Domboksutdrag för Tjörn 1749 - 1752

 

 

Från Orust och Tjörns häradsrätt AIa:17

 

1749 (21/2 – 28/2)

 

8. Lars Olsson i Kuballe inlämnar en handling daterad 17/1 1749 där han säger att hans övriga barn inte har något att fordra på Lirås av hans son och deras bror Olof Larsson i Lirås 

 

18. Bryngel Jakobsson i Aröd stämmer sin hustrus bror Olof Olsson ibm att han till honom måste avstå och till besittning lämna 1/5 av 1/3 i Aröd.

Dom meddelar att de förlikta så att Olof Olsson lämnar till sin svåger Bryngel Jakobsson och hans hustru Sigrid Olsdotter, hennes systerlott,  som är 1/5 i en 1/3 Aröd, undertecknat i Aröd 15/2 1749.

 

23. Per Persson i S.Bäck tillstår sig vara skyldig till hans styvfar Simon Ivarsson 160 daler silvermynt.

 

 

1749 Sommarting med Tjörns härad (5/6 – 8/6)

 

4. Upplästes en disposition mellan deras barn från Reer Rasmusson och hans hustru Agnes Börjesdotter undertecknad 14/3 1748.

De har 2 st gifta barn, barn Börje och Sigrid, samt den yngsta sonen Rasmus som är ogift.

Rasmus som lovat att sköta om sina föräldrar fram till deras död skall senare ärva all den egendom som efter dem finns, utom en silverbägare som skall tillfalla sonen Börje.

 

5. Anders Eskilsson i Siröd har genom handling daterad 3/6 lämnat sin del 2/3 uti ¼ Siröd till sin son Bernt Andersson.

 

6. I testamente daterat 26/5 tillägger nu Hans Eriksson i Mölnebo att hans nuvarande hustru Anna Olsdotter skall efter hans död äga och bruka 2/3 av det ½ hemmanet Mölnebo som han under äktenskapet med sin förra hustru Anna Reersdotter köpt.

 

7. Anders Amundsson i Strandnorum kärande samt änkan Guru Andersdotter i Olsby svarande, angående en skuld på 110 daler. Mycket kretsar i detta målet angående arvet efter hennes son Anders Olsson i Gläshed.

 ….Guru Andersdotter i Olsby, hennes bröder Tolle Andersson i Habborsby samt Erik Andersson i Olsby…  …hennes son Jakob Karlsson…

 

9. På egna och på sin utomlands vistande bror, Knut Hansson, kärar Per Hansson i Tunge på Inland till sin far Hans Persson i Åkervik, med påstående att han nu måste avträda deras möderne arvedelar i hemmanet Åkervik.

 

14. Sven Rasmusson på Lilla Dyrön är nu död.

 

18. Ingavs det testamente som Per Olsson och hans hustru Börta Björnsdotter i Gåseknöde författat, daterat 19/9 1741. Båda är nu döda.

 

19. Omtalas att Hans Olssons i Räfsal avlidna mor samt Per Olssons i Myggenäs svärmoder Börta Olsdotter vilken med broder Hans Olsson i Kebene ägt en systerlott. (1/3 uti ½ hemmanet Kebene)

 

20. Olof Olsson i Röra har gjort en ”arvsförening” med sin son Kristoffer Olsson angående Kristoffers morsarv.

 

31. Änkan Maret i Aröd kärar till sin sonhustrus andra man Olof Jönsson ibm.

 

33. På sin omyndiga styvdotter Elsa Larsdotters vägnar kärar Olof Jönsson i Aröd till Bryngel Jakobsson ibm

I 1/3 hemmanet Aröd äger Olof Olsson en brorslott, samt Olof Jönssons omyndiga styvdotter Elsa Larsdotter en brorslott, och Bryngel Jakobssons hustru Sigrid Olsdotter en systerslott.

