Domboksutdrag för Tjörn 1759 - 1761

 

 

Orust och Tjörns häradsrätt AIa:20

 

1759 Vinterting (19/2 –

 

4. Anna Båhlsdotter i Mölnebo säljer till sin son Olof Hansson och hans hustru i Bräcke hennes del ¼ Bräcke.

 

20/2

6. Länsmannen Anders Hansson tilltalar Börta Karlsdotter, 27 år gammal,  på torpet Huseberg liggande på Röra mark tillika med drängen Börje Andersson i Böberg för lägersmål.

Börta säger att dom skall ha träffats flera gånger medan Börje nekar till detta.

Han frias i brist på bevis medan Börta fälls eftersom ett barn är bevis nog!!

 

7. Helena Torstensdotter, 22 år gammal, från torpet Grinnerna samt drängen Olof Bamsesson i Östra Röd anklagas för lägersmål.

 

10. Halvard Bengtsson i Halltorp, Solberga sn säger sig fått av sin svärfar Hans Eriksson och styvsvärmor Anna Olsdotter i Mölnebo det som tillkommer hans hustru Åsa Hansdotter.

 

12. Halvard Bengtsson i Halltorp har mottagit sin hustrus arv av sin svåger Johan Jakobsson i Kuballe.

 

23/2

37. Karl Jonsson i Bö skall för några år sedan slagit Rotebåtsmannen Anders Frimodig så illa att skall ha tagit skada därav och fått avsked från kronans tjänst.

Kärandena som var från roteställena Basterös, Valsäng, Sörbo och Rösseldalen vill ej längre föra någon talan mot Karl Jonsson utan målet läggs ner.

 

38. Konungens befallningsman i länet har genom utslag 4/1 1759 med kvarstad lagt så mycket egendom hos Helge Jonsson i Budalen och Lars Jonsson på Bäck mark, vika varit avlidne länsmannen Jakob Rasmussons lantbönder på hemmanet Hoga, för husröta vid husesynen

27/10 1758.

Nu har Jakob Rasmussons änka Maret Börjesdotter i Säby instämt dessa bönder för att på nytt se vad de gjort åt denna anmärkning.

Vardera bönderna döms att betala 150 daler till änkan Maret Börjesdotter.

 

24/2

46. Inlämnades Jon Torkelssons på Tyfta mark med sin hustru Johanna Nilsdotter och barn gjorda testamente 23/12 1758 och 8/1 samt 14/2 1759. Jon Torkelsson är nu död.

 

26/2

63. Uppvisades ett brev som Olof Karlsson skickat från Stockholm till sin far Karl Båhlsson i Hålan den 21/5 1754.

Där han om han skull dö överlåter han till sin syster Anna Karlsdotter allt det han äger i löst som fast.

 

 

 

 

 

1759 Sommarting (29/5 –

 

31/5

17. Inlämnades bouppteckning efter avlidne Kristen Svensson på Lilla Brattön.

 

1/6

23. Uppvisades det testamentariska förordnande som Tolle Gunnarsson och hans hustru Karin Olsdotter i Fosseröd sinsemellan gjort 15/9 1746. Karin Olsdotter är nu död.

 

9/6

56. Karl Bjönnesson i Häller på den utomlands vistande Jon Anderssons från Gunneby vägnar kärar till hans bror Arvid Andersson i Rönnäng att han måste betala den del i arvet efter farmodern som Arvid förvaltat för sin bror sedan 2 år.

Alla 4 bröderna Arvid, Anders, Olof och Jon ärvde lika efter föräldrarna.

 

12/6

77. Undersökning om båtsmannen Olof Svarts, från Limhall, död varit en olyckshändelse eller ej. Tingsrätten kan ej finna någon förklaring till dödsfallet utan finner det var riktigt att han får en kristlig begravning.

 

 

1759 Höstting (29/10  -

 

7. Olof Olsson i Röra inlämnar ett testamente där han konstaterar att hans endaste arvinge sonen Kristoffer Olsson är svag och med dåligt förstånd beskaffad. Därför testamenterar han till sin styvdotter Malin Jönsdotter och hennes nu trolovade man Olof Bjönnesson ärva hans hemman Röra. Detta skall också innebära att dom tar hand om Kristoffers skötsel.

