Antavla för släkten Månesköld på Tjörn

 

Denna antavla utgår från Knut Jörgensson Måneskiöld, son till Jörgen Knutsson Måneskiöld och Börta Olofsdotter Green. Från dessa två utgår samtliga grenar av släkten på Tjörn, därav titeln.

Upprinnelsen till denna antavla är en diskussion om diverse felaktigheter i tidigare publicerade antavlor för släkten som slutade med att jag blev ombedd att publicera en egen, och på den vägen är det.

Jag kommer på de ställen det förekommer olika uppfattningar om vad som bör tas med redovisa varför jag tycker som jag tycker. Jag tar även upp en del allmänna resonemang om de olika släkterna och olika möjligheter att komma vidare, samt redovisar en del oklarheter. Slutligen ber jag alla läsare att observera att jag i huvudsak har sammanställt denna antavla från uppgifter i tillgänglig litteratur, och i något fall direkt nyttjat andras upptäckter, och bara i mindre utsträckning studerat primärkällorna på egen hand.

Jag har försökt att kontrollera att alla uppgifter om släktskap i den litteratur jag utnyttjat har stött sig på hänvisningar till primärkällor. Dock så är jag öppen för möjligheten att antavlan innehåller felaktigheter eller att jag har missat att ta med personer som borde förekomma i den, och jag är tacksam för synpunkter, antingen via e-post eller på Anbytarforum i diskussionen om Måneskjöld (Släkter-Introducerad adel-Maaneskiold/Månesköld af Norge/Måneschiöld).

Namnen i antavlan är normalstavade. Jag har tagit med moderna länsbeteckningar för att underlätta identifiering av orter, även om dessa i äldre tider är anakronistiska.

För litteraturförteckning se slutet på antavlan, i vilken förklaras de förkortningar jag använder för en del litteratur. Jag har även lagt en del direktlänkar till olika belägg i Diplomatarium Norvegicum och till Svenskt Diplomatariums huvudkartotek.

Denna lista är dock för tillfället inte helt komplett, utan kompletteras när jag har möjlighet.

Också antavlan kommer framöver att kompletteras med fler uppgifter om Kerstin Larsdotter Dufvas anor.

 

 

 

Proband

 

Knut Jörgensson Måneskiöld Född 1662 i Åkervik, Stenkyrka (O). Död 1721 i Olsnäs, Stenkyrka (O) (HL/SR).

(Far I:1, Mor I:2)

 

Gift med Mätta Rasmusdotter. Född omkring 1685 i Aröd, Stenkyrka (O). Död 1747 i Olsnäs, Stenkyrka (O). Flyttade 1697 från Aröd, Stenkyrka (O) till Åkervik, Stenkyrka (O) (HL/SR).

 

 

Generation I

 

I:1

Jörgen Knutsson Måneskiöld Född omkring 1637 i Olsnäs, Stenkyrka (O). Levde i Olsnäs, Stenkyrka (O). Död 1698 i Rävlanda, Stenkyrka (O) (HL/SR).

Betecknas enligt Orusts och Tjörns dombok 7/12 1680 som "ofullkomlig och omyndig och ej man att stå något före" av sin bror. Företräds alltid av sin hustru inför tinget. (meddelat av Stig Rutgersson)

(Barn Proband, Far II:1, Mor II:2)

 

Gift med efterföljande ana.

 

I:2

Börta Olofsdotter Green. Född i Kärreberg, Stala (O) (HL/SR). Död efter 1700 i

Rävlanda, Stenkyrka (O) (HL/SR).

(Barn Proband, Far II:3, Mor II:4)

 

Gift med föregående ana.

 

 

Generation II

II:1

Knut Pedersson Måneskiöld Född i Olsnäs, Stenkyrka (O). Död mellan 1635 och 1638 i Olsnäs, Stenkyrka (O) (HL/SR).

 

Enligt de Norska Rigsregistranterna, VII:8 lever han 20 januari 1635, Daniel Knutssön Bildt till Morlanda får då besked om att han mot billig avgäld och vanlig avgift kommer att få tionden av Myckleby prästgäll i Bohuslän att uppbära, efter Knud Pederssons avgång. 1638 står sedan Kerstin Due som änka på Olsnäs. (HL/SR)

 

(Barn I:1, Far III:1, Mor III:2)

 

Gift 1:o med Lucia Eriksdotter.

Nämnd på Olsnäs 1629-06-14 (Nordström, A318).

 

I Danmarks Adels Aarbog från 1903 kallas hon Hvittenstjerna, men jag har inte sett några belägg för att hon hör till denna släkt.

 

 

Gift 2:o med efterföljande ana (HL/SR).

 

II:2

Kerstin Larsdotter DufvaFödd i Kårtorp, Kinne-Vedum (R). Död före 1688 i Olsnäs, Stenkyrka (O) (1688 pågår en arvstvist efter henne, enligt meddelande av Stig Rutgersson).

(Barn I:1, Far III:3, Mor III:4)

 

Kerstin Due har varit den mest omdiskuterade personen i släkten. I Danmarks Adels Aarbog (DAA) från år 1890 kallas hon helt utan belägg i några källor för Kirstin Jörgensdatter Daa. Detta har aldrig kunnat beläggas att hon kallas så i några källor, där heter hon antingen Due eller Dufva i efternamn. (Due betyder Duva på norska...) I en gammal stamtavla från 1740 finns dock en intressant uppgift, nämligen att hon hette Kirstin Due och var dotter till Jörgen Due och Else Daa. Uppgiften är intressant då det faktiskt finns en Else Jörgensdatter Daa som var gift med den svenske adelsmannen Lars Håkansson Dufva till Kårtorp i Kinne-Vedum (R) och namnet Due som sagt betyder Dufva på norska. Lars Håkansson hade en dotter Kristina som, när det efter hans död blev process om att han gjort barnen arvlösa, enligt uppgift i Gustav Elgenstiernas Ättartal skulle höra hemma på Östnäs (?) i Norge. Man kan mycket väl tänka sig att Östnäs är en feltolkning av Olsnäs. Visserligen kallade inte Kirstin något av sina barn för Lars efter sin eventuelle far, men med tanke på att han gjort henne arvlös är det mycket förståligt.

Gåtan om Kerstin Dufvas härkomst har nu fått sin lösning. Sture Svengren beskriver i sin artikel "När pusselbitarna faller på plats - Om Kerstin Dufvas härstamning" i "En salig samling från Tjörn" (Tjörns släktforskares årsbok 2003) ett fynd han gjort i Faurås härads dombok. I protokollet för den 19/6 1647 (fol 106) beskrivs en godsaffär mellan Peder Krabbe till Olsnäs, Kerstin Dues make, och hans svåger Anders Due. Om man konsulterar Elgenstierna finner man att Lars Håkansson till Kåtorp har en son Anders, som lever vid denna tid. (Det behöver väl knappast tilläggas att den i DAA förekommande Kerstin Jörgensdotter inte har någon bror Anders...) Detta fynd innebär att Kerstin Dufva nu kan anses säkert identifierad.

Carl Szabad har också fört in Kerstin i släkten Dufva i Västergötland (Szabad 2008).

 

Gift 1:o med föregående ana (HL/SR).

 

Gift 2:o mellan 1644 och 1645 (meddelat av Henrik Karlsson på Anbytarforum 3/2 2003 och av Stig Rutgersson 29/11  2003), eller 1638-11-06 (Szabad 2008) med Peder Lauritsson Krabbe

Till Ölmanäs, Ölmevalla (N). Levde ännu 1689. (Gillingstam 1964)

 

II:3

Olof Reersson Green Belagd från 1630 till 1661 i Rossö, Stala (O). Död mellan 1661-04-03 och 1676-05-20 i Rossö, Stala (O) (Nordström 1938a; Vigerust 2005 no 4).

(Barn I:2, Far III:5, Mor III:6)

 

Olof lämnar 1630 Hjälmvik Nordgård i ersättning för att han dräpt Reer Kristoffersson där. (Vigerust 2005 no 4).

 

Gift med efterföljande ana.

 

II:4

Anna Jonsdotter Björn. Född i Kärrslätt, Stenkyrka (O). Död efter 1676-05-20 i Rossö, Stala (O) (Nordström 1938a).

 

(Barn I:2, Far III:7, Mor III:8)

 

Gift med föregående ana.

 

 

 

Generation III

 

III:1

Peder Knutsson (Måneskiöld) Död före 1607-10-30 i Olsnäs, Stenkyrka (O). Var 1557-62 hovjunker, senare fogde i Viken, Raade, Id, Aabygge och Fröland. 1565 av kungen föreslagen till amiral. Levde 1606, men var död 30/10 1607. (Olsson 1924)

(Barn II:1, Far IV:1, Mor IV:2)

 

I Carl Szabads kompletteringar till Elgenstiernas Ättartal finns en del att läsa om Peder. Att han ibland begagnade efternamnet Krumme är korrekt, däremot blev han aldrig amiral, även om han var nominerad. En uppgift som jag inte stött på källan till, och inte heller stött på tidigare, är att det 1569 förelåg en order att han skulle fängslas för att ha dräpt en präst.

 

Gift 1:o med efterföljande ana.

 

Gift 2:o med Birgitta Romellsdatter Brun (i Vä). Död före 1622 i Olsnäs, Stenkyrka (O) (HL/SR).