Tingsrätten anser att Aröd ej har den beskaffenheten att tåla 3 st brukare, utan låter kärandens styvdotter (Elsa Larsdotter) och hennes farbror (Olof Olsson) utlösa Bryngels hustru (Sigrid Olsdotter) därifrån.

Dett bör ske ”fardagen” 1751.

 

Lagfarter 1749 5/6

 

1. I anledning av denna tingsrätts dom mellan Anders Amundsson i Bö på sin hustru Ingeborg Dyresdotters vägnar emot Erik Arvidsson i Fossa den 13/10 1748. Att Ingeborg inte bara skall ha morsarvet i Fossa  ett emot 30 daler få börda den övriga delen som hennes bröder Lars och Olof Dyressöner till Erik Arvidsson avstått.

 

 

1749 Höstting (10/10 – 17/10)

 

23. Kronobåtsmannen Nils Störberg hustru Gertrud Göransdotter kärar till Amund Rasmusson i Siröd om ett lass hö som var ”alldeles odugeligit”.

 

Lagfarter 1749 (10/10 – 17/10)

 

18. Till sonen Olof Hansson avståt och säljer Hans Olsson i Kebene och hans hustru Ingrid Vilhelmsdotter ¼ Kebene för 545 daler silvermynt enligt avhandling daterad 2/10.

 

26. Enligt lagmansrättens dombok den 6/9 avstår och upplåter Hans Olsson i Kebene till sin sondotter Kerstin Andersdotter och hennes tillkommande man Hans Olsson i Toftenäs ¼ eller

6 öb Kebene.

 

28. För Anders Amundssons hustru Ingeborg Dyresdotter blev ¼ hemman Fossa uppbjudet 2:a gången.

 

29. På det ¼ frälsehemmanet i Röd som Per Olsson i Röd av sina föräldrar Olof Gustafsson och Amborg Larsdotter enligt avhandling 23/1 1748 sig tillhandlat, meddelas nu fastebrev i vanlig form.

 

 

1750 (20/2 - )

 

5. Ett inbördes testamente daterat 20/2 1750 mellan Olof Olsson och Guru Jonsdotter i Röra samt Olofs son Kristoffer Olsson upplästes.

Bevittnat av Anders Svensson, Jakob Göransson och Truls Nilsson.

 

1750 Sommarting (6/6 – 13/6)

 

1. Hustru Anna Jönsdotter i Haketorp kärar till sin gårdman  Jakob Olsson för att han skall ha slagit henne och hennes döttrar Amborg och Anna Björnsdöttrar.

I stället för Jakob inställde sig hans bror nämndemannen Jon Olsson i Haketorp.

Som vittne kallades Jon Anderssons hustru i Bö Anna Persdotter.

 

6. Upplästes för rätten Olof Larssons i Tolleby och hans hustru Karin Ellertsdotters gjorda förordnande mellan dom själva och deras 2 barn Lars och Börta.

Sonen Lars Olsson skall efter deras död bruka deras hemman Tolleby.

 

19. Jon Anderssons hustru Tora Börjesdotter i Gåre har anklagat gifta bonden Rasmus Hansson i Åkervik för att han för 3 år sedan, när hon var ogift, skall ha våldtagit henne, vilket hon nu erkänner vara en lögn.

 

27. Jakob Karlsson i Olsby är nyligen avliden.

 

29. Gästgivaren Petter Gren på Rävlanda uppvisade hans nu avlidna mor Karin Persdotters på Lilla Brattön testamente.

Vari säges att sönerna Petter och  Anders samt dottern Kristina skall vara ägare till Lilla Brattön.

 

1750 Höstting (15/10 –

 

Lars Andersten betygar att Anders Hanssons i Nordvik vilja var att sonen Hans Andersson skall äga fastigheten samt lösöret som fanns efter Anders.

Vilket också intygas av Per Andersson i Toftenäs, Rasmus Svensson i Alekärr.