 

8. Anders Persson i Häller instämmer Bengt Arvidsson ibm för att han säger att käranden ej skall vara far till det hans hustru Karin Persdotter fött efter deras vigsel.

 

31/10

31. Sven Börjesson i Krogsdal har genom testamente daterat 17/10 till sin son Hans Toressons fördel ingavs till rätten.

 

37. Per Nilsson i Tolleby kärar till sina omyndiga systrar Regina och Börta Nilsdöttrar till deras förmyndare, Rasmus Tollesson i Morik och Olof Larsson i Kuballe, att han såsom broder skall få lösen för deras arvsandelar i ½ hemmanet Tolleby. Han har utöver sin ägande brorslott även köpt sin gifta syster Anna Nilsdotter del, en femtedel i samma hemman.

Samtliga inställde sig tillika med barnens mor Dordi Svensdotter.

 

9/11

96. Änkan Ingeborg Arvidsdotter och Lars Kristensson på Lilla Brattön anmäler att alla deras man som uthus tillika med säd och foder brunnit upp i den vådeld som drabbade dem den 8/9.

Dom har bott där i 6 år.

 

10/11

102. Uppvisades ett av kyrkoherden Sven Lindberg utfärdat bevis daterat 26/10 där matrosen Nils Nilsson Holm från Klädesholmen dött i Västindien på en ö St. Eustachu (St. Eustatius) han har sin mor Anna Larsdotter samt bröderna Bern och Hans, systrarna Börta och Helena i livet.

 

 

1760 Vinterting (17/3 –

 

2. Meddelas att änkan Kerstin Hansdotter från Klädesholmen den 22/2 1759 fallit i vattnet och drunknat, detta skedde när hon ”bultat byke” .

Hennes son Johan Rasmusson, 18 år gammal, hade saknat sin mor när han återkommit från dagens fiske, han hade då gett sig ut för att leta och fann då modern liggande död i vattnet.

 

5. Änkan Maret Nilsdotter i Kroksdal berättar att före sin död gjorde hennes man Tore Helgesson ett förordnande, att deras son Hans Toresson skulla ha och äga ½ Kroksdal. Den andre sonen, Nils Toresson i Tubberöd, är redan ägare av en gård. Vår dotter Elin Toresdotter och hennes man Lars Nilsson skall äga och besitta den genom mig tillhöriga odelsrätten i Nordvik.

Undertecknat i Kroksdal 8/12 1759.

 

21/3

29. Som förmyndare för avlidne Kristen Anderssons i Stockevik omyndiga barn kärar Hans Hansson i Brog till Lars Nilsson i Stockevik. Angående det köp som Lars Nilsson gjort med sin och de omyndiga barnens avlidna farmor Malin Hansdotter i Stockevik, som var en tredjepart i ett fjärdedelshemman Stockevik.

 

22/3

43. Ingav det testamente som hustru Anna Helgesdotter i Gläshed gett till sin man Sven Rasmussons fördel. Anna Helgesdotter är nu död.

 

51. Dordi Svensdotter i Tolleby testamenterar till sin dotter Regina Nilsdotter och hennes fästman Olof Nilsson den andel som hon äger i ½ hemmanet Tolleby.

 

26/3

54. Det muntliga testamentariska disposition som numera avlidne Olof Larsson i Lirås, sin hustru och barn emellan, muntligen gjort den 15/3, har sedermera nedtecknats och bevittnats av adjunkten Lars Anderstén och Anders Olsson i Lirås ingavs nu till tingsrätten.

 

56. Ingavs testamentet efter numera avlidne Lars Hansson och hans hustru Kerstin Persdotter i Fagerfjäll daterat 16/1 1760.

 

31/3

97. Beslutar tingsrätten att änkan Ingeborg Arvidsdotter och hennes måg Lars Kristensson på Lilla Brattön är berättigade till brandstodshjälp för den vådeld som drabbade dem den 8/9 1759, vilken bestod av 390 daler 8 öre silvermynt.