 

I Danmarks Adels Aarbog 1903 kallas hon Birgitta Nielsdatter Brun (av Kongestlund), och Szabad har 2008 tyvärr också med denna felaktiga uppgift, men på en fattigstock hennes och Peders dotter Bodel låtit ställa upp i Björlanda kyrka återfinns ätterna Måneskiölds och Brun i Vä:s vapen, och enda tänkbara förklaringen till detta är att hon faktiskt hör till denna släkt. (Flensmark 1992).

 

III:2

Bodil Lauritsdotter Green. Född i Sundsby, Valla (O). Död omkring 1590 i Olsnäs, Stenkyrka (O) (HL/SR).

(Barn II:1, Far IV:3, Mor IV:4)

 

Gift med föregående ana.

 

Bodil och hennes bror Anders, Norges Rikes Kansler, tillhör den första generationen som använder namnet Green, tidigare har bara hjorthuvudvapnet nyttjats.

 

III:3

Lars Håkansson Dufva (i Västergötland) Levde i Kårtorp, Kinne-Vedum (R), Död i Kårtorp, Kinne-Vedum (R) 1647 (Elgenstierna).

Fänrik och senare löjtnant vid Västgöta ryttare. Deltog i kriget mot Danmark 1611-1612. och i Livland 1632. Var 1617 hovjunkare hos hertig Johan av Östergötland, och 1613-1616 häradshövding i Väne härad (Belfrage). Introduceras 1632 på Riddarhuset. Gör sina barn arvlösa. (Elgenstierna). Ägde åtskilliga gårdar i Kinne härad, samt i Nössemark i Dalsland. "Han synes hava varit en orolig man och uppträdde ofta inför Kinne häradsrätt i mål rörande slagsmål, olaga jakt och diverse beskyllningar" (Belfrage).

(Barn II:2, Far IV:5, Mor IV:6)

 

Gift 1:o med efterföljande ana.

 

Gift 2:o med Ingeborg Persdotter Store, död före 1648-09-13 i Kårtorp, Kinne-Vedum (R).

 

III:4

Elsa Daa

Dansk adelsdotter. (Elgenstierna).

(Barn II:2) Far IV:7, Mor IV:8)

 

Av en dansk dom från 1603-11-02 framgår att Elsa gjort sig skyldig till lösaktighet och därefter rymt till Sverige och gift sig med en svensk adelsman för att undvika att bli fängslad. Domen innebär för övrigt att hennes bror Herluf har rätt att behålla hennes arvegods så länge hon lever, trots att han inte lyckades fängsla sin lösaktiga syster... (DD 810) Där framgår också att hennes och Herlufs far är Jörgen Daa. Släktskap med familjen Beck styrks av att Lage Beck, enligt all literatur bror till Kirstin Beck, är förmyndare för ett par av Elsas systrar.

 

Gift med föregående ana.

 

III:5

Reer Olofsson Green< Belagd från 1604 till 1627 i Kärreberg, Stala (O). Död före 1631-10-14 i Rossö, Stala (O) (Nordström 1938a).

(Barn II:3, Far IV:9)

 

Gift med efterföljande ana.

 

II:6

Ingeborg Trulsdotter. Född i Hjälmvik, Stala (O). Död efter 1631-10-14 i Kärreberg, Stala (O) Nordström 1938a).

(Barn II:3, Far IV:11)

 

Att Reer Green var gift med en vanlig bonddotter säger ett och annat om ättens sociala status.

 

Gift med föregående ana.

 

III:7

Jon Helgesson.

(Barn II:4, Far IV:13)

 

Gift med efterföljande ana.

 

Så väl Jon som hans hustru Siri är knapar och tillhör alltså det gamla lågfrälset i Bohuslän.

 

III:8

Siri Henningsdotter. Född i Tronnum, Torsby (O). Död efter 1653 i Kärrslätt, Stenkyrka (O) (Nordström 1924).

(Barn II:4, Far IV:15)

 

Gift med föregående ana.

 

 

Generation IV

IV:1

Knut Jensen Jude. Landsdomare. 1532 omnämns ”Ion Swenske, Knut Iøde, her Holgers fogitt” (K Fr I reg, s 451). 1534-01-20 sigillerar Knut ett brev utfärdat av herr Holger Ulfstand. (Angående sigilleringen, se Thiset 1905, G II 1; angående brevets innehåll, se SD hk nr 39097). Det är alltså mycket möjligt att han vid denna tid var fogde hos just herr Holger. Belagd från 1534 till 1564 i Arlösa, Enslöv (N). 1536 fick han Arlösa  i förläning och var 1549 landsdomare i Södra Halland. 1563 var han tillförordnad proviantmästare i Halland och 1564 fick han order att göra infall i Sverige i spetsen för halländska bönder. (Olsson 1924; Szabad 2008)

(Barn III:1)

 

Gift (Almquist 1989) med efterföljande ana.

 

Enligt andra antavlor för Knud Pedersson skulle Knud vara son till en Jens Henriksen till Risöe. Dock framgår det i dessa att det inte finns några samtida belägg för hans existens, utan att Jens och hans hustru första gången omnämns 1748, vilket gör att jag i väntan på mera samtida bevis väljer att inte ta med några föräldrar till Knud. Det påstås förvisso i det dokument där Knuts far omnämns att uppgifterna är hämtade ur någon slags släktbok för släkten Måneskiöld, men någon sådan finns inte bevarad. Dessutom brukade genealogiska arbeten från den tiden ofta vara påbättrade och har, i de fall de kunnat granskas närmare, ofta visat sig ha mycket lite med verkligheten att skaffa. För övrigt stärks inte trovärdigheten hos uppgifterna från år 1748 av att det även påstås att Henrik var av kunglig ätt, utan att man redovisar hur. Detta var ett vanligt sätt att få släkter att verka finare än de var. Det finns ett stort antal släkttavlor som redovisar kungligt blod, men, såvida det inte framgår av adelsbrevet, så redovisas det aldrig ofrälse härstamning.

Vad det gäller Knud så tyder hans tillnamn Jude på att han kommer från Jylland. J A Nordström för vidare 1971 fram ett intressant tecken på att ätten var ofrälse. Knuts sonson Olof Pedersson använder namnet Olaus Krumme när han skriver in sig på Rostocks universitet, och han har ett vapen med initialerna O K. Vapenbilden är en måne, som även denna kan misstänkas vara övertagen från en annan släkt, för den släkt som innehar gården Fyllinge på 1400-talet har ett vapen med en måne på en sköld, och denna gård hör senare till Knuts svärmor Kristina Björnsdotter (Krumme). Att man på detta sätt tar både namn och vapen från mödernesläkten tyder på att fädernesläkten inte var så fin, utan snarare ofrälse.

Carl Szabad har fått det mesta rätt om Knut i sina kompletteringar till Elgenstiernas Ättartal, men har tyvärr med den felaktiga uppgiften att Knut hade Dragsmarks kloster i förläning.

Szabad refererar också den mycket intressanta uppgiften att Knut hade en dotter Elisabet, gift med Nils Andersson på Mölnebo i Stenkyrka. Detta skall styrkas av ett brev från 1582.

 

IV:2

Anne Pedersdotter (tjurhuvud).

(Barn III:1, Far V:3, Mor V:4)

 

Gift (Almquist 1989) med föregående ana.

 

IV:3

Laurits Olsson (hjorthuvud) Levde i Sundsby, Valla (O). Var 1554 lagman i Viken (DN XV:678) och fick brev på kungens tionde av tre socknar på ön. 1568 övertog han kronans rättigheter på ön Mjörn och 11 gårdar i Valla sn. Lever ännu 1578-10-03, men är död 1580-06-28. (NHD I, s 283 respektive NHD II, s 28.) Skifte hålls 1581-08-09 (Nordström 1938b).

(Barn III:2, Far V:5, Mor V:6)

 

Gift med efterföljande ana.

 

Laurits och Bente tas upp som föräldrar till Anders Green i artikeln om honom i Norskt Biografiskt Lexikon från 1929. Enligt Tore Hermundsson Vigerust vid det norska Adelsprosjektet finns det inga belägg för att namnet Green användes i tidigare generationer, och jag anger därför bara vapenskölden. Uppgiften om skiftet är hämtad från Nordströms opublicerade anteckningar på Göteborgs Landsarkiv. När skiftet hölls levde ännu Bente Andersdotter, men hennes egendom skiftades ändå ut mellan barnen.

 

IV:4

Bente Andersdotter Baden. Född i Skottorp, Skummeslöv (N). Levde 1581-08-09 i Sundsby, Valla (O) (skifte efter henne och maken hölls då). Verkar fortfarande leva 1585-08-13, då en arvstvist pågår mellan Peder Knutsson å ena sidan och Anders och Börje Green å den andra. Har då donerat en del pengar till Valla kyrka. (NHD III, s 126-131)

(Barn III:2, Far V:7, Mor V:8)

 

I Danmarks Adels Aarbog får 1903 anges i artikeln om släkten Måneskiöld att Bente skulle ha varit gift en första gång med en Peder Brahe, men jag har aldrig sett någon som helst källhänvisning vad det gäller detta gifte. Där anges också att han skulle ha dött år 1543. I den litteratur om Brahesläkter jag har tittat på så finns det ingen Peder som är gift med någon Bente Andersdotter. Bente anges i Iver Dyre Tommessøns likpredikan (publicerad på Adelsprosjektets hemsida) härstamma från Skottorp i Halland. Vid skiftet 1581 anges hon äga gårdar i Wrangerup (Vrångarp i Skummeslöv), Öffergaarden (oidentifierad), Thioffue (Tiahagen i Östra Kaurup) och Grummelunde (Grimmelunda i Östra Karup). Samtliga dessa gårdar är belägna i samma trakt som Skottorp, och släktledningen i likpredikan verkar vara korrekt.