 

14. Husmannen Erik Eriksson i Nordvik beskyller unga gossen Per Svensson, som tjänar hos Hans Persson i Åkervik, för att ha överfallit hans dotter Barbro Eriksdotter, också tnänande i Åkervik.

 

19. Länsmannen Jakob Rasmusson kärar till Ingrid Persdotter, vilken har sitt tillhåll på torpet ”Broten”, för att hon fött ett ännu levande flickebarn.

Hon har angett Per Kristensson, tjänande hos Kristen Eskilsson i Kurlanda, som far till barnet.

Båda inställde sig för rätten, han 20 år, hon 37 år gammal. Ingrid har tidigare 2 gånger varit anklagad för lönskaläge vid domstolen. Barnet föddes för en månad sen (september 1750).

 

20. Per Andersson i Stockevik kärar till sin son Anders Persson ibm, angående försäljning av hans hemman till sonen. Dom blir överens om detta.

 

34. Mattis Båhlsson, på sin son Bernt Mattissons vägnar, kärar till Anders Olsson på Kläppedalen för att han skall ha beskyllt Bernt för att ha skjutit en get.

 

37. Pigan Ingeborg Karlsdotter i Olsby kärar till sin bror Jon Karlsson ibm, angående det testamente som deras avlidne bror Jakob Karlsson upprättat den 13/3 1750.

Vilket testamente skall ha varit till förmån för avlidna modern Guri Andersdotter.

Pigan Ingeborg inställde sig tillsammans med sin morbror och målsman  Erik Andersson i Olsby.

Avlidne fadern Karl Jonsson nämnes också.

Det handlar om att Guri ansåg att Jon ej skulle ärva p.g.a. att dom ej godkände hans gifte i Kuballe.

Sedan omnämnes också att Ingeborg ej inlämnat hennes mors förordnade till tingsrätten inom de 6 månader efter hennes död.

 

41. Mattis Båhlsson i Tyfta och Karl Båhlsson i Hålan förordnas till förmyndare för avlidna Per Nilssons i Nordvik barn, Per och Börta. Detta skedde på begäran av Nils Persson i Svanvik.

 

 

1751 Vinterting (19/2 – 26/2)

 

Uppvisades testamente som Anders Bengtsson i Brog västergård och hans hustru Ingrid Eriksdotter författat. Barnen är gifta förutom yngsta dotter Kerstin Andersdotter. Eftersom hon alltid varit hemma och tagit hand om föräldrarna är det deras mening att hon skall ha ¼ uti Brog Vg. Undertecknat i Brog 16/2 1751.

 

17. Uppvisades en handling daterad 6/10 1744 där Anders Trulsson och Gunnur Nilsdotter samt Jakob Nilsson och Malin Nilsdotter överlämnar fastigheten ¼ Morik Ng. Till sin bror och svåger Olof Nilsson.

 

18. Uppvisades testamente daterat 31/1 1744 vari Börje Björnsson och hans hustru Anna Helgesdotter i Skår ger sin son Erik Börjesson, eftersom deras båda döttrar redan är gifta och har ”säng och säte”, den gård de har i Skår.

Anna Helgesdotter är nu död.

 

22. Margereta Jerpsdotter i Kärrslätt testamenterar 1/3 i halva gården Kärrslätt till sin son Jon Persson.

 

Lagfarter

 

2. För Anders Olsson i Kållekärr uppbjöds den rätt och del i odelsjorden som hans mor Kerstin Reersdotter för 40 daler till honom sålt, andra gången.