 

 

 

 

 

 

 

1760 Sommarting (29/5 –

 

1. Länsmannen Anders Hansson tilltalar rotebåtsmannen Vilhelm Åkermans hustru Barbro Eriksdotter för att hon under hennes mans bortovaro i kronans tjänst framfött ett ännu levande flickebarn, 8 dagar efter sistlidna kyndelsmässotid.

Hon säger sig inte vara hävdad av någon annan än sin laggifta man. Eftersom han ej varit hemma på 2 års tid utan varit i kronans tjänst kommenderad, hävdar hustrun att hon träffat sin man 2 gånger under denna tid, en gång på Gamla varvet i Göteborg samt andra gången i Marstrand. (hustrun kallas både Barbro och Amborg)

Målet skjuts upp till nästa ting. (17/2 1761:6

 

5. Den testamentarisk disposition som Börje Björnsson och hans nu avlidna hustru Anna Helgesdotter i Skår gjort den 31/1 1744 och uppvisat för rätten 21/5 1751 ingavs ånyo.

 

4/6

46. Kaptenen Karl Gustav Hård Persson kärar till Anders Persson i Röd, Stenyrka socken, med undran hus han som är ofrälse kan sitta som ägare till frälsehammanet Röd.

Han hävdar att han som är frälseman skall ha detta till bruk och kräver att Anders Persson detsamma skall avträda.

Anders Persson uppgav hur han blivit ägare till denna jord, hans svärfar Per Halvardsson skall ha tillhandlat sig detta av framlidne prosten Kock för 220 daler silvermynt och han skall eftersom han blev gift med en dotter, hans enda barn, till Per Halvardsson blivit ägare till detsamma genom arv.

Tingsrätten finner det vara så att Anders Persson skall avträda detta hemman till käranden vid laga fardag 1762.

 

6/6

61. Samma person kärar till nämndemannen Klemet Relfsson i Ävja såsom ägare till den andra halvan i Röd, Stenkyrka socken, med samma avseende att han som ofrälse ej kan äga frälsejord.

Klemet säger att hans nuvarande hustru Börta Olsdotter blivit ägare till densamma dels genom arv efter hennes föräldrar Olof Gustavsson och Ambor Larsdotter dels genom köp från sin bror Per Olsson.

Klemet anser sig väl kunna avträda detta nästa fardag 1762 till kapten Karl Gustav Hård Persson mot en summa av 1600 daler silvermynt.

 

 

1760 Höstting (29/10 –

 

30/10

9. Bouppteckning efter avlidne Bernt Tuvesson i Toftenäs daterad 20/9 uppvisas för rätten.

 

31/10

20. Testamente efter avlidne Karl Haraldsson i Toftenäs till sin efterlämnade hustru och deras  enda barns fördel uppvisades i rätten.

 

8/11

73. Konstapeln Petter Gren uppvisade en dom från Göta hovrätt daterad 11/6 var han blivit ålagd att avträda till sin styvson Hans Johansson Kock 9/60 i hela hemmanet Rävlanda.

 

81. Konstapeln Petter Grens hustru  i Rävlanda, Hanna Kajsa Holmér, uppvisar ett av henne själv underskrivet testamente, daterat 8/11 1760.

Där hon testamenterar till sin man hennes lösöre samt hennes egen del 1/3 i hemmanet Rävlanda. Denna del ärvde hon efter sin förra man Johannes Kock vid arvsskiftet den 11/9 1742. Denna del var våran arvsdel, efter min förre mans föräldrar Herr prosten Mikael Koch och Fru Ingeborg Kock , enligt testamentet daterat 28/1 1730.

Detta utan att mina övriga arvingar skall ha något att erindra mot detta.

 

 

1761 Vinterting (16/2 –

 

1.Länsmannen Anders Hansson instämmer Olug Larsdotter, 22 år gammal, från Bråland samt Anders Andersson, 18 år gammal, från Röra för lägersmål.