Man kan notera att Szabad i sin Måneskldartikel 2008 felaktigt skriver henne till Vrångarp; hon kom från Skottorp i samma trakt.

 

Gift med föregående ana.

 

IV:5

Håkan Larsson Dufva. Får sköldebrev av kung Sigismund 1594-05-02. Levde ännu 1634-06-02. Till Kårtorp, Kinne-Vedum (R), Lygnö, Bälinge (P) och Boderne, Forshem (R).

(Barn III:3, Far V:9, Mor V:10)

 

Gift med efterföljande ana.

 

IV:6

Britta Svensdotter (Stålhandske i Västergötland). Död långt före maken (Elgenstierna).

(Barn III:3, Far V:11, Mor V:12)

 

Gift med föregående ana.

 

IV:7

Jörgen Eriksen Daa. Till Snedinge och Vollerup. Född på Vollerup 1532-11-11, död på Snedinge 1598. Hovman, sändebud till Sverige, fick 1580 order att som amiral segla in i Östersjön (DAA 1890).

(Barn III:4, Far V:13; Mor V:14)

 

Gift med efterföljande ana.

 

De biografiska uppgifterna om Jörgen och hans hustru är hämtade från DAA, dock är släktskapen bekräftad i primärt källmaterial.

 

IV:8

Kirsten Jakobsdatter Beck. Född 1532-11-22 på Förslev, död 1598-11-30 på Snedinge (DAA 1890).

(Barn III:4; Far V:15; Mor V:16)

 

Gift med föregående ana.

 

Kallas hos bland andra Elgenstierna för Reik, vilket är en felläsning.

 

IV:9

Olof Hermansson Green. Belagd 1591 i Kärreberg, Stala (O) och tvingas då försvara sin fars adelskap i rätten. (Nordström 1938a). (Barn III:5, Far V:17, Mor V:18)

 

Gift

 

 Den Berte Pedersdotter Måneskiöld som 1647 dog som fru på Rossön brukar anges som Olofs hustru, men det saknas, enligt Nordström i hans artikel om Green av Rossö 1938, bevis för att så var fallet. Dock pekar vissa indicier på att så var fallet. Dels anges en Berte Månesköld i en gammal, i sig ofta felaktig, stamtavla, vara gift med en Olle Green, dels så ärvs en del av hennes gods inom Rossösläkten. Dock är det så att även om hon var gift med Olof så kan hon svårligen vara mor till hans barn, ty dessa var vuxna alldeles för tidigt. Vid skiftet efter fadern 1607 tituleras hon jungfru, alltså åtminstone ogift. Då Reer Olsson, som hon ibland brukar betecknas som mor till, är dokumenterad redan 1604, krävs det att han skall vara tillkommen via jugfrufödsel för att få det att gå ihop…

För övrigt anges i Orusts och Tjörns renoverade dombok 1665-06-21, mål tre, att Reer Olssons moder var dotter till en bonde-smed, vilket inte är en beskrivning som stämmer in på Peder Knutsson Måneskiöld...

 

IV:11

Truls Ammundsson. Levde i Hjälmvik, Stala (O) (Nordström 1938a). (Barn III:6)

 

Gift

 

Är troligen en storbonde eftersom han lyckas gifta sin dotter med en adelsman, men detta säger en del om adelsmannens ställning. Att han är Ingeborgs fader anges i Orusts och Tjörns renoverade dombok 1665-06-21, mål tre.

 

IV:13

Helge Levde i Kärrslätt, Stenkyrka (O) (Nordström 1977 s 70-76).

Att Helge måste ha funnits och levt på Kärrslätt visas av ett brev från 1621 där det sägs att Jon Helgesson skall få utnyttja de utmarker där som inhägnats på hans faders tid. (Barn III:7)

 

Är enligt Nordström förmodligen son till Jerp Json i Kärrslätt. Nordström skriver vidare att mycket tyder på att Jerp skulle vara bror till Herman Jakobsson på Rossö.

 

Gift

 

IV:15

Henning Olsson (lindorm) Levde i Tronnum, Torsby (O) (Nordström 1924).

(Barn III:8, Far V:29)

 

Gift med efterföljande ana.

 

Efter hustruns död levde Henning ett mer lössläppt liv. Först gjorde han Karen Ulvsdotter i Tjuvkil gravid under trovlovning mellan dem. Denna upplöses dock på grund av Hennings otrohet 1615. 1620 har han hunnit skaffa fyra barn med en kvinna han inte är gift med. De tvångstrolovas detta år, men trolovningen upplöses efter ett par månader (Svensson 2001).

 

IV:16 

Kerstin Svensdotter Levde i Tronnum, Torsby (O). Skifte efter henne 1607-10-25. (Svensson 2001)

 

Generation V

 

V:3

Peder Staffensen (tjurhuvud) Landsdomare. Belagd 1488-1509 (RDRD 6318 och 11206) Död mellan 1509 och 1515 (Almquist 1989; se även brev nedan). Landsdomare i Södra Halland.

(Barn IV:2)

 

Gift med efterföljande ana.

 

Peders vapen brukar i litteraturen anges som ett oxhuvud, men Nils Fredrik Beerståhl visade när han 2004 publicerade en avritning av Peders gravsten, att kreaturshuvudet på gravhällen har en tydlig nosring, och alltså är en tjur. Peder låg, tillsammans med sina föräldrar, begravd i dominikanernas sedan länge försvunna klosterkyrka i Halmstad. Möjligen kan gravhällen tyda på att han blev äldre än han trodde att han skulle bli, på det att århundradet för hans död korrigerats från 14 till 15. Men å andra sidan kan detta vara en rättelse av en felskrivning. Föräldrarnas namn anges ej, men de får antas komma från trakten. Peders föräldrar anges, enligt en avskrift i J A Nordströms privata anteckningar av Christina Gyllenhorns anor, att vara Steffan Pärson och Sigridh Bille. Dock saknar jag uppgifter om såväl antavlans ålder (den tycks vara skriven åtminstone 150 år senare)  som eventuella samtida belägg för detta, så uppgiften duger inte som mer än ett forskningsuppslag. Kallas av en eller annan anledning Rommel i äldre antavlor.

 

Den 10/2 1494 säljer fru Birgitta Olofsdotter (Tott) en gård, sannolikt Yttersöra i Bergs socken, Vadsbo härad, till sin ”kära frände” Peder Staffansson. Birgitta anser sig uppenbarligen vara släkt med Peder. Det intressanta är att hon har en anfader med Tjurhuvudvapen, nämligen Abraham Brodersson. (Meddelat av Kaj Janzon på Anbytarforum.)

 

V:4

Kristina Björnsdotter. Belagd 1515. Ägde jord i Östbo härad i Småland och i Tönnersjö härad i Halland (Almquist 1989).

(Barn IV:2, Far VI:7)

 

Gift 1:o med föregående ana.

 

Gift 2:o med Jon Svenske. Landsdomare i södra Halland.

 

I all tillgänglig litteratur så hävdas det att Kristina är dotter till Ingrid Jakobsdotter (Tiby), men Cary Gustavsson har helt nyligen visat att detta är inte stämmer, då Kristina i ett brev från juli 1515 talar om sin styvmor, och Ingrid, som sedan 1479 varit gift med Björn Nilsson (Krumme), i februari samma år i ett annat brev omtalas som Björn Nilssons änka. Brevet, som förvaras vid Riksarkivet, ingår i  Sandbergska samlingen som FF 13152 och lyder i sin helhet, enligt Niclas Rosenbalcks tolkning, som följer:

 

"För alla mendt thetta breff hendher fför att komma etc helsar iagh kirstinn per staffenßonn effterliffuerske ewinderligh medt worum herre iesu christo: kungör iagh alla dannemendt Så well effter komende Som nu nerwerendes : thett iagh haffuer giort ett wenligt och kerligt gott(est?) skifftte medt m˙n Suagher welburdige mandt anders anderßon ˙ hinzekinn på S˙nna barns wegner ˙ Så mothe thett iagh haffuer giffuitt them en gordt ˙ n˙belle ˙ wernemo Socken ˙ ösbo herredt ligiende: och årslige sk˙ller 4 pundt Smör ˙ langille fför 4 pundt rente the ååtte ˙ ff˙llinge ˙ hallandh huilckenn gordt och m˙n sty moder och S˙skinne Samtyckt haffue: Som er nibelle : att handt skall hanum haffue och beholle medt allom Sinom tillegom inthett wndertagen t˙ll ewinderlighe eghe : att ff˙llist fför thett langille iagh och m˙nn bunde opborett aff ff˙llinge Som m˙nn bondes breff inneholler : warte thett Så Söke att thenna gordt thenum ffaren ginge medt nogen aff andelige eller werslige (…?) beplichtar iagh migh på min Sanningh och godhe tro att wedherleggie them Så godth en gårdt medt renthe innan nesta Sex ther effter ˙ Så godha lege : t˙ll ˙ttermerre wisse och betre fforwaringe : bedis erlige och welburdige mendes indsegell iens perßon ˙ rödneß bonde olßon och börge drage witterlige hengendes nedan fför thette breff medan iagh e˙ Sielffuer Signitt haffua skriffwitt ˙ hindzekin torstdagen ffor Sanctj olaj etc"

 

Cary Gustafsson tolkning till nusvenska följer nedan (med reservation för smärre feltolkningar).