 

4. Rutger Jakobsson i Nordvik uppbjöd hemmanet Hällebäck som han köpt av Hans Kock, tredje gången

 

11. Inge Nilsson i Åker har genom arv och lösen till sina halvsyskon blivit ägare tillk ¼ hemman Åker.

 

25. Jakob Olsson i Aröd bevisade sin åtkomst till 1/3 Aröd.

1. Han har ärvt del för 38 daler.

2. Han har betalat Karl Båhlsson i Hålen för dess pupill Per Olsson 38 daler.

3. Hans Eriksson i Mölnebo på sin hustru Anna Olsdotters vägnar 19 daler.

4. Per Persson i Bäck på sin hustru Börta Olsdotters vägnar 19 daler.

 

 

1751 Sommarting (23/5 – 28/5)

 

10. Enrolleringskarlen Kornelius Hansson Mejer berättade hur hans avlidne bror, ryttaren Johan Mejer, hos Kornelius Hanssons svärfader Torkel Olsson i Stordal, varit skyldig 16 daler.

Detta kräver han nu i sterbhuset efter sin bror, vilket kommer att hållas vid domstolen i Halland.

 

11. Kronobåtsmannen Kristen Hake anklagar Jakob Arnesson i Mölnebo för att han skall ha slagit hans 16 år gamle son Jöns Kristensson vid ett gästabud i Bräcke.

Detta skall ha skett senaste palmsöndagens natt. (24/3)

 

13. Olof Olsson i Röra kärar till Olof Jakobsson i Bräcke för att han skall förpliktigas att mottaga sin syster Amborg Jakobsdotters arv.

Svaranden undandrager sig detta för att han ej ännu fyllt 25 år, och i stället föreslår sitt och systerns syskonbarn Olof Larsson i Kuballe.

Olof Olsson i Röra har uppnått den ålder där han ej längre kan förpliktigas att ha förmynderskap.

Tingsrätten går på samma linje och utser Olof Larsson till förmyndare.

 

19. Per Hansson i Hovlanda, Anders Hansson i Utäng och Rasmus Hansson i Åkervik kärar till deras bror Bernt Hansson i Stordal för att uppvisa fastebrev på ¼ Hovlanda.

Bernt uppvisar denna rätts fastebrev från 5/10 1731 däruti visas att endast han blivit ägare till detta hemman såsom äldste bror.

 

22.  …Ingeborg Karlsdotter i Olsby och hennes nu trolovade man Ingemar Nilsson…

 

23. Nils Persson i Svanvik har instämt samtliga sina helsyskons i Nordvik förmyndare Mattis Båhlsson i Tyfta och Karl Båhlsson i Hålan.

Det gäller det testamente som deras far gjort den 19/6 1750

 

Lagfarter (22/10 –

 

2. Nils Svensson i Nordvik har tillhandlat sig snina 2 systrar del i Nordvik.

 

10. Uppvisades ett köpebrev daterat 24/10 1749 varuti hustru Kerstin Svensdotter i Gåre till sin son Anders Börjesson avstått sin andel uti 3/8 hemman Gåre. Detta hemman har hon tillsammans med sin avlidne man Börje Henriksson köpt till skatte av kronan.

Dessutom tillkommer Anders Börjesson sin avlidne far Börje Henrikssons andel enligt testamentet den 6/9 1736.

 

12. Jon Simonsson fåt fasta på ½ hemman Tyfta som han av Olof Jerpsson i Nötskär emot ½ hemman i Kärra på Orust sig tillhandlat.

 

 

1751 Höstting (22/10 –

 

3. Drängen Anders Andersson i Utäng 24 år gammal och Maret Helgesdotter 25 år gammal anklagas för lönskaläge. Ett ännu levande flickebarn föddes 9/10.

 

5. Olof Persson i Fjällebr och Nils Eskilsson i Balkeröd bortpantar 1/2 av 1/3 i Utäng och 1/6 i fjärdedelshemmanet Emteröd till Anders Hansson vilka delar är omyndiga gossen Eskil Rasmussons delar.

 

22. Uppvisades av Anders Börjesson i Budalen!, Kristen Andersson i Stockevik och Maret Andersdooter på Stockeviks mark det testamente som Per Andersson i Stockevik författat 2 dagar före sin död, daterat 22/7.