Detta skall enligt Olug inträffat natten mellan 25-26/3 när hon varit på ett bröllop hos Per Olsson i V.Röd, Valla socken.

Han skall då ha blivit lägrad 2 gånger av denne Anders samt även 2 gånger nästa natt när dom sov över i Anders Göranssons stuga i V.Röd.

Olug födde en flicka den 28/12 1760.

Anders vidgår att han varit på bröllopet hos Per Olsson men nekar till anklagelsen om att vara far till hennes barn.

Eftersom Anders nekar så frikänns han från detta medan däremot Olug  döms till böter eftersom hon fött ett barn och ej kan neka till att det blivit till!

 

17/2

6. Målet mot rotebåtsmannen Vilhelm Åkermans hustru Barbro Eriksdotter på torpet Kläppedalen tas ånyo upp (se 29/5 1760:1)

Vilhelm som nu också infinner sig förklarar att han är far till barnet.

Såsom vittnen inkallades Anders Olsson och hans hustru Olug Kristensdotter i Kläppedalen, hustru Börta Olsdotter i S.Bäck, hustru Anna Jönsdotter i Krommeröd hus, hustru Anna Svensdotter på Kållekärr mark, änkan Gerteud Jonsdotter i Tyfta hus, dräng Bernt Andersson i Åkervik vilken är son till Anders Olsson och Olug Kristensdotter, dräng Elias Olsson i Gunneby samt pigan Ingeborg Markusadotter i Höggeröd.

Vittnet Anders Olsson säger att Barbro Eriksdotter flera gånger sagt att drängen Lars Torstensson som då tjänade i S.Bäck skulla vara far till hennes barn och att hon flera gånger skall ha frågat honom om han ville rymma med henne.

Målet skjuts upp till nästa ting så att även Lars Torstensson kan höras.

 

18/2

15. Förmyndarna för avlidne Bernt Tuvessons barn i Toftenäs kärar till hans änka Ingrid Persdotter att hon måste uppge egendomen efter hennes man.

 

16. Erik Börjesson i Skår kärar till Bengt Arvidsson i Häller att han skall uppvisa kvitto på de pengar, 51 daler, som käranden givit till svaranden såsom Bengt Arvidssons avlidne bror Erik Arvidssons efterlämnade ena son Arvid Erikssons (kallas också Nils) farsarv.

Bengt hävdar att Erik måste bevisa att han lämnat några pengar till honom. Bengt menar att han endast mottagit 41 daler.

 

17. Kristen Helgesson i Olsby var den 15/11 1760 i prästgården för att ta lysning för sin dotter Anna Kristensdotter och nuvarande måg Hans Larsson.

Han ger också den en ¼  av hans halva hemman Olsby till dessa makar mot att att de betalar  två av hans övriga barn 100 daler silvermynt, en av sönerna skall utlösa sina övriga syskon.

 

21. Länsman Anders Hansson tilltalar gifta båtsmanshustrun Helen Nilsdotter på Tjörnekalv samt drängen Jakob Arnesson för lägersmål.

Detta har resulterat i en flicka som föddes 24/12 1760 och som ännu lever. Lägersmålet skulle ha skett då hennes man Tore Nilsson varit kommenderad på skeppet ”Sparren Kiellat” och ryktet hade gått att blivit död utomlands, men han återkom i oktober månad sedan han varit hemifrån 1 ½ år.

Tore vill inte söka skilsmässa från sin hustru eftersom hon hade trott på ryktet att han var död och han anser att hon ej begått något brott.

Tingsrätten dömer båda till böter, Jakob 40 daler och Helena 80 daler.

 

24. Ingav testamente från Anders Persson och hans hustru Rannug Kristoffersdotter i Röra sörgård. Sonen Kristoffer Andersson skall ärva all lös och fast egendom ¼ Röra, dottern Maret Andersdotter och hennes man Bengt Andersson skall ärva ¼ Stordal.

Kristoffer skall dessutom ge till sin dotter Regina Kristoffersdotter 500 daler för den andel som hennes mor Brita Andersdotter skulle haft i Stordal.

Undertecknat 5/2 1761.