 

”För alla män de detta brev händer före att komma hälsar jag Kirstin Per Staffansons efterleverska evinnerligen med vår herre Jesus Kristus kungör jag alla desse män så väl efterkommande som nu närvarande det jag haver gjort ett vänligt och kärligt godsskifte med min svåger välbördig man Anders Andersson i Hindsekind på sina barns vägnar i så måtto det jag haver givit dem en gård Nibelle? i Värnamo socken i Östbo härad liggande som årligen skyller 4 pund smör i landgille, för 4 pund ränta de ägde i Fyllinge i Halland vilken gård också min styvmor och syskon samtyckt haver som är Nibelle? att gården skall han hava och behålla med alla sina tilliggande ägor intet undantaget till evärdelig ägo att ---? för den landgille jag och min bonde(man) uppburit av Fyllinge om min bondes brev innehålla vore det så att denna gård give den med någon andlig eller värdslig rätt ifrån bepliktar jag mig på min sanning och goda tro att vederlägg den så god en gård samma ränta inom ett år därefter i lika gott läge . Till yttermero visso och bättre --- ber jag om välbördiga mäns sigill:Jens Persson iSidnes? ,BondeOlsson och Börje(Birger)Drake vitterligge? hängandes nedan för detta brev emedan jag själv ej har något signet.Skrivet i Hindsekind torsdagen efter S:t Olofs dag (29/7) M D X V 1515.”

nbsp;

Ännu är inget bevisat, men en intressant teori om Kristinas möderne är att modern kommer från Fyllinge i Halland där det levde en släkt som förde något som ser ut som en måne på sin sköld.

 

V:5

Olof Lauritsson (hjorthuvud) Belagd från 1543 till 1555 i Sundsby, Valla (O) (Nordström 1938b). 1546 räknas han upp före den ofrälse lagmannen (DN V:1114) medan han ännu 1543 står efter densamme i en uppräkning, vilket tyder på att han börjat räknas som frälse under mellantiden. (Nordström 1938b). Att Olov var svärson till Anders Olsson framgår av DN XXI:1095, där Anders Green omtalar sin ”faders Morfader Anders Olszen forne J Reffland”.

(Barn IV:3, Far VI:9, Mor VI:10)

 

Gift med efterföljande ana.

 

Att Olof börjar räknas som adelsman kan enligt Nordström i samma artikel antingen bero på att sonen gifter sig med en adelsdam eller på att frälsefriheten för Rävlanda överförs till Sundsby, troligen på grund av att Anders Olsson där dör. Övriga uppgifter om Olov, som att han var landsdomare i Halland beror troligen på förväxling med Olov Lauritsson (Krabbe) som levde där (Nordström 1938b)

 

V:6

Anna Andersdotter Darre. Född i Rävlanda, Stenkyrka (O) (Nordström 1977). Död i Sundsby, Valla (O) (HL/SR).

(Barn IV:3, Far VI:11)

 

Gift med föregående ana.

 

V:7

Anders Nielsen Baden. Till Skottorp, Skummeslöv (N).

Säljer 1503 två gårdar i Borup i Mierlöse härad på Själland (De Ældste Danske Archivregistraturer IV, s 74). Ger två gårdar till Hestuede kyrka och en till Kagerups kyrka i Höks härad, Halland (ibd, s 296). Kallas 1506 för välboren man Anders Nielsen i Skottorp (RDRD II:6 s 135). Säljer 28/6 1517 en gård i Benestads kyrkby i Ingelsta härad i Skåne till Axel Brahe (Pergamentsbrev i Skabersjö gårdsarkiv, Lunds Universitetsbibliotek). Enligt ett brev 9/6 1525 har han följt Kristian II i landsflykt. (Pappersbrev Geheimarkiv Danske Kongers Historia XIa nr 12)

(Barn IV:4)

 

Gift med efterföljande ana.

 

Danmarks Adels Aarbog (DAA) från 1884 saknar helt källförteckning och uppgifterna i den måste betraktas som ytterst tveksamma. Där anges Anders Nielsen vara son till borgmästare Niels Andersen i Helsingör, nämnd 1464, på grundval av att de har likartade vapen. Dock så skiljer det mycket i tid mellan dem och det var inte ovanligt att folk använde likartade vapen utan att vara släkt. I Iver Dyre Tommessøns likpredikan anges Anders dessutom vara ifrån Skottorp, till skillnad från sin hustru. Det är mycket möjligt att närmare studier av hans skånska och själländska gårdars historia kan besvara frågan om hans härkomst. I DAA påstås han även ha skrivit sig till Grindeholm i Halland, men då ingen gård med detta namn kunnat påträffas där så finner jag denna uppgift mindre sannolik.

 

V:8

, Bodil Till Skottorp. (DAA 1884)

(Barn IV:4)

I DAA kallas hon för Bodil Axelsdotter utan närmare motivering, troligen på grund utav att en tidigare ägare till Skottorp hette Axel Bang. I Iver Dyre Tommessøns likpredikan kallas hon för Bodil Nilsdotter Hasel, och anges härstamma från Aastrup på Själland. Jag har ännu inte haft möjlighet att kontrollera de olika uppgifterna, men likpredikan kan vara den mest trovärdiga.

 

Gift med föregående ana.

 

V:9

Lars Håkansson. Levde i Kårtorp, Kinne-Vedum (R). Närvarar vid Västgötafrälsets rustning 1563. (Elgenstierna).

(Barn IV:5)

 

Gift med efterföljande ana.

 

V:10

Ingeborg Rasmusdotter. Levde i Kårtorp, Kinne-Vedum (R), var död 1576 (Beerståhl 2000).

(Barn IV:5, Far VI:19, Mor VI:20)

 

Gift med föregående ana.

 

V:11

Sven Andersson (Stålhandske i Västergötland). Till Torpa, Söderbo, Ova (R) och Näs, Ova (R). Död i Ingermanland sommaren 1582. Begravd i Narva.

Belagd från 1555, ryttmästare vid Västgöta ryttare 1565, i slottsloven på Älvsborg 1572-1573 och på Gullberg 1573. Adlad 1565-06-14, men undertecknade redan 1561 adelns trohetsförsäkran till Erik XIV. Deltog i slaget vid Axtorna 1565, tillfångatagen av danskarna vid Holaveden 1567. Deltog i kriget mot Ryssland (Belfrage, Elgenstierna).

 

Hans fader var enligt Elgenstierna boende på Söderbo kronohemman, Ova (R).

(Barn IV:6)

 

Gift 1555 med efterföljande  ana.

 

V:12

Britta Bengtsdotter (Svenske). Levde ännu 1598. (Elgenstierna)

(Barn IV:6, Far VI:23, Mor VI:24)

 

Gift 1555 med föregående ana.

 

V:13

Erik Daa. Till Snedinge och Vollerup. Belagd 1498 - 1538-12-02 (KRT CIII I:579), är död 1539. (DAA 1890)

 

Att han är far till Jörgen framgår även av DD 718, där Jörgen sägs bo på Snedinge, hans fars gamla gård.

(Barn IV:7)

 

Gift med efterföljande  ana.

 

V:14

Inger Torbensdatter Present. Belagd 1537  - 1547 (KRT CIII I:286; Taksasjon av adelen på Sjælland og Smålandene 1547).

 

Inger är gift med Erik, liksom vem hennes far och farfar är framgår i en dom 1537-08-18 (KRT CIII I:286).

(Barn IV:7, Far VI:27)

 

Gift med föregående ana.

 

V:15

Joachim Lassesen Beck. Till Förslev. Belagd 1518 - 1572. Är född omkring 1500 (fadern dör 1501) och död mellan 1572-06-28 och 1572-12-14. Räntemästare (Friis 1979).

 

Joachim skrivs in vid Köpenhamns universitet 1518, blir kanik i Roskilde 1530, och deltar i förhandlingar med svenskarna 1537. I november samma år blir han räntemästare, med ansvar för kronans räkenskaper. Under de följande tio åren ökar hans makt, men han får samtidigt fler fiender. Hösten 1547 tvingas han lämna posten som räntemästare, och blev anklagad för maktmissbruk. De följande tio åren var han borta från maktens innersta cirklar, men i juni 1557 kunde han åter tillträda sin post, som han nu behöll livet ut. Han hade också flera län i förläning (Friis 1979). Begravd i Förslevs kyrka.

(Barn IV:8, Far VI:29, Mor VI:30)

 

Gift 1522 (Friis 1979) med efterföljande ana.

 

V:16

Anne Jakobsdatter Ravensberg. Till Beldringe. Död 1573-06-23 (DAA 1910).

(Barn IV:8)

 

Gift med föregående ana.

 

V:17

Herman Jakobsson (Green) Belagd från 1568 till 1591 i Rossö, Stala (O) (Nordström 1938a). (Barn IV:9)

 

Gift med efterföljande ana.

 

Herman Jakobsson är den förste kände medlemmen av släkten Green på Rossön, även om hans själv aldrig använder namnet som troligen lånas från Sundsbysläkten 1595. Femton år senare börjar man även använda denna släkts vapen. Det finns förvisso en tidigare bärare av namnet Green på Rossön, nämligen den Herman Green som 1460 köper ett fartyg i Amsterdam för kungens räkning, men dennes släktskap med hans yngre namne är helt okänt. I släkten brukar också inordnas den Reer Reersson på Rossön som 1487 adlas av den danske kungen. Men, när släktens adelsskap ifrågasattes inför tinget 1591, visade man, enligt Nordströms artikel om släkten, inte upp Reers adelsbrev eller försökte bevisa någon släktskap med honom, utan man hänvisade bara till Herman Jakobssons rusttjänst. Dock är det inte helt otroligt att någon slags släktskap föreligger, då ju namnen Herman och Reer förekommer även i den yngre Rossö-släkten. Att hans efternamn börjar på J visas av hans sigill som bär initialerna H J. Enligt Folke Almegius i "Tusen anor från Orust, Tjörn och Inland", andra upplagan 1991, har Åslög Svensson funnit brev som visar att Hermans efternamn var Jakobsson.