 

30. Tore Helgesson i Krogsdal, Per Ingesson i Sörby, Simon Eriksson på Klädesholmen och Karl Jonsson i Bö alla förmyndare för avlidne Nils Perssons i Tubberöd barn, tilltalar nu förmyndaren för det femte barnet, Gertrud Nilsdotter, Tore Persson i Dyreby.

Med påstående att Tore måste visa ”them öfwertygelse och ricktigheten”  i testamentet efter deras avlidna mor Maret Helgesdotter, gjort till dottern Gertruds fördel, vilket är daterat 28/5.

 

35. Olof Larsson i Kuballe blir entledigad från förmynderskapet för avlidne Jakob Olssons i Bräcke omyndiga dotter Amborg Jakobsdotter.

Detta för att han redan är förmyndare för omyndige Lars Kurtsson och dessutom förordnad till ”curator” för dess (halvsyster) systerdotter omyndiga Maret Berntsdotter i Fosseröd.

Till ny förmyndare för Amborg föreslås hennes bror Olof Jakobsson i Bräcke.

 

38. Erik Hermansson i Korsviken på sin hustrus vägnar kärar till sin svåger Olof Larsson i Kuballe!!

Detta rör vem som skulle ärva i Bräcke genom någon lottkastning mellan systrarna Amborg och Ingegerd son Olof skall varit ansvarig för.

 (Erik Hermansson är gift med Ingegerd Jakobsdotter, dotter till Jakob Olsson i Bräcke)

 

 

1752 Vinterting (5/3 –

 

Erik Rasmusson i Mölnebo, 23 år gammal, är instämd för lägersmål med Maret Persdotter i Stansvik, vilket resulterade i att en flicka föddes 28/1 1752.

Lägersmålet skulle ha skett i Kuballe natten mellan den 15 och 16 april.

Erik vidgår att han den tiden varit hos sin svåger Jöns Larsson i Kuballe på ett barndop och då legat med henne i säng natten mellan 14 och 15 april samt natten mellan 15 och 16 april.

Vid den först natten skall hans bror Bernt Rasmusson och pigan Agnes Bryngelsdotter legat i samma säng.

Eftersom det fattas 8 dagar till fullt havandeskap anser rätten att Erik ej kan vara far till barnet!

 

17. Anna Båhlsdotter inlämnar ett förordnande att hon och hennes avlidne man Olof Hansson i livstiden ägt och brukat hemmanet Bräcke i Stenkyrka socken. Efter mannens död har hon överlåtit detta ägande till sonen Hans Olsson, hon har också en dotter, Sigrid Olsdotter, som är ogift. Hon testamenterar nu så mycket i hemmanet Bräcke till dottern som hon enligt lagen kan.

 

18. Uppvisas det testamentarisk förordnande som Olof Bamsesson i Krosskärr författat 2/10 1747 till sin hustru Börta Olsdotter. Att hon skall ha fri disposition till hans lösa och fasta egendom som är 9 öb Krossekärr. Men efter hustruns död eller om hon ej mäktar med att bruka gården skall den tillfalla deras 4 stycken sammanavlade barn, söner som döttrar skall då ärva lika.

Olof Bamsseson är nu död.

 

36. Anders Nilsson i Surdal säljer och avhänder sin fädernes arvejord i Fosseröd till sin bror Johan Nilsson

 

1752 Sommarting  (1/6 –

 

2. Nuvarande fästefolken  kronobåtsmannen Jöns Lura samt änkan Maret Larsdotter på Fosseröds mark tillika med Jöns Luras broder kronobåtsmannen  Hans Rödhuvud.

 

8. Olof Jonsson i Tyft kärar till unga drängen Hans Johansson i Rävlanda för att han måste fullfölja det äktenskapslöfte han gett till Olofs dotter Karin Olsdotter, under vilken tid hon fött ett piltebarn den 15/4 1752.

