Domboksutdrag för Tjörn 1740 - 1745

 

 

Från Orust och Tjörns häradsrätt AIa:15

 

1740 30/5

 

9. Förmyndarna för framlidne Jakob Olssons barn Olof Olsson i Röra anhöll för rätten hur mycket ränta hans pupill årligen skall ha i hans ärvda fastighet Bräcke, Stenkyrka sn.

 

10. Simon Hartvigsson på Härön har instämt sina syskonbarn Tolle Gunnersson och Bernt Gunnarsson i Fosseröd angående 2/3 Fosseröd.

Kärandenas morfar och svarandenas farfar Olof Gunnarsson.

Kärandenas mor Johanna Olsdotter samt hennes bror Gunnar Olsson, vilken är svarandenas far.

 

19. Jakob Nilsson på Klädesholmen kärar till sin styvfar Lars Eriksson i Bö nedergård, angående arv efter hans avlidna mor Astrid Jakobsdotter.

Samt även för innestående arv efter sin avlidna bror Olof Nilsson.

 

33. Uppvisdes skrift daterad 25/2 efter Lars Bryntessons hustru Ingrid Persdotter i Hoga. Barnen Olof Helgesson och en syster, förmyndare var Alexander i Säby och Rasmus Persson i Bäck.

 

34. Till förmyndare för avlidna hustru Anna d.ä 5 omyndiga barn i Kållekärr, förordnas deras svåger Markus Göransson i Kållekärr. För flickorna Anna d.y. och Maret Jerpsdotter, Simon Nilsson i Spjärr. För Börta och Ingrid Jerpsdöttrar, brodern Helge Jerpsson i Stordal.

 

46. Förmyndarna för de omyndiga barnen i Röd, Anders Olsson i Gunneby och Karl Båhlsson i Hålan

 

1744 29/5

 

mål 1 – 8 saknas

 

10. Mellan Maret Olsdotter och hennse sonhusru Anna Bjönnesdotter i Hoga.

….Avlidne sonen Lars Olsson, hans hustru Anna Bjönnesdotter….

….samt deras barn Elsa Larsdotter….

Angående jord i Aröd.

….mina övriga söner Olof och Lars Olssöner…

 

13. änkan Börta Olsdotter i Nordvik, hennes avlidne man Sven Nilsson…

 

17. Olof Hansson i Bö visade ett brev där hans syster och broderbarn intygar att dom fått av sin farbror allt som finns kvar i Bö västergården.

Undertecknat 29/12 1743 av Erik Eriksson, Nils Andersson, Tore Börjesson, Anna Larsdotter och Lars Nilsson.

 

24. Simon Larsson i Morik stämmer sin avlidna dotter Karin Simonsdotters trolovade fästman Olof Jönsson för delning av kvarlåtenskapen efter henne.

Karins förra man Olof Halvardsson, skifte efter honom hölls 8/2 1743.

 

25. Simon Larsson i Morik testamenterar sin del i Morik södergård, eftersom hans enda dotter Karin Simonsdotter nu är död så har han inga bröstarvingar, till sina systerbarn Regina Persdotter och Amborg Olsdotter .

Vilken fastighet som han ärft och inlöst från sina syskon tillsammans med hans avlidna hustru Åsa Mattisdotter. Fastebrevet är daterat 16/6 1715.

Nils Andersson och hans hustru Regina Persdotter samt Karl Nilsson och hans hustru Amborg Olsdotter.

Vilket skedde i Morik 10/4 1744

 

27. Inställde sig drängen Sven Sörensson i Bäckevik i sakan mellan honom och Amborg Andersdotter gällande äktenskapslöfte.

 

31. Göran Nilsson på Röa samt drängen Arne Larsson i Höggeröd kärar till änkan Kerstin Björnsdotter i Kållekärr om att visa alla avhandlingar som finns hos henne gällande Kållekärr.

….änkans avlidne man Anders Olsson…

 

35. Kristoffer Larsson i Böberg på sin hustrus vägnar kärar till Simon Larsson i Morik, angående arv efter sin hustrus bror Olof Halvardsson, som ägt Simon Larssons dotter till hustru.

 

52. Uppvisades testamente efter Ivar Kristensson och hans hustru Olug Simonsdotter i Gunneby daterat 8/6 1741. Ivar är nu död.

 

57. Änkan Guru Andersdotter i Olsby kärar till Olof Jerpssons hustru Karin Persdotter på Hanekullen angående arv.

Gurus avlidna son Anders Olsson på Gläshed.

 

59. Bengt Karlssons hustru Maret Olsdotter i Torp, Fräkne härad, kärar till Hans Kock, att för sin andel i Gläshed få lika mycket som sina andra syskon efter Anders Olsson på Gläshed.