 

V:18

NN Olsdotter. (Nordström 1938a)

(Barn IV:9)

 

Gift med föregående ana.

 

V:29

Olof Henningsson Skifte efter honom hålls 1585-05-18 (Svensson 2001).

(Barn IV:15, Far VI:57, Mor VI:58)

 

 

Generation VI

 

VI:7

Björn Nilsson (Krumme). Häradshövding. Fogde. Lever 1497-07-03 (se SD hk nr 33505), troligen död 1497-09-10. Belagd i Vi, Löt (C). Är från 1476 till mellan 1482 och 1493 häradshövding i Björkekinds härad i Östergötland, från mellan 1478 och 1491 till 1497 häradshövding i Bråbo härad där. Är 1491 till 1493 fogde i Stockholm. Hans sätesgård är Vi i Löts socken. Ägde också jord i Norra Vedbo i Småland. Vapen: två tandade käkar (Almquist 1989).  Angående hans första gifte, se dottern Kristina.

(Barn V:4, Far VII:13, Mor VII:14)

 

Gift 1:o

 

Gift 2:o före 1479-09-08 (Almquist 1989; se SD hk nr 30588) med Ingrid Jakobsdotter. Död efter 1515-02-14 i Vi, Löt (C) (Almquist 1989).

 

VI:9

Laurits. Lagrättsman 1493 i Sundsby, Valla (O) (DN V:960; Nordström 1938b).

(Barn V:5)

 

Gift med efterföljande ana.

 

Nordström framför i sin artikel 1938 teorin att Laurits härstammar från en storbondesläkt, då hans barnbarn och barnbarnsbarn hanterar ärvd skattejord på Mjörn och i Solberga och att dessas övriga anor åtminstone är lågfrälse. Han påpekar även att det på Tjörn nämns en lagrättsman Laurits Svenningsson 1498-1517, men att det är omöjligt att veta om han är identisk med denne Laurits.

I Magda Måneskjölds ”Våra Vikingaförfäder” kallas han Laurens Laurensson Gren och anges vara gift med en kusin Birgitta Magnusson Gren. Laurens anges vara son till Laurens Stensson Gren, Birgitta till hans bror, det svenska riksrådet Magnus Stensson Gren till Tidö och Grensholm. Enligt ÄSF s 58-59 om ätten Gren till Grensholm så existerar det dock ingen Laurens Stensson Gren, och Magnus Stensson Gren, som har funnits, har ingen dotter Birgitta. Ätten Gren till Grenholm var helt baserad i Östergötland och hade dessutom et helt annat vapen än Sundsbysläktens hjorthuvud. I ”Våra Vikingaförfäder” förekommer det en vidare källhänvisning, nämligen till Centralbiblioteket i New York, vilket inte är helt exakt.

 

VI:10

NN Jonsdotter. Född i Skantorp, Tegneby (O). Levde i Sundsby, Valla (O) (Nordström 1983).

(Barn V:5, Far VII:19, Mor VII:20)

 

Gift med föregående ana.

 

Nordström har inga direkta bevis för att Laurits är gift med en dotter till Jon Skorre i Skantorp, men de indicier han anför är följande. I den vapenantavla som finns avbildad på denna hemsida anges han ha varit gift med en kvinna av släkten Skorre, och denna ätt verkar alldeles för liten och obetydlig för att man skulle ta med den i ett sådant dokument utan mycket goda skäl. Vidare knyts ätten i gamla dokument till en gård Sköiten, som Nordström ser som identisk med Skantorp. Den ende Skorren som finns belagd på Skantorp vid aktuell tidpunkt är Jon, och därför håller Nordström det för sannolikt att Laurits var gift med hans dotter.

 

 VI:11

Anders Olsson (Darre) Belagd från 1496 till 1544 i Rävlanda, Stenkyrka (O). (DN III:1020 och III:1093) För i sitt vapen tre ekollon. Köper Bråland och Olsnäs 1517 (DN XXI:669). (Nordström 1977).

(Barn V:6, Mor VII:22)

 

Gift med efterföljande ana.

 

Att Anders skulle vara son till Sigrid baseras på att Anders dotterson Laurits Olsson i en jordtvist framlägger ett dokument som hävdar att Anders mor var en Sigrid och mormor var en Karin, och att dessa hörde till en släktkrets som ägde samma jordar som Sigrid Jonsdotters och Katarina Ormsdotters.

Tidigare har jag, med stöd av Nordström (1971), framfört teorin att Anders Olsson varit gift med en dotter till väpnaren Olof Krabbe på Hisingen. Detta då Laurits Olsson (hjorthuvud) vid sin död innehaft denna Storegården i Björlanda. Dock så är det så att Storegården i 1568 års jordebok inte omtalas som "Laurits Olssons gods" utan som "knapegods", något som tyder på att det mycket väl kan har varit någon annan som ägde gården vid denna tid, och att den i så fall inte var Laurits arvegods. Därmed bortfaller de flesta tecken på släktskap med Olof Krabbe.

 

VI:19

Rasmus Nilsson (Ruuth i Västergötland). I Vittene, Lena (P) och senare Kärrtorp, Larv (R). Häradshövding i Bjärke härad 1529 - 1559, död 1557 (Almqvist 1956).

(Barn: V:10)

 

Gift, möjligen redan 1533, men senast 1547 med efterföljande ana.

 

Räknas aldrig som adelsman under sin livstid, men innehar ett par gårdar med frälsefrihet och fullgör i princip varje år rusttjänst för dessa. Ett barnbarn lyckas sedemera krångla till sig adelsskap under namnet Ruuth.

 

VI:20

Ingrid Andersdotter (Oxe). Till Hov, Tråvad (R). Belagd från 1533, är död 1576 (Almquist 1956, Beerståhl 2000).

(Barn V:10, Far VII:39, Mor VII:40)

 

Gift med föregående ana.

 

Av frälse härkomst, gift ofrälse. Var sannolikt gift med en ofrälse man vid namn Håkan Persson under 1520-talets andra hälft, denne verkar ha dött tidigt. En brorson fick adelskap under namnet Oxe.

 

VI:23

Bengt Pedersson Svenske. Till Rånum, Tunhem (P) och Torpa, Sjöbo (P). Belagd från 1534 till 1589, är död 1597. Väpnare, knekthövitsman, häradshövding i Väne härad 1540. Deltar i fälttåget i Halland 1566, dömd till döden för försummelser under detta 1567. (Elgenstierna)

(Barn V:12, Far VII:45, Mor VII:46)

 

Gift med efterföljande ana.

 

VI:24

Gyrit Torstensdotter. Död före mannen. (Elgenstierna)

(Barn V:12, Far VII:47, Mor VII:48)

 

VI:27

Torben Nielssen Present

 

Att han är far till Inger och son till Niels framgår i en dom 1537-08-18 (KRT CIII I:286).

(Barn V:14, Far VII:53)

 

VI:29

Jokum Beck. Till Förslev på Själland. (Trap)

(Barn V:15)

 

Gift med efterföljande ana.

 

VI:30

Margrethe Pedersdatter Ravensberg.

(Barn V:15)

 

VI:57

Henning (Svensson 2001)

(Barn V:29)

 

Gift med efterföljande ana.

 

Inget förutom namnet är känt om denne.

 

VI:58

Karin Anderssdotter Omnämns i en dom 1662 där ett av hennes barnbarns barnbarn söker knapefrihet (Svensson 2001).

(Barn V:29, Far VII:115)

 

 

 

Generation VII

VII:13

Nils Krumme Väpnare, åtminstone från 1448. Vapen: två tandade käkar. Har jord i Småland och Halland. Belagd från 1441 (se SD hk nr 23833)  till 1485 (se SD hk 31364) i Hjälmaryd, Ljungby (G). Är död 1496 (Almquist 1989; se SD hk nr 33391).

(Barn VI:7, Far VIII:25, Mor VIII:26)

 

Gift med efterföljande ana.

 

VII:14

Märta Abjörnsdotter. Är död 1496 (Almquist 1989; se SD hk nr 33391).

(Barn VI:7, Far VIII:27, Mor VIII:28)

 

Gift med föregående ana.

 

VII:19

Jon Torstensson Skorre. Belagd tillsammans med sin far Torsten Skorre 1439, för då ett fyrfotadjur i sitt vapen. (DN XIV:52) Levde i Skantorp, Tegneby (O) (Nordström 1983).

(Barn VI:10, Far VIII:37)

 

Gift med efterföljande ana.

 

Det finns inga direkta bevis för att Jon var gift med Cecilia, men 1432 finns det en Cecilia Ammundsdotter som tillsammans med sin make Helge Torsson ärver Skantorp (DN XVI:139a), en gård som senare hamnar i Jons ägo, även om man inte vet säkert hur. Nordström tror att Cecilia var gift en andra gång med Jon. Ytterligare stöd för tesen är att det finns en Ammund Green i Stenkyrka vars skiftesbrev från år 1432 hamnat i Sundsby gårdsarkiv, att det bland Sundsbysläktens anor skall ha funnits en änkefru Green enligt uppgift, och att Cecilia Ammundsdotter verkar vara en dotter till Ammund Green.

