Domböcker


Här finns material från Tjörns och Orusts domböcker, som tingsprotokoll och ett provisoriskt bouppteckningsregister.

 
   

Orust och Tjörns dombok 1662 - 1667

Folke Almegius

Orust och Tjörns dombok 1668 - 1669

Folke Almegius

Sakfall från norska tiden

Folke Almegius och Kenneth Bengtsson

Saköreslängd 1687

Folke Almegius och Kenneth Bengtsson

   

Domboksutdrag för Tjörn 1740 - 1745

Kenneth Bengtsson

Domboksutdrag för Tjörn 1746 - 1748

Kenneth Bengtsson

Domboksutdrag för Tjörn 1749 - 1752

Kenneth Bengtsson

Domboksutdrag för Tjörn 1753 - 1755

Kenneth Bengtsson

Domboksutdrag för Tjörn 1756 - 1758

Kenneth Bengtsson

Domboksutdrag för Tjörn 1759 - 1761

Kenneth Bengtsson

Domboksutdrag för Tjörn 1762 - 1764

Kenneth Bengtsson

Domboksutdrag för Tjörn 1765 - 1767

Kenneth Bengtsson

Domboksutdrag för Tjörn 1768 - 1770

Kenneth Bengtsson

Domboksutdrag för Tjörn 1771 - 1773

Kenneth Bengtsson

Domboksutdrag för Tjörn 1774 - 1775

Kenneth Bengtsson

Rannsakning och dödsdom över den för barnmord anklagade hustrun Anna Larsdotter från Risön

Kenneth Bengtsson

Arbetsversion av bouppteckningsregister 1737 - 1797 (Excel)

Anders Ryberg och Stig Rutgersson

Bouppteckningsregister 1809 - 1871

Jan Nicklasson

Gårdsregister till bouppteckningsregister

Jan Nicklasson
Personregister till uppbudsregister 1735 - 1745 (Excel)

Upprättat av Ingemar Gollungberg efter avskrift av Hans Ganstrand

Fastebrev för Tjörn 1746 - 1789

Dennis Karlsson

Fastebrev för Tjörn 1790 - 1799

Dennis Karlsson

Förmynderskapsdombok för Tjörn 1757 - 1779

Kenneth Bengtsson

Gästgiveritaxa 1789

Jimmy Hermansson

Mordet på Lars Gaut

Sammanställt och kommenterat av Anders Ryberg.

Länk: Rolf Berlins hemsida med uppbudsregister för 1735 - 45

 

Länk: Rolf Berlins hemsida med trolldomskomissionerna 1669-1672

 

Länk: Det svenska rättsväsendet år 1830

 

Länk: Domboksforskning