Domboksutdrag för Tjörn 1746 - 1748

 

 

Från Orust och Tjörns häradrätt AIa:16

 

1746 Vinterting

 

29 Januari

 

1. Från den 14/10 1745 uppskjutna målet mellan den för lägersmål anklagade flickan Karin Olsdotter från Morik, 16 år gammal. Som fader utpekades Anders Nilsson i Morik.

Detta resulterade i ett flickebarn född i Augusti 1745.

Som vittne bl.a. gamla änkan Börta Börjesdotter i Morik torp.

Karin var som piga hos Anders Nilsson.

 

3. Uppvisades det testamente som Anders Olsson på Hede och hans hustru Anna Arnesdotter upprättat den 20/2 1739. Båda är nu döda.

 

1 Februari

 

39. Nils Olsson i Tolleby på egna och syna systrar Karin och Annas vägnar stämt deras svåger Karl Nilsson i Morik, angående ¼ i Morik.

På Annas vägnar inställde sig hennes man Jon Olsson.

 

4 Februari

 

53. Hustru Anna Andersdotter på Skaboholmen, hennes avlidne man Baltsar Vilhelmsson.

Angående det att han hade övergivit henne för 4 ½ år sedan.

(På hösttinget 1744 uppvisades en skrivelse underskriven av Anna Andersdotter 16/10 1744, där omtalas att han rest till Stockholm för ungefär 3 ½ år sedan.)

 

 

1746 Sommarting

 

4 Juni

 

2. Olof Andersson i Tyfta har nu uppbjudit gården 3 gånger som han ärvt efter sin fader Anders Olssons på Hede förordnade 16/1 1745.

 

6. Änkan Kerstin Björnsdotter i Kållekärr uppvisade dess avlidne man Anders Börjessons föräldrar Börje Andersson och Ingeborg Vilhelmsdotters till henne utgivna kvittens.

Kerstin och Anders var barnlösa.

 

6 Juni

 

23. Såsom förmyndare för sin svägerska Gertrud Helgesdotter kärar Sven Rasmusson i Gläshed till Erik Persson ibm angående slagsmål.

Till vittnen åberopades  för käranden Per Persson i Lirås samt hans broder Olof Persson, nu tjänande hos kyrkoherden.

 

7 Juni

 

29. Hans Kock kärar till hustru Guru Andersdotter i Olsby för att hon skall ha tagit sin avlidne son Anders Olsson på Gläsheds efterlämnande egendom.

Svaranden inställde sig tillika med sin son Jakob Karlsson, halvbroder till Anders Olsson.

 

I brev undertecknad 10/11 1745 upplåter Jakob Nilsson på Klädesholmen till sin äldsta dotter Olug Jakobsdotter hans tredjedel i  ½ skattehemmanet Bö Nedergård.

 

 

1746 Höstting

 

1747 Vinterting

 

30 Januari

 

26. Nils Svensson säljer till sin son Tore Nilsson och hans hustru Kerstin Rasmusdotter hälften i Tjörnekalv för 60 daler smt. Detta med förbehåll att under livstiden äga dispositionen därtill samt att sonen Tore skall försörja föräldrarna till dess dödsdag.

 

28. Testamente efter Anders Nilsson och hustrun Astrid Helgesdotter i Böberg daterat 14/9 1737 uppvisades nu för rätten eftersom Anders Nilsson nu är död.

 

31 Januari

 

32. Olof Andersson i Krossekärr på egna samt Nils Persson i Tubberöd på drängen Per Hansson i Krossekärrs vägnar kärade till deras styv- och svärmoder Hans Svenssons änka Kerstin Andersdotter, nu boende i Brevik, samt Anders Hansson i Häle.

Att de skall bevisa det jordbyte mellan Krossekärr och Brevik som kärandenas fader Hans Svensson tillsammans med hans änka Kerstin Andersdotter, vilket skall ha skett i slutet av Hans Svenssons leverne, med Anders Hansson.

Svarandena ställde till vittne kyrkoherden Sven Lindberg och Inge Simonsson i Grinneröd.

Sven Lindberg berättade att när han var och gav Hans Svensson nattvarden den 5/2 1746.

 

3 Februari

 

40. Målet (32) fortsätter.

Ett brev från 9/8 1699 varuti Reer Gunnarsson fått besittning till 3 öb jord i Krossekärr samt 12 öb jord i Röra. Detta hade han avstått till kronan under den danska tiden. Dessa 15 öb har Reer Gunnarsson och hans hustru Anna Toresdotter samt dotter  med hustruns förra gifte Anna Persdotter, som varit avlidne Hans Svenssons hustru.

Anna Persdotter var kärandenas mor och svärmor.

Hans Svenssons måg Olof Andersson, Olof Anderssons mor Anna Persdotter!!

 

 

1747 Sommarting

 

9 juni

 

4. Drängen Per Svensson i Röd och Maria Andersdotter i Dyreby anklagas för lönskaläge vilket resulterat i en flicka som föddes 24/4 1746.

Han är 26 år och hon är 24 år gammal. Detta skall ha skett under äktenskapslöfte enlig kvinnan.

 

 

 

10 Juni

 

11. Anders Persson i Bö kärar till Lars Eriksson ibm för att han ej vill avträda den 1/3 i halva hemmanet Bö som käranden sig tillhandlat av sin svärfar lotsdrängen Jakob Nilsson på Klädesholmen.

 

13. Nils Olsson i Tolleby såsom förmyndare för framlidne Anders Nilssons i Rönnäng 3 omyndiga barn Jon, Kristen och Karin. De övriga syskonen Amborg, Olof och Nils samt Hans Kocks hustru (Maret).