Han vidgår att han är far till barnet men nekar till att det skett under äktenskapslöfte. Han berättar att han tidigare hyst kärlek till henne men eftersom hans föräldrar varit motståndare till giftermålet så har kärleken svalnat.

Några vittnen som kallades var bl.a Ingemar Hansson på Rävlanda, hustru Karin Simons-

dotter på Höggeröd mark, hustru Ingeborg Arvidsdotter på Tyft samt pigan Kerstin Andersdotter på Hagen.

 

16. Kristoffer Hellberg från Strömstad kärar till sin farbror Anders Bengtsson och hans hustru Ingeborg Olsdotter i Hällene på Tjörn. Han vill att Anders skall visa hur uppdelningen gick till efter Anders Bengtssons far och Kristoffers farfar, avlidne Bengt Eriksson.

Bouppteckningen var daterad 22/7 1740.

 

17. Hustru Anna Olsdotter på sin man Nils Anderssons i Stockeviks vägnar kärar till Anders Persson ibm om att få en laga delning på alla deras ägor.

Svaranden visade dom på att denna delning redan skett 2/10 1737.

 

31. Gamle mannen Nils Andersson i Bö dampegård berättar för rätten att han har 2 barnkullar.

Eftersom han nu ej längre kan bruka gården vill han ha förmyndare till sina barn. För de omyndiga barnen i 1:a kullen, Regina, Börta och Karin utses deras morbror Olof Hansson i Bö. För den senare barnkullen sönerna Anders och Hans samt dottern Barbro, utses Arne Larsson i Brog samt Nils Ivarsson i Gunneby.

 

 

1752 Höstting (1/10 –

 

14. Uppvisades ett skuldbrev

”Jag undertecknad tillstår härmed at hafwa till låns bekommit Tre Hundrade daler smt  i plåtar utaf Sjömannen wälbefarne Christen Ifwarsson i Gunndeby för hwilka 300 daler smt  jag honom pantsätter En fierding i noregården Elfwersröd i Fräkne Härad och Grinneröd Socken och åtager mig dessutan at gifwa efter öfwerenskommelse 4 daler smt  för hundradet i årlig ränta och at betala penningarna tillbaka wid påfordran i samma mynt som jag them bekommit, hwilket härmed till säkerhet lemnas.”

Underskrivet i Haketorp 28/9 1752 av Kristen Svensson i Elversröd

Bland vittnena är Kristen Svenssons svåger Bengt Arvidsson i Häller.

 

54. Sören Henriksson i Fiskebäckskil på sin hustru Anna Nilsdotters vägnar kärar till Nils Persson i Svanvik, Nils Svensson i Nordvik, Tore Helgesson i Krogsdal samt till förmyndarna för Per Nilssons barn i Nordvik, Karl Båhlsson i Hålan och Mattis Båhlsson i Tyfta.

Att kärandens hustrus förmyndare i sina omyndiga år, Isak Reersson, hennes andel uti ½ hemman i Nordvik avhänt, detta måste nu olagligförklaras.

Hustruns avlidna halvbror Hans Nilsson.

Kärandens hustru skall bekomma vid detta års slut av Tore Helgesson 66 daler

Av Nils Svensson 22 daler

Samt av Nils Persson och hans omyndiga syskon, Per Nilssons barn, av förmyndarna Karl Båhlsson och Mattis Båhlsson 22 daler

Vilket skall tillsammans vara 120 daler.!!

 

58. Nämndemannen Nils Ingemarsson i Gunneby tar tillbaka alla dispositioner eller testamenten som han kan ha gjort i de senare åren. Utom det att han till sin hustru Börta Eskilsdotters fördel redan har upprättat.

 

63. Olof Persson i Utäng kärar till sin svåger Sven Jönsson i Hjälteby angående Svens son i förra giftet Jöns Svenssons arv.

Kenneth Bengtsson

 

 

 

Senast uppdaterad: 2008-11-16
 

Webbmaster: Anders Ryberg