 

 

1744 18/10

 

6. fd nämndemannen Olof Mårtensson i Haketorp kärar till sin måg Sven Ivarsson i Tyfta angående arvet efter Svens avlidna hustru Kerstin Olsdotter.

Sven uppvisar hennes testamente daterat 29/6 1744.

 

16. Nils Olsson i Olsby kärar till Olof Björnssons arvingar på Staffansholmen. Käranden skall ha pantsatt Staffansholmen till svarandenas förfäder.

 

17. Testamentet efter Anders Olsson på Hede. Hans yngsta söner Jakob och Per.

 

19. Ingeborg Larsdotter kärar till sin sonhustru Karin Andersdotter i Rönnäng.

 

21. Inge Nilsson i Åker tilltalar Per Olsson i Utäng för att han skall taga lösning på 1/3 Utäng som Per skall ha tillpantat sig från Inges farfar 17/2 1730.

….svarandens far Olof Svenson, kärandens farfar Sven Ingesson i Åker….

 

 

26. Nils Andersson i Stockevik tilltalar sin bror Kristen Andersson ibm angående arvet efter deras far.

34. Olof Nilsson i Morik tilltalar sina bröder Karl och Anders angående att de köpt 2 systerlotter.

 

47. Jakob Kristensson i Kuballe yngsta dotter Sigrid och måg Nils Hansson.

 

49. Hans Svensson och hans hustru Kerstin Andersdotter i Krossekärr säljer 5 öb i Krossekärr till mågen Olof Andersson och hustrun Anna Hansdotter, daterat 28/3 1744.

 

50. …såsom jag undertecknad med min salig man Anders Helgesson köpt ¼ i halva hemmanet Stockevik…

…giver jag detta till mina 2 barn Hans Andersson och Anna Hansdotter….

Undertecknat av Malin Hansdotter i Stockevik 6/10 1744

 

 

1745 Vinterting

 

19. …såsom jag Olof Eriksson varit i 15 års tid hos min svåger Lars Dyresson i Kuballe….

 

21. …såsom jag Sven Rasmusson på Lilla Dyrön tillika med min son Rasmus Svensson 1743 köpt en kronoholme Lilla Dyrön…

Eftersom sonens namn ej är med i köpehandlingen så vill man nu klargöra detta.

…Svens sondotter, omyndiga pigan Elin Rasmusdotter…

Rasmus skall ha halva delen samt Elin den andra halvan.

Undertecknat på Lilla Dyrön 12/1 1745 av Sven Rasmusson och Åsa Börjesdotter.

 

29. Olof Helgesson i Häller förklarar att dess företrädare i äktenskapet Tolle Toresson den 9/7 1741 låtit göra en skattevärdering på ¼ Häller.

 

 

 

1745 Sommarting (31/5 – 7/6)

 

1. Olof Larsson i Lirås och Erik Andersson i Olsby, på sin hustru Maret Larsdotters vägnar, har ingått en överenskommelse med yngsta bodern Jöns Larsson i Kuballe om arvet efter deras avlidna mor Tollug Olsdotter i Kuballe.

Fadern Lars Olsson i Kuballe lever annu.

Detta var underskivet i Kuballe 22/3 1745.

 

2. Uppvisades ett testamente från 4/10 1732. Där Eskil Gunnarsson i Hammar gett till sin son Gunnar Eskilsson sin halva gård i Hammar.

Eskil är nu död.

 

3. Drängen Anders Olsson i Lirås och Börta Nilsdotter i Olsby, båda 30 år gamla, är instämda för lägersmål.

Detta skall ha skett på Lirås när hon var där på ett barndop 14 dagar efter kyndelsmässan. Vidare att det skedde om natten i hans fars hus. Detta resulterade i en födelse av 2 pojkar en månad före påsk, båda är döda.

 

6. Det testamente som nu avlidne Olof Mårtensson i Haketorp upprättat den 9/4 1745 uppvisades för rätten.

 

7. En avhandling daterad Morik 16/9 1728 upplästes i rätten.

Ett kontrakt mellan Anders Börjesson och hans bror Tolle Börjesson samt Reer i Aröd och Anders Olsson i Stansvik på deras hustrurs vägnar. De bekräftar att dom fått ersättning för odelsjorden i Morik av Tolle Börjesson.

Undertecknat av Anders Börjesson, Reer Rasmusson i Aröd och Anders Olsson i Stansvik.

 

8. Uppvisades testamente daterat i Gåsknöde 15/5 1745.

Att Olof Persson i Gåseknöde och hans hustru är barnlösa så skall den efterlevande bo kvar på Gåseknöde, senare när den sista av dom dött skall deras närmaste släktingar ärva.

Undertecknat av Olof Persson och Åsa Börjesdotter.

Dessutom intygar Olofs syskon att de fått ersättningen för arvet efter deras föräldrar.