 

VII:20

Cecilia Amundsdotter. Levde i Skantorp, Tegneby (O) (Nordström 1983).

(Barn VI:10, Far VIII:39)

 

Gift 1:o (Nordström 1983) med Toresson, Helge.

 

Gift 2:o med föregående ana.

 

VII:22

Sigrid Jonsdotter. Levde i Marstrand (O). Säljer 1517 Bråland till Anders Olsson till Rävlanda, sannolikt hennes son. Belagd från 1489 till 1517 (Nordström 1925).

(Barn VI:11, Mor VIII:44)

 

Gift 1:o

 

Gift 2:o med Rask, Jens. Borgmästare 1502 i Marstrand (O).

 

Sigrid hör till den grupp av släkter som beskrivs i artikeln om Drottningätten. Se för övrigt även undertecknads artikel ""Drottningsläkten" - Medeltidsfantasi och lite verkklighet" i Släkthistoriskt Forum 1/04.

 

VII:39

Anders Jönsson. Väpnare. Till Årnäs, Forshem (R) 1509 (Dal Dip 250; se SD hk nr 36573), till Hov, Tråvad (R) 1516 (Beerståhl 1996, 2000).

(Barn VI:20)

 

Gift med efterföljande ana.

 

Nils-Fredrik Beerståhl argumenterar relativt övertygande för att Anders är Gunhilds make. Uppgiften stärks av att äldre antavlor kallar Jon och Ulf Anderssöners (Oxe) far för Anders Johansson.

 

VII:40

Gunhild. Belagd som änka i 1533 - 1535 Bråttensby, Bråttensby (P) (Almquist 1956; Beerståhl 1996, 2000).

(Barn VI:20)

 

Gift med föregående ana.

 

Det finns uppgifter att Anders Jönsson skall ha varit gift med en systerdotter till biskop Brynolf Gerlaksson i Skara, vilken i så fall sannolikt skulle vara Gunhild. Förre kände ägaren till Bråttensby är Ulf Kvädare, belagd 1470 - 1494. Beerståhl antar att han är Gunhilds far, men antagandet är i mitt tycke inte underbyggt nog för att föra in honom i denna antavla.

 

VII:45

Peder Svenske. Belagd från 1529 i Skepplanda (P), död vid svenska belägringen av Varberg 1534-12-.. Skall i sin ungdom ha adlats av kejsaren. (Elgenstierna)

(Barn VI:23)

 

Gift med efterföljande ana.

 

VII:46

Cecilia Bengtsdotter (en sparre). (Elgenstierna)

(Barn VI:23, Far VIII:91, Mor VIII:92)

 

Gift med föregående ana.

 

VII:47

Torsten Brunsson (sparre över blad; (yngre) Forstenasläkten) Till Forstena, Tunhem (P) och Häggetorp, Dala (R). Belagd från 1518 - 1545. (Elgenstierna, Gillingstam 1965)

(Barn VI:24, Far VIII:93, Mor VIII:94)

 

Häradshövding i Skånings härad 1521, bevistar "reformationsriksdagen" i Västerås 1527, är en av de Västgötaherrar som efter upproret 1529 förlikas med Gustav I, varefter han får sitta i rätten över de som inte förlikts. Övertar lagmansposten i Värmland efter den i samband med denna process avrättade Nils Olsson (Vinge), en post han innehar till 1538. Sitter ett flertal gånger i slottsloven på Älvsborg. (Elgenstierna, Gillingstam 1964-66)

 

Gift med efterföljande ana.

 

VII:48

Anna Gudmundsdotter (bagghuvud; äldre Forstenasläkten) (Elgenstierna, Gillingstam 1964-66)

(Barn VI:24)

 

Gift med föregående ana.

 

VII:53

Niels Present

 

Att han är far till Torben och farfar till Inger framgår i en dom 1537-08-18 (KRT CIII I:286).

(Barn VI:27)

 

VII:115

Anders Svensson. Levde i Högen på Hisingen, blir tilldelad sköld och hjälm av kung Kristian (om det är II eller III är något oklart) (Svensson 2001).

(Barn VI:58)

 

 

 

Generation VIII

 

VIII:25

Sven Bäk Belagd från 1410 till 1427 (Almquist 1989; se SD hk nr 17501 resp SD hk nr 20778).

(Barn VII:13, Far IX:49, Mor IX:50)

 

Gift 1:o med Kristina Bengtsdotter (Almquist 1989).

 

Gift 2:o med efterföljande ana.

 

VIII:26

Bodil Klausdotter. Belagd 1458 Almquist 1989; se SD hk nr 27183).

(Barn VII:13, Far IX:51, Mor IX:52)

 

Gift med föregående ana.

 

VIII:27

Abjörn Jönsson. Väpnare. Död efter 1432 (Elgenstierna; se SD hk nr 21819).

(Barn VII:14, Far IX:53, Mor IX:54)

 

Gift med efterföljande ana.

 

VIII:28

Karin Dansdotter. Mor till Märta (Almquist 1989).

(Barn VII:14, Far IX:55)

 

Gift med föregående ana.

 

VIII:37

Torsten Skorre Nämnd 1430 (DN II:702) och 1439 (DN XIV:52)

(Barn VII:19)

 

VIII:39

Green, Amund Belagd från 1425 (DN V:574) till 1432 i Stenkyrka (O) (Nordström 1983).

(Barn VII:20)

 

Gift

 

VIII:44

Katarina Ormsdotter. Säljer 1489 med råd och samtycke av övriga barn del i Bäck, Stenkyrka till dottern Sigrid Jonsdotter. Brevet kan du läsa här (Nordström 1925).

(Barn VII:22, Far IX:87)

 

Gift

 

VIII:91

Bengt Björnsson (en sparre). (Elgenstierna)

(Barn VII:46)

 

Är enligt Svenskt Diplomatariums huvudkartotek, brev nummer 31681, häradshövding i Åse härad 1471-93(?).

 

Gift med efterföljande ana.

 

VIII:92

Ingrid Karlsdotter (Lake). (Elgenstierna)

(Barn VII:46, Far IX:183)

 

VIII:93

Brun Svensson (sparre över blad; (yngre) Forstenasläkten). Till Häggetorp, Dala (R). Belagd från 1459, häradshövding i Valle härad 1489-95. (Elgenstierna, Gillingstam 1964-66)

(Barn VII:47, Far IX:185, Mor IX:186)

 

VIII:94

Gyrit Bengtsdotter (Ryting) (Elgenstierna).

(Barn VII:47)

 

VIII:95

Gudmund Torbjörnsson (bagghuvud; äldre Forstenasläkten). Till Forstena, Tunhem (P). Häradshövding i Väne 1486-95. (Elgenstierna; för 1495 se SD hk nr 33241).

(Barn VII:48)

 

VIII:96

Ragnhild Svensdotter (halv lilja). (Almqvist 1958).

(Barn VII:48, Far IX:191, Mor IX:192)

 

 

 

Generation IX

IX:49

Nils Krumme Belagd från 1362. apen: två tandade käkar. igger på sotsäng 1414 då han och Gunhild donerar gården Öckershult i Hinneryd (G) till Nydala kloster. Har sitt jordinnehav samlat i Finnveden (Almquist 1989; se SD hk nr 8176 respektive SD hk nr 18391.

(Barn VIII:25)

 

Gift med efterföljande ana.

 

IX:50

Gunhild Svensdotter. Ligger på sotsäng 1414 då hon tillsammans med Nils donerar sin fäderneärvda gård Öckershult i Hinneryd (G) till Nydala kloster (Almquist 1989; se SD hk nr 18391).

(Barn VIII:25, Far X:99)

 

Gift med föregående ana.

 

IX:51

Klaus Apellegard. Far till Botild (Almquist 1989).

(Barn VIII:26)

 

Gift med efterföljande ana.

 

Troligen identisk med den danske adelsmannen Claus Abdilgaard

 

IX:52

Estrid Arvidsdotter. Mor till Botild Almquist 1989).

(Barn VIII:26, Far X:103, Mor X:104)

 

Gift 1:o med Guse, Karl.

 

Gift 2:o med föregående ana.

 

IX:53

Jöns Abjörnsson (sexuddig stjärna). Belagd från 1373 till åtminstone 1390 i Vä, Reftele (F)(Öberg 1962-66; se SD hk nr 10418 respektive SD hk nr 13751).

(Barn VIII:27, X:371, Far X:105, Mor X:106)

 

Gift 1:o med efterföljande ana.

 

Elgenstierna har enligt Öberg sammansmällt två Jöns Abjörnssöner med varandra, vilket får honom att framstå som en man som nådde mycket hög ålder.

 

IX:54

Kristina Magnusdotter (en bjälke?). Belagd (Elgenstierna).

(Barn VIII:27, X:371, Far X:107, Mor X:108)

 

Gift med föregående ana.

 

IX:55

Dan Gustavsson Far till Karin (Almquist 1989).

(Barn VIII:28)

 

Gift

 

IX:87

Orm Torersson. Byter jord i Haketorp mot jord i Hällebäck. Säljer en del jord i Hällebäck till prästen Torer. (Nordström 1925) Belagd 1425-06-11 (DN XVI:84).