 

19/2

29. Byteshandling mellan Nils Toresson och Helge Nilsson i Tubberöd som med sina hustrurs samtycke byter jord mellan Bäckevik och Tubberöd.

Nils Toresson upplåter till sin svåger Helge Nilsson och hans hustru Sigrid Andersdotter hans farsarv ½ Tubberöd mot ¼ Bäckevik.

Helge Nilsson upplåter till sin svåger Nils Toresson och hans hustru Mätta Andersdotter ¼ Bäckevik, som varit mina svärföräldrar Anders Nilsson och Börta Olsdotters jord, mot ½ Tubberöd samt betalar 400 daler silvermynt emellan.

Undertecknat 18/6 1760.

 

21/2

45. Jon Persson i Stockevik kärar till Nils Andersson och hans hustru Anna Olsdotter samt deras son Lars Nilsson därstädes.

Att dom måste uppge vad som fanns i löst och fast efter avlidna Malin Hansdotter, som var kärandens svärmor och svarandenas mor, svärmor och farmor, enligt det testamente som upprättades 6/4 1754.

Svarandena uppger att eftersom den efterlämnade egendomen efter Malin Hansdotter varit så lite så har de ej ännu upptecknat denna.

Dom påbjuds av rätten att inom det snarast göra en sådan uppteckning, senast innan mars månads utgång.

 

 

1761 Sommarting (1/6 –

 

2/6

7. Länsman Anders Hansson kärar till ogift Börta Jonasdotter i Åkervik och Jon Andersson i S.Bäck för lägersmål som resulterade i en ännu levande flicka född 26/2 1761.

Han nekar och hon får böta.

 

16. Inlämnades ett köpebrev daterat 14/2 1761 där Kerstin Persdotter säljer till sin son Jon Andersson 1/9 N.Bäck vilka hon inlöst från sina syskon.

Min nuvarande man Sven Karlsson och dotter Anna Svensdotter.

 

18. Per Andersson på Koön, Marstrand, tillsammans med sin hustru Guru Nilsdotter säljer den andel han har i ett tredjedelshemman N.Bäck, till sin bror Jon Andersson i N.Bäck för 300 daler silvermynt.

 

3/6

19. Återupptas målet mellan rotebåtsmannen Vilhelm Åkerman och hans hustru Barbro  Eriksdotter i Kläppedalen.

Hon har erkänt att hon blivit hävdad av Lars Torstensson, då tjänande i S.Bäck men nu i Kil, Valla socken.

Lars Torstensson är nu kallad att vittna och erkänner att han med Barbro haft ”kjöttslig beblandelse” ett flertal gånger när hennes man var bortkommenderad.

Han erkänner också sig vara far till den flicka som föddes 18/2 1760.

Vilhelm Åkerman säger att den sista gången som  de låg tillsammans med varandra var i februari månad 1759 alldeles innan han den 1/3 seglat med kronofartyget Djurgården” och inte för än 30/12 1760 återkommit.

 

23. Per Nilsson i Gullixeröd, Helge Nilsson i Tubberöd på egna vägnar samt Tore Persson i Dyreby och Karl Jonsson i Bö V på sina pupillers vägnar kärar till Nils Toresson i Bäckevik att han måste uppgiva deras avlidne bror Måns Nilssons egendom, vilken skulle bestå , dels i kläder samt hos svaranden i innestående lön.

Dom berättar att för något mer än ett år sedan drunknade Måns Nilsson i Ljungskile.

 

24. Kristen Helgesson i Olsby kärar till sin måg Hans Larsson på Höggeröd att han ej vill kännas vid att han lovat sin måg någon del i gården Olsby. Parterna förliks.

Kärandens nu avlidna dotter och svarandens hustru Anna Kristensdotter. De har en dotter tillsammans, Anna Hansdotter.

 

27. Drängen Jon Jonsson i Gåseknöde kärar till Olof Larsson i Rönnäng med påstående att han skall visa alla de handlingar som rör Olof Larssons eller dess avlidna hustru Amborg Tollesdotters åtkomst till den del i Rönnäng som Olof Larsson nu besitter.

