Landbodaler 1634 - 1635

LANBODALLER 1634-35

 

Thegneby soggen:

 

Thiörren

Walle soggen:

Anders i Dybhaalt j rdlr.

Thaalle i Röruig j.

Helle i Haborsby j.

Laurs i Lind j.

Thron i Suanuig j.

Giöch i Heguall j.

Iuer ibed j.

Enchen i Haborsby j.

Olle schreder i Suanuig j.

Inge i Sörby j.

Thruls i Heguall j.

Joen i Reffsall j.

Jachob i Fiellebro j.

Karll i Balcheröd j.

Reer i Melby j.

Iuer i Mögenes j.

Börre samestes j.

Biörn samestes j.

 

Steenkierche sogg:

Eilert i Mölneboe j.

Thaalle sammestes j.

Anders i Thaarleby j.

Chrestoffer ibed j.

Ambiörn i Gundeby j.

Jens i Hollen j.

Niels i Olsby j.

Hans i Raassedall j.

Hans i Stocheuig j.

Mogens i Becheuig j?

Hans i Röseluig j.

Hans och Biörn i Gaare j.

Nels i Gundeby j.

Inge i Faasseröd j.

Börge i Lilledal j.

Helie i Seby j.

Olle och Rasmus ibed j.

Ambiörn i Bö j.

Peder i Tharleby j.

Niels sammestes j.

Olle i Koballe j.

Erich paa Gleshee j.

Niels i Bech j.

Ellin i Aasby j.

Erich i Heller j.

 

Klöffuedall sogg:

Olle i Uig j.
 

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

 

 

Senast uppdaterad: 2006-04-17
 

Webbmaster: Anders Ryberg