Detta är undertecknat av Olof Hansson på Hättan, Torkel Larsson på Krokholmen samt Jon Jonsson på Dyrön, på sina hustrurs vägnar.

 

9. Upplästes an avhandling daterad i Höggeröd 5/2 1744 varuti Engelbrekt Eriksson intygar att han av sin svåger, Per Olsson i Myggenäs, fått vad som innestår efter arvet efter avlidne fadern Erik Andersson i Möggenäs.

Likaledes tillstår Eskil Eriksson att han också fått sin del av svågern Per Olsson.

 

11. Olof Persson i Utäng tilltalas av landsfiskalen för att en söndag förra året, vid juletid, skjutit 3 st ”åkerhöns” (Rapphöns).

Till vittnen inkallades Lars Jakobsson i Toftenäs samt hustru Ingrid Persdotter ibm. Olof anser Ingrid som jävig eftersom det var hennes man som anmält brottet.

Han döms, dels för att ha skutit under förbudstiden, dels för sabbatsbrott, till att böta 2 daler silvermynt för varje höna.

 

12. Kronobåtsmannen Arvid Näbb tilltalar sin hustrus bröder Bernt och Tolle Gunnarssöner i Fosseröd, om arvet after hennes föräldrar.

 

15. Lars Olsson Överste och hans hustru Börta Olsdotter är förlikta med hennes syskonbarn Anna Olsdotter i Hövik, samt Tollug Olsdotter om arvet i hemmanet Berga.

 

16 En avhandling upplästes i rätten där Nils Olsson, såsom förmyndare för sin svåger Kristoffer Hellberg, samt även på sin nuvarande hustrus vägnar. Även Bengt Hellberg intygar samma sak.

Att dom fått den översjutande delen i arvet efter deras farfar Bengt Eriksson i Hälleneav Anders Bengtsson i Hällene.

 

17. Nils Eskilsson i Häggvall kärar på sin omyndiga dotterson Eskil Rasmussons vägnar till Olof Rasmusson i Utäng angående lösningsrätt till 1/3 Utäng.

Svaranden visar dom från 26/10 1714 då han av Olof Persson i Mölnebo lånat för att återlösa ifrån Anders Börjesson i Utäng änka Kerstin Persdotter och Olof Svensson ibm sina morföräldrars pantsatta 1/3 Utäng. (något rörig dom)

18. Änkan Karin Persdotter i Åker, på sina barns vägnar kärar till Tore Helgesson i Kroksdal och Nils Persson i Tubberöd med påstående att äga bördsrätt till 1/3 Utäng, såsom hennes barns fädernes arvejord.

Denna rätt har de med stöd av domen den 25/10 1744, då hennes styvson och dess egna barns halvbror Inge Nilsson i Åker (svårläst sedan vad som menas, men Inge Nilsson har sålt denna vidare)

 

19. Till Nils Andersson i Stockevik kärar Kristen Andersson ibm såsom förmyndare för Per Nilssons dotter Annika Persdotter på Klädesholmen, för att erhålla betalning för auktionen efter hennes tillhöriga lösöre.

 

43. I tvisten mellan drängen Anders Olsson i Hällebäck och Anders Olsson i Utäng rörande bördsrätt till 1/3 i den 1/3 av 5/4 hemmanet Utäng, som svaranden nu bebor.

Svarande anser sig ha mera rärr hörtill eftersom hans far var en äldre broder.

 

47. Anders Nilsson säljer sin hustrus ärvda del i Rösselvik som hon ärvt efter sin far Per Svensson i Rösselvik, samt även arvslotten efter hennes döda bror Helge Persson, till sin svåger, Per Andersson i Bräcke.

 

 

1745 Höstting  (14/10 – 26/10)

 

2. Anna Persdotter i Lilldal och Olof Persson anklagas för lönskaläge. Hennes far Per Ambjörnsson i Lilldal inställdes sig för sin dotter.

Hon är 20 år gammal, födde ett barn för 3 veckor sedan. Drängen Olof Persson skall tillsammans med en annan kvinna flytt till Norge.

Han skall endast ha lämnat kvar en båt samt några kläder hos änkan Ingrid på Risön.

 

3. Drängen Anders Nilsson i Morik som var instämd för lägersmål med Karin Olsdotter ibm uteblev. Målet togs upp på nytt dagen efter (6)

 

4. Kristen Månssons hustru Karin Simonsdotter på Höggeröds mark nämnes i ett vittnesmål.

 

12. Anders Jakobsson och hans hustru Helena Andersdotter i Bö.

 

28. Nils Olsson i Tolleby på egna och des systrar Karin och Annas vägnar tilltalar deras svåger Karl Nilsson i Morik angående ¼ Morik.

 

 

Kenneth Bengtsson

 

 

Senast uppdaterad: 2008-11-07
 

Webbmaster: Anders Ryberg