Han uppvisar följande handlingar;

1. Denna rättens utdrag från den 3/10 1732 angående lottning av besittelserätten på ¼ Rönnäng.

2. Ett dito daterat 13/2 1735 där några deltagare i Rönnäng genom kvitto visat att de fått betalt för sina andelar.

3. Ett dito daterat 17/2 1736 då hustru Amborg Tollesdotter uppbjudit detta hemman 1:a gången.

4. Ett dito daterat 25/5 1736 då hustru Amborg Tollesdotter uppbjudit detta hemman 2:a gången.

5. Ett dito daterat 16/9 1736 angående tvist om lösöresarv Jon Jonsson i Rönnäng och Amborg Tollesdotter sig emellan.

6. Ett dito daterat 15/2 1737 i tvistemålet mellan Jon Jonsson i Rönnäng kärande och Olof Larsson ibm svarande angående denna fjärding.

7. Ett fastebrev utfärdat den 22/2 1739 för Amborg Tollesdotter och hennes man Olof Larsson på ¼ Rönnäng.

I och med detta anser sig rätten att svaranden fullgjort sina plikter.

5/6

45. Bernt Tuvessons änka  Ingeborg Persdotter i Toftenäs kärar till änkemannen Olof Persson i N.Valsäng med påstående att han måste fullborda den ”ägtenskapshandel” som skall vara ingången mellan dom.

Olof Persson erkänner  att han haft samtal med Ingeborg om giftermål dem emellan men någon laglig förlovning skall ej ha skett. Vidare att dom varit hos kykoherden Sven Lindberg och tagit ut lysningssedel men att han 3 dagar senare, med hänseende till Ingeborgs ”bitterhet och arga sinnelag” mot honom, tagit tillbaka.

Tingsrätten anser sig inte kunna tvinga Olof Persson till detta äktenskap utan ogillar därmed Ingeborg Persdotters käromål.

 

6/6

72. Förkunnas att till sockenskräddare utses Anders Olsson i Kärrslätt och till sockenskomakare utses Jon Andersson i Bäck.

 

 

1761 Höstting (22/10 –

 

24/10

23. Eftersom Barbro Eriksdotter i Kläppedalen sakna tillgångar till att betala sin böter, 80 daler, skall hon i stället straffas med ”tjugu par ris, triij slag af paret

 

26/10

37. Uppvisas köpehandling där Anders Nilsson och hans hustru Börta Olsdotter till sin dotter Mätta Andersdotter och måg Nils Toresson sälger ¼ Bäckevik för 300 daler silvermynt. Den andra ¼ Bäckevik har vi redan sålt till vår andra dotter Sigrid Andersdotter och måg Helge Nilsson. Undertecknat 6/6 1760.

 

30/10

66. Per Olsson i Dyreby tilltalar Olof Persson i Hoga för att hans hund skall ha bitit ihjäl fem stycken gäss för käranden.

Olof Persson döms att betala till Per 1 daler för varje gås hunden haft ihjäl.

 

68. Gullbrand Persson i Tjärna kärar till Kristian Nilsson i Åseby för att han skall ha jagat ett sto tillhörigt käranden när det hade kommit in i svarandens fars beteshage, så att det skall ha blivit skadat.

 

71. Olof Olsson på Tofta mark i Lycke socken kärar till Arvid Andersson i Rönnäng med påstående att visa sin åtkomst till den ¼ Rönnäng han besitter och som Olof hävdar varit hans arvejord.

Svarande uppvisar köpebrev där han av Hans Kock och hans hustru Maret Andersdotter köpt detta för 900 daler silvermynt den 24/7 1747 samt denna rättens fastebrev på samma ¼ daterat 6/6 1749.

 

2/11

94. Båtsmannen Vilhelm Åkerman kärar till båtsmannen Lars Bös för det barn han avlat med kärandens hustru Barbro Eriksdotter. Målet skjuts upp till nästa ting.

 

 

 

Kenneth Bengtsson

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2010-03-15
 

Webbmaster: Anders Ryberg