för sin bror Olof Perssons i Uteby räkning för hans styvdotter Karin Jakobsdotter och föreslår i stället att den omyndigas närmaste skyldermän (släktingar) Olof Nilsson och Bernt Olsson i Åseby till nya förmyndare.


 

25/11 1777

2. För änkan Ingeborg Håkansdotters i Kållekärr i Kållekärr omyndiga barn Petter Hansson samt Kerstin och Sigrid Hansdöttrar blir barnens närmaste släktingar på farssidan Anders Eriksson i Fagerfjäll och Erik Eriksson i Olsby utsedda till förmyndare.

 

13/12 1777

12. Anders Andersson i Utäng anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för pigan Annika Svensdotter på Prästgårdens mark ,i stället blir hennes närmaste släkting Per Toresson i Dyreby ny förmyndare.

 

11/3 1778

1. Hans Ivarsson i Gunneby anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för avlidne Anders Börjessons samt hans nu även avlidna hustru Katarina Kristensdotter i Gåre omyndiga dotter Annika Andersdotter och föreslår i stället hennes morbror Per Kristensson i Olsby till ny förmyndare.

 

13/3 1778

3. Änkan Börta Larsdotter i S.Valsäng som ingått ett äktenskapförbund med Torbernt Svensson från Röd ansöker att han skall vara förmyndare för hennes dotter Rangela Berntsdotter vilket rätten bifaller.

 

27/3 1778

7. Olof Pettersson i Budalen anhåller om tillsättande av förmyndare för hans omyndige bror Anders Pettersson i Budalen i stället för hans förre förmyndare Per Jerpsson i Brog som nyss dött. Rätten tillsätter Petper Larsson i Fagerfjäll till ny förmyndare.

 

8. Anders Eriksson i Fagerfjäll och Erik Eriksson i Olsby om att bli entledigade från förmynderskapet för änkan Ingeborg Håkansdotters i Kållekärr omyndiga barn Petter Hansson samt Kerstin och Sigrid Hansdöttrar p.g.a att Anders redan har fler förmynderskap och Erik för det han är ogift och bor hos sin mor Maret Larsdotter samt att skiftet efter hans avlidne far Erik Andersson ej ännu hållits.

Till nya förmyndare förordnades Olof Olsson i Tyfta och Kristian Jakobsson i Habborsby.

 

11/7 1778

13. Nils Nilsson i Tolleby anhåller om att bli entledigad från förmynderskapet för Nils Jönssons och hans hustru Regina Nilsdotters i Tolleby omyndiga dotter och styvdotter Amborg och Annika Olsdöttrar.

Till nya förmyndare utsågs, för Amborg – häradsdomaren Per Håkansson i Habborsby och för Annika – Olof Andersson i Tolleby.

 

14. Per Andersson och Jon Olsson på Klädesholmen inlämnade en attest där avlidne lotsdrängen Reer Olsson på Klädesholmen i sin livstid gjort ett testamente till sin efterlämnade hustru Anna Persdotter . Tingsrätten utser nu lotsdrängarna Anders Olsson och Simon Olsson till förmyndare för deras brorsbarn, den avlidne Reer Olssons barn, Annika, Petronella, Sigrid och Ingeborg Reersdöttrar

 

19/12 1778

10. Anders Andersson i Utäng och Sven Nilsson i Böutses till förmyndare för Olof Svenssons i Krogsdal omyndiga systrar Karin, Katarina, Regina och Margaret Svensdöttrar i Krogsdal. Den förre förmyndaren klockaren Olof Kristensson i Önne har avlidit.

30/3 1779

12. Anders Börjesson i Tolleby entledigas och för omyndiga Annika Jonasdotter i Rönnäng och hennes styvfar Petter Olsson i Rönnäng utses till ny förmyndare.

 

10/4 1779

16. Lars Börjesson i Utäng entledigas från förmynderskapet för änkan Anna Larsdotters på Tjörnekalv omyndiga barn Inger och Anna Svensdöttrar. Till ny förmyndare utsågs Anders Nilsson i Morik.

 

19. Anders Persson i Krossekärr entledigas och Helge Nilsson i Tubberöd utses till förmyndare för Mattis Anderssons i Krossekärr omyndiga barn Kristian och Anna.

 

26/11 1779

1. Elsa Jonasdotter i Dyreby västergård skall ingå nytt gifte och därför utser rätten Erik Eriksson och Olof Eriksson i Olsby att vara förmyndare hennes med sin förre avlidne man Jakob Larsson sammanavlade två omyndiga söner Lars och Jonas Jakobssöner.

 

7. Förre nämndemannen Jon Olsson i Bäck som släkting till den omyndige förordnas till förmyndare för avlidne Olof Kristenssons änka Börta Andersdotters i Önne styvson Per Olsson

 

10. Änkan Helga Arnesdotter i Fagerfjäll som är gammal och vill, bli entledigat från sitt förmynderskap för sina döttrar Annika och Kristina Persdöttrar. Som ny förmyndare utses barnens släkting Klement Arnesson i Mölnebo.

 

2/12 1779

11. Till förmyndare för Nils Anderssons i Morik omyndiga syskon Anders Andersson och Börta Andersdotter utses deras syskonbarn Olof Karlsson i Morik.

 

 

Kenneth Bengtsson

 

 

Senast uppdaterad: 2009-11-28
 

Webbmaster: Anders Ryberg