(Barn VIII:44, Far X:173)

 

IX:183

Karl Lake. Till Såtenäs, Tun (R). Belagd från 1430, är död 1463. (Elgenstierna; se SD hk nr 21441 respektive SD hk nr 28057)

(Barn VIII:92, Far X:365, Mor X:366)

 

1439 utfärdas ett intyg i Högsäter (P) att Karl Lake inte var inblandad i Erik Johanssons död i Färgelandatrakten. (Dal Dip 113)

 

IX:185

Sven Brynjulfsson (bagghuvud; (yngre) Forstenasläkten). Till Tådene, Tådene (R) och Saleby, Slöta (R). Belagd 1435-40. (Elgenstierna, Gillingstam 1964-66; se SD hk nr 22355 respektive SD hk nr 23451)

(Barn VIII:93)

 

IX:186

Elin Lindormsdotter (sparre över blad). Belagd 1440. (Elgenstierna, Gillingstam 1964-66;  se SD hk nr 23451)

(Barn VIII:93)

 

IX:191

Sven Johansson (halv lilja). Till Dinglevik, Steneby (P). Väpnare. Belagd 1449-10-06  (Dal Dip 127; se SD hk nr 25585), är död 1484 (Dal Dip 174; se SD hk nr 31453).

(Barn VIII:96)

 

Gift 1449-10-05 i Strö (R) (morgongåvebrev utfärdat där dagen efteråt) med

 

IX:192

Ingeborg Toresdotter (Byting). (Almquist 1958).

(Barn VIII:96, Far X:383, Mor X:384)

 

 

Generation X

 

X:99

Sven Bäk Far till Gunhild (Almquist 1989).

(Barn IX:50)

 

Gift

 

X:103

Arvid Pik Belagd från 1362 till 1385 (Östenson 1973; SD hk nr 8176 respektive SD hk nr 12920).

(Barn IX:52)

 

Gift med efterföljande ana.

 

X:104

Ingeborg Bengtsdotter (sparre över blad) Belagd från 1390 - 1394 (Janzon 2003, Östensson 2003).

(Barn IX:52, Far XI:207)

 

Kaj Janzon visar i sin artikel från 2003 att Stig Östensson sannolikt felaktigt identifierat Ingeborg med en annan adelskvinna 1973, samt att hon var dotter till Bengt Lindormsson (sparre över blad). Stig Östensson instämmer i sin kommentar med Janzons teorier.

 

Gift med föregående ana.

 

X:105

Abjörn Nockesson (sexuddig stjärna). Belagd 1344 (Elgenstierna, Janzon 2003; se SD hk nr 39803).

(Barn IX:53, Far XI:209, Mor XI:210)

 

Gift före 1344 (Elgenstierna) med efterföljande ana.

 

X:106

Ragnhild Lindormsdotter (sparre över blad). (Janzon 2003)

(Barn IX:53, Far XI:211, Mor XI:212)

 

Gift före 1344 (Elgenstierna) med föregående ana.

 

X:107

Magnus Gislesson (en bjälke). Hade Tovaryd, Bredaryd (F) som sätesgård. (Härenstam 1946, s 404) Död före 1370 (Roger Axelsson på Anbytarforum 9/5 2003; se SD hk nr 9637)

(Barn IX:54, Far XI:213)

 

Gift med efterföljande ana.

 

X:108

Katarina Jönsdotter (tinnskura) Belagd 1370 (Roger Axelsson på Anbytarforum 9/5 2003; se SD hk nr 9637).

(Barn IX:54)

 

X:173

Torer Jonsson. Död långt före 1402 i Stenkyrka (O). 

Skänkte 2 öresbol i Aröd till kyrkan. I jordboken finns en anteckning om att för Torer Jonssons skuld lämnats en jordlott i Brog, vilket visar att denna gård tillhörde jordagodset (Nordström 1925; Ryberg 2004).

(Barn IX:87)

 

Gift

 

Torer brukar anges som son till Jon Saulesson Drotning i Bö, men för detta finns inga bevis. Mer om detta i artikeln om Drotningarna. Se för övrigt även undertecknads artikel ""Drottningsläkten" - Medeltidsfantasi och lite verkklighet" i Släkthistoriskt Forum 1/04.

 

X:365

Harald Lake. Till Malma, Malma (R). Belagd 1389-1411, är död 1412. (Elgenstierna; se SD hk nr 13529, SD hk nr 17604 respektive SD hk nr 17779).

(Barn IX:183)

 

X:366

Märta Bengtsdotter (bjälke, belagd med tre stjärnor). Belagd 1392-1430, är död 1432. (Elgenstierna; se SD hk nr 14037, SD hk nr 21441 respektive SD hk nr 21850).

(Barn IX:183)

 

X:371

Lindorm Jönsson (sparre över blad). Väpnare, belagd 1377-1415, död 1418. Levde i Östergötland(Elgenstierna; för 1415 och 1418, se SD hk nr 18463 respektive SD hk nr 19062).

(Barn IX:186, Far XI:741, Mor XI:742)

 

X:372

Margareta Sixtensdotter (en bjälke). Död före 1407(Elgenstierna; se SD hk nr 16969).

(Barn IX:186, Far XI:743)

 

X:383

Tore Byting. Till Stola, Strö (R). Väpnare, belagd 1416-48 (Almquist 1958; Beerståhl 1998; se SD hk nr 23828 respektive SD hk nr 25368). Är död 1452 (SD hk nr 26058). Begravd i Otterstad (R) (Almquist 1958).

(Barn IX:192)

 

Uppgiften att Tore bott på Stola i Strö (R) är enligt Almquist något osäker, då han blev begrav i Otterstad. För den talar dock att hans dotter 1449 gifter sig på Stola (Dip Dal 127).

 

X:384

Holmfrid Jonsdotter (?fyrfota djur). Till Stola, Strö (R). Belagd 1452-78 (Almquist 1958 SD hk nr 26058 respektive SD hk nr 30430).

(Barn IX:192)

 

 

 

Generation XI

 

XI:207

Bengt Lindormsson (sparre över blad) Nämnd 1344 - 1346 (Janzon 2003; Härenstam 1946, s 321; se SD hk nr 39803 respektive SD hk nr 5366)

(Barn X:104, Far XII:413, Mor XII:414)

 

Enligt Kaj Janzon kan han ha varit gift med Märta Pedersdotter (Dudde).

 

XI:209

Nocke Känd endast genom sonens patronymikon (Janzon 2003).

(Barn X:105)

 

Gift med efterföljande ana.

 

XI:210

Ramfrid Känd genom ett brev från 1488, refererat i Sunnerbo häradds dombok 1632 (Janzon 2003).

(Barn X:105)

 

XI:211

Lindorm 

(Janzon 2003)

(Barn X:106, XI:207)

 

XI:212

Estrid

(Janzon 2003)

(Barn X:106, XI:207)

 

XI:213

Gisle Belagd i Vällersten, representerar Nydala kloster i en gränstvist 1310. (Roger Axelsson på Anbytarforum 9/5 2003; se SD hk nr 2384)

(Barn X:107)

 

XI:741

Jöns Abjörnsson (sexuddig stjärna).

Anförlust, se IX:53

 

XI:742

Kristina Magnusdotter (en bjälke?).

Anförlust, se IX:54

 

XI:743

Sixten Martinsson (en bjälke). Häradshövding i Vartofta (Elgenstierna).

(Barn X:372)

 

 

 

Generation XII

 

XII:413

Lindorm 

Anförlust, se XI:211

 

XII:414

Estrid

Anförlust, se XI:212

 

Personregister

 

Abjörn Jönsson<-(1432..)

Abjörn Nockesson

Amund Green

Anders Jönsson

Anders Nielsen Baden

Anders Olsson (Darre)

Anders Svensson

Anna Andersdotter Darre

Anna Gudmundsdotter (bagghuvud; äldre Forstenasläkten)

Anna Jonsdotter Björn -(1676..)

Anne Jakobsdatter Beck

Anne Pedersdotter (oxehuvud)

Arvid Pik

Bengt Björnsson (en sparre)

Bengt Lindormsson (sparre över blad)

Bengt Pedersson Svenske

Bente Andersdotter Baden

Birgitta Romellsdatter Brun (i Vä) -(..1622)

Britta Bengtsdotter (Svenske)

Britta Svensdotter (Stålhandske i Västergötland)

Björn Nilsson (Krumme),  -(1497..1497)

Bodil Axelsdatter

Bodil Lauritsdotter Green 1545?-1590?

Bodtild Klausdotter

Brun Svensson (sparre över blad; (yngre) Forstenasläkten)

Börta Olofsdotter Green

Cecilia Amundsdotter

Cecilia Bengtsdotter (en sparre)

Dan Gustavsson

Elin Lindormsdotter (sparre över blad)

Elsa Daa

Erik Daa

Estrid

Estrid Arvidsdotter

Gisle

Gudmund Torbjörnsson (bagghuvud; äldre Forstenasläkten)

Gunhild

Gunhild Svensdotter -1414

Gyrit Bengtsdotter (Ryting)

Gyrit Torstensdotter

Harald Lake

Helge

Helge Toresson

Henning

Henning Olsson (Lindorm)

Herman Jakobsson (Green)

Holmfrid Jonsdotter (?fyrfota djur)

Håkan Larsson Dufva

Ingeborg Bengtsdotter (sparre över blad)

Ingeborg Rasmusdotter

Ingeborg Toresdotter (Byting)

Ingeborg Trulsdotter -(1631..)

Inger  Torbensdatter Present

Ingrid Andersdotter (Oxe)

Ingrid Jakobsdotter -(1515..)

