Landbodaller 1625-1626

 

THIÖREN
 
Walle soggen:
Olle Andersen i Suanuigh j daller.
Anders i Dybhaalt j.
Thalle i Röruigh j.
Helle i Habborsby j.
Laurs i Lind j.
Thron i Suanuigh j.
Arffued schreder i Heguall j.
Iuer i Heguall j.
Olle i Habborsby j.
Olle schreder i Suanuigh j.
Borge i Sörby j.
Thruls i Heguall j.
Niels i Reffsall j.
Laurs i Fiellebro j.
Helge i Lille Hammer j.
Olle i Balcheröd j.
Matis i Melby j.
Iuer i Möggenees j.
Eschill sammesteds j.
Olle i Möggenees j.
 
Steenkierche soggen:
Helge i Kobballe j daller.
Sissell i Mölnebo j.
Thaalle i Mölnebo j.
Anders Nielsen i Thaarleby j.
Chrestoffer ibed j.
Ambiorn i Gundeby j.
Jens i Hollen j.
Anders i Olsby j.
Hands i Raassedall j.
Hånds i Stooheuigh j.
Niels i Becheuigh j.
Hands i Röseluigh j.
Bendt i Gaare j.
Hendrich i Gundeby j.
Laurs i Faasserod j.
Börre i Lilledall j.
Suend i Seeby j.
Helle sammesteds j.
Birte i Bö j.
Peder i Thaarleby j.
Niels sammesteds j.
Olle i Kobballe j.
Erich i Gleshee j.
Niels i Bech j.
Ellin i Aasby j.
 
Klöffuedall soggen:
Olle i Wigh j daller.

 

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

 

Senast uppdaterad: 2014-02-17
 

Webbmaster: Anders Ryberg