 

 

1747 Höstting

 

1748 Vinterting

 

1 Februari

 

17. Fiskare nämnda på Tjörn.  Nils Olsson och Simon Hartvigsson på Härön, Anders Börjesson i Limhall, Helge Nilsson på Staffansholmen samt Anders Olsson på Björholmen.

 

 

1748 Sommarting

 

1 Juni

 

7. Rasmus Ivarsson i Mölnebo uppvisade ett brev vari han upplåter och säljer till sina 3 söner Erik, Bernt och Rasmus sin andel 1/3 i halva hemmanet Mölnebo uppegård, som hans styvson Markus Rasmusson efter sin avlidna mor Maret Eriksdotter ärvt, men senare till styvfadern sålt.

Nu äger de 3 sönerna en full tredjedel i hemmanet ½ Mölnebo.

 

10. Jer Persson och hans hustru Börta Arvidsdotter inbördes testamente daterat 15/2 1747 uppvisades för rätten. Hustruns styvdotter Kerstin Rasmusdotter.

 

4 Juni

 

39. I ett vittnesmål mellan gästgivaren Petter Gren och Göran Henriksson på Skedet omtalas…

Änkan Olug Simonsdotter i Gunneby 70 år gammal berättar att hon kom till Skedet med sin far när hov var 8 år.

Andra vittnet Simon Ivarsson 46 år gammal, att han i barndomen är uppfödd hos sin mormor Elin Persdotter, vilken vid sin död för 4 år sedan varit 84 år. Hon tillbringade sin mesta tid på Skedet.

 

Målet fortsätter den 6/6 och ytterligare vittnen kallades…

 

40. Olof Olsson 66 år gammal, att gamla prosten Michael Kock blivit ägare till Rävlanda 1703.

Den då 70 år gamle mannen Börje Andersson, Olug Simonsdotters styvfar.

 

Per Olsson på Röds mark, 59 år gammal.

Johanna Olsdotter, 64 år gammal, född på Rävlanda och uppväxt i Lirås.

 

 

7 Juni

 

45.   ……Olof Bamsessons i Krossekärr gamla och nu avlidna hustru bott i Hällebäck för 43 år sedan…..

 

46. Anders Dyre på Dyrebys mark stämmer Anders Andersson i Häle för innehållen lån för sin son och dotter, som tjänt hos Anders.

Svaranden vidgår att sonen, 14 år gammal, tjänt hos honom.

 

47. Per Hansson, samt Olof Andersson i Krossekärr, har stämt Kerstin Andersdotter och dess måg Kristen Andersson i Krossekärr.

Att de måste avträde de 5 öb som Kerstin efter avhandling den 28/3 1744 som dess nu mera avlidne man Hans Svenssons död till sina styvbarn försäkrat att avstå.

Kristen Anderssons hustru Elin Hansdotter. Per Hansson vistas numera utomlands.

På sin hustrus och styvsvärmors vägnar infann sig Kristen Andersson.

…..Hans Svenssons död i februari 1746……

 

49. Pers hustru i Stockevik, Anna Bryntesdotter.

 

8 Juni

 

52. I sin mans Nils Anderssons i Stockevik frånvaro kärar hans hustru Anna Olsdotter till Karl Jonsson i Bö, för att han olovligen skall ha surit torv på den till Stockevik tillhörande Vransholmen.

….kärandens mor Malin Hansdotter…..

 

56. Anders Toressons i Stansvik omyndiga barn Anders och Börtas förmyndare Nils Andersson och Tore Olsson i Tollleby. (se 15/10 mål.15)

 

60. Uppvisades handling daterad 28/8 1742 på Anders Larsson och hans hustru Ingeborg Olsdotter överlåtande av Kärrsön till deras son Olof Andersson.

 

1748 Höstting

 

11 oktober

 

2. Upplästes det testamente som avlidna Anders Olsson i Gunneby på sitt yttersta 7/7 1748 gjort tillika med sin hustru Anna Persdotter.

…deras söner Anders och Olof….

 

13 oktober

 

15. Nils Andersson och Tore Olsson i Tolleby såsom målsmän för avlidne Anders Toressons i Stansvik barn, Olof och Börta, kärar till barnens styvfar Per Andersson i Stockevik.

….skiftesbrevet efter Anders Toresson daterat 18/2 1742…..

(se 8/6 mål.52)

18. På sin hustrus Ingeborg Dyresdotters vägnar kärar Anders Amundsson i Bö till sin hustrus styvfar Erik Arvidsson i Fossa, att han skall uppvisa hennes far Dyre Helgessons skiftesbrev samt även efter hennes mor Anna Håkansdotter.

Hennes bröder Lars Dyresson och Olof Dyresson.

Morbror Olof Håkansson i Kolleröd

Anna Håkansdotter dog 11/7 1731.

 

 

1748 Vinterting

 

29 januari

 

8. Per Olsson i Röd uppvisade sin far Olof Gustafsson samt mor Amborg Larsdotters undertecknade köpebrev daterat den 23/1 1747 var i de sålt ¼ Röd till honom och hans tillkommande hustru Regina Olsdotter.

 

30 januari

 

16. Fastebrev till Jerp Hansson i Brog på ¼ Brog västergård, som han köpt av hustru Gunnur Jerpsdotter, enligt handling daterad 7/10 1724.

 

1 februari

 

34. Arvid Andersson har köt ¼ Rönnäng av Hans Kock och hans hustru Maret Andersdotter för 900 daler silvermynt.

Kenneth Bengtsson

 

 

 

Senast uppdaterad: 2008-11-07
 

Webbmaster: Anders Ryberg