Nya Valla-pärmar

 

Hans Larsson och Stig Rutgersson var drivande i det arbete som under 1980- och 90-talen lade grunden till det vi idag kallar Hans Larssons pärmar. Dessa pärmar är resultatet av en gigantisk kartläggning av Tjörns befolkning från 1500-talet till 1900-talet. De är den självklara utgångspunkten för alla som vill fördjupa sig i släktforskning på Tjörn. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de inte är fullkomliga, och att inte allt som står i dem är rätt. Nytt källmaterial har blivit tillgängligt, datorisering har möjliggjort mer systematiska genomgångar av material, och fortsatt släktforskning har lett till många nya, intressanta upptäckter. Själv har jag deltagit i detta arbete i dryga tio år.

Ett annat problem med de gamla pärmarna är att de är rena register, och att det inte finns någon databas bakom. Detta innebär att även om en uppgift kompletteras på ett ställe kan den saknas på andra. Informationen om familjerna är också begränsad, endast år för födelse, vigsel och död, hur länge de bott på en plats, och var de bott före och efter. Det finns ingen möjlighet att lägga in källhänvisningar, förklara slutsatser eller resonera om möjliga sammanhang.

Därför har vi inom Tjörns släktforskare sedan ett antal år sakta arbetat med att överföra pärmarna till ett släktforskningsprogram och dessutom komplettera dem med fler uppgifter och försöka följa upp familjer bättre, i synnerhet sådana som bor på gårdarnas utmarker. Vi har nu kommit så pass långt att vi har kunnat publicera helt nya pärmar för större delen av Valla. Vi hoppas att kunna bli klara med resten innan årsskiftet.

Den nya databasen omfattar i princip bara familjer påbörjade före 1850, för senare generationer är det fortfarande de gamla pärmarna som gäller. Vi kommer att markera i dessa vilka familjer som det finns mer upplysningar om i de nya pärmarna.

De nya pärmarna ser annorlunda ut. De är mycket mer omfattande rent fysiskt, med större text på liggande blad. Numera framgår alltid all känd information om en person på varje ställe där den förekommer. Oftast framgår också en persons föräldrar, om dessa är kända. Det finns för en hel del personer fullständiga datum för födelse, vigsel, och död. Ibland finns också kommentarer om varför personer kan antas vara släkt, om osäkerheter och om saker som kan vara värda att följa upp.

De nya pärmarna innehåller mycket mer information. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de fortfarande innehåller fel och är ofullständiga, och att det alltid är en bra idé att kolla i källorna.

Mycket nöje!

 
Anders Ryberg

 

Senast uppdaterad: 2015-06-25
 

Webbmaster: Anders Ryberg