Ingrid Karlsdotter (Lake)

Jens Rask

Joackim Jakobsen Beck

Jokum Beck

Jon Helgesson -(1650..1653)

Jon Svenske

Jon Torstensson Skorre

Jöns Abjörnsson -(1417..)

Jörgen Eriksen Daa

Jörgen Knutsson Måneskiöld 1637?-1698

Karin Dansdotter

Karin Andersdotter

Karl Guse

Karl Lake

Katarina Jönsdotter (tinnskura)

Katarina Ormsdotter

Kerstin Larsdotter Dufva<-1682

Kerstin Svensdotter -1607

Kirsten Jakobsdatter Beck

Klaus Apellegard

Knut Jensen Jude

Knut Jörgensson Måneskiöld<1662-1723

Knut Pedersson Måneskiöld -(..1635)

Kristina Björnsdotter

Kristina Magnusdotter (en bjälke?)

Lars Håkansson

Lars Håkansson Dufva (i Västergötland)

Laurits

Laurits Olsson (hjorthuvud)

Lindorm

Lindorm Jönsson (sparre över blad)

Lucia Eriksdatter -1629?

Magnus Gislesson (en bjälke)

Margareta Sixtensdotter (en bjälke)

Margrethe Pedersdatter Ravensberg

Märta Abjörnsdotter (Bagge),  -(..1496)

Märta Bengtsdotter (bjälke, belagd med tre stjärnor)

Mätta Rasmusdotter 1685?-1747

Niels Present

Nils Krumme<-1414

Nils Krumme -(1485..1496)

NN Jonsdotter

NN Lindormsdotter

NN Olsdotter

Nocke

Olof Henningsson -1585

Olof Hermansson Green

Olof Lauritsson (hjorthuvud)

Olof Reersson Green -(1661..1676)

Orm Torersson Drotning

Peder Knutsson (Måneskiöld) 1529-1607

Peder Krabbe

Peder Staffensen (tjurhuvud) -(1509..1515)

Peder Svenske -1534

Ragnhild Olofsdotter -(..1440)

Ragnhild Svensdotter (halv lilja)

Ramfrid

Rasmus Nilsson (Ruuth i Västergötland)

Reer Olofsson Green -(..1631)

Sigrid Jonsdotter

Siri  Henningsdotter -(1653..)

Sixten Martinsson (en bjälke)

Sven Andersson (Stålhandske i Västergötland)

Sven Brynjulfsson (bagghuvud; (yngre) Forstenasläkten)

Sven Bäk

Sven Bäk

Sven Johansson (halv lilja)

Torben Present

Tore Byting

Torer Jonsson<-(..1402)

Torsten Brunsson (sparre över blad; (yngre) Forstenasläkten)

Torsten Skorre

Truls Ammundsson

 

 

 

Litteratur och tryckta källor:

 

Folke Almegius

Tusen anor från Orust Tjörn och Inland

Andra upplagan, Orust 1991

 

Jan Eric Almquist

 

Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led

Släkt och hävd 1958:1, s 1-23.

 

Adliga ätten Ruuth i Västergötland före introduktionen på Riddarhuset år 1640

Släkt och hävd 1956:1 s 6 - 15.

 

Krumme

Äldre svenska frälsesläkter I:3 s 241 - 244. Stockholm 1989

 

Nils Belfrage

Kungliga Västgöta regemente
I. Bibliografiska uppgifter 1540-1723

Stockholm 1947

 

Nils Fredrik Beerståhl

Riddaren Erik Björnsson på Röe i Bro och släktkretsen kring honom

Vikarvets årsbok 1996 - 1997, s 22 - 39, Lysekil 1997.

 

Tor Byting och Stola

1998; publicerad på Heraldiska Föreningens hemsida.

 

Tre senmedeltida gravhällar som trotts ha anknytning till Mariestad

Vapenbilden 58:2004, s 202- 205.

 

Adliga ätten Dufva till Hof och Strand

Släktforskarnas årsbok 2000, s 91 - 143, Stockholm 2000

 

Det kgl. rettertings domme og rigen forfølgninger fra Christian III's tid (KRT CIII)
Köpenhamn 1959-, redaktör Troels Dahlerup

 

Dalslands Diplomatarium (Dal Dip)

Åmål 1996, redaktörer Per Axel Wiktorsson och Eva Odelman

 

Danmarks Adels Aarbog (DAA)

Köpenhamn 1884-

 

Baden

I DAA 1884 s 40ff, redaktör Anders Thiset 

 

Brun (av Kongstelund)

I DAA 1884 s 113ff, redaktör Anders Thiset 

 

Daa

I DAA 1890 s 164 - 183, redaktör Anders Thiset 

 

Maaneskiold

I DAA 1903 s 299 - 303, redaktör Anders Thiset 

 

Ravensberg

I DAA 1910 s 348 - 353

 

Danske Domme (DD)

Köpenhamn 1978-

 

De Ældste Danske Archivregistraturer

 

Diplomatarium Norvegicum (DN)

Kristiania/Oslo 1848- Online på http://www.dokpro.uio.no/dipl_norv/diplom_felt.html

 

Gustaf Elgenstierna

Den introducerade svenska adelns ättartavlor

Stockholm 1925-36

 

Bagge af Berga

Band 1, s 190 - 194

 

Dufva i Västergötland

 

Forstenasläkten

 

Lake

 

Stålhandske i Västergötland

 

Svenske

 

Tor Flensmark

Den fläkta örnen på fattigstocken i Björlanda kyrka

Vapenbilden 1992:32, s 416-419

 

Astrid Friis

Joachim Beck

Dansk Biografisk Leksikon band I, Köpenhamn 1979

 

Hans Gillingstam

Ätten Hiertas ursprung och den halländska ätten Krabbe

Släkt och Hävd 1964:3 s 197-209

 

Forstenasläkten

Svenskt Biografiskt Lexikon band 16, Stockholm 1964-66

 

Curt Härenstam

Finnveden under medeltiden

Lund 1946

 

Hans Larsson och Stig Rutgersson (HL/SR)

Kyrkobokstekonstruktion för Tjörn

 

Kaj Janzon

En sparre med något krams därunder

Släkt och Hävd 2003:1 s 3-21

 

Kong. Fredrik den Førstes danske Registranter (K Fr I reg)

Udg. vid K. Erslev og Tr. Molierup af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, Köpenhamn 1878-79

 

Norske Herredags-Dombøger (NHD)

Utgivna av E. A. Thomle

Kristiania 1892 - 1899

 

John Anders Nordström

Privatarikv vid Göteborgs Landsarkiv A318

 

Samtliga här refererade artiklar finns i nytryck i Äldre Bohussläkter, utgiven av Tjörns släktforskare 2002.

 

Rester av ett lägre frälse i Bohuslän i slutet av den danska och början av den svenska tiden

Personhistorisk Tidskrift 1924, s 4 - 19

 

Efterlämnade ländermännen i Drottningätten några ättlingar på Tjörn?

Bohusläns forminnesförbunds årsbok 1925, s 39 - 57

 

Släkten Green av Rossö

Norsk Slektshistorisk Tidskrift 1938 s 178 - 183

 

Släkten Green av Sundsby

Norsk Slektshistorisk Tidskrift 1938 s 178 - 183

 

Några anteckningar om släkten Måneskiöld i Bohuslän

Västsvensk genealogi och personhistoria, Göteborg 1971

 

Frälsesätena Kärrslätts och Rävlandas på Tjörn äldre historia

Vikarvets Årsbok 1976-77, s 70 - 76. Lysekil 1977

 

Frälsesätet Skantorp och släkten Greens till Sundsby äldre historia

Vikarvets Årsbok 1982-83, s 26 - 28. Lysekil 1983

 

Olaus Olsson

Måneschiöldska Släkten av Olsnäs

Manuskript från 1924

 

Repertorium Diplomatarium Regni Danici (RDRD)

 

Anders Ryberg

"Drottningsläkten" - Medeltidsfantasi och lite verklighet

Släkthistoriskt Forum 1/04, s 18-22

 

Sture Svengren

När pusselbitarna faller på plats - Om Kerstin Dufvas härstamning

I En salig samling från Tjörn, Tjörn 2003

 

Svenskt Diplomatariums huvudkartotk (SD hk)

Online på: http://62.20.57.212/ra/medeltid/soksida.html

 

Evert Svensson

Lindormsläkten i Trönnom

Väpnare och knapar på Inland, s 28 - 35. Kungälv 2001

 

Carl Szabad

Supplement till Den introducerade svenska adelns ättartavlor av Gustaf Elgenstierna

Solna 2008

 

Anders Thiset

Danske adlige sigiller fra det 15., 16., og 17. aarhundrede

Köpenhamn 1905

 

J.P. Trap's Kongeriget Danmark

Fjerde omarbejdede Udgave

 

Tore Vigerust

Utvalgte kilder til Båhuslens slektshistorie

Genealogen 1:2005, s 11-26

 

Jan Öberg

Två urkunder ur Lars Sparres kopiebok B15, Riksarkivet

Meddelanden från Svenska Riksarkivet för åren 1962-1966

 

Stig Östensson

Randanmärkningar till Biskop Hans Brasks släktbok

Personhistorisk Tidskrift 1973

 

Vem var hustru Ingeborg i Kallset?

Släkt och Hävd 2003:1 s 22-27

 

 

 

Senast uppdaterad: 2011-01-08
 

Webbmaster: Anders Ryberg