Kyrkofjäll

 

Kyrkofjäll är med all sannolikhet den gård i Sverige som kan visas ha ägts av samma släkt under längst tid, ättlingar till Simon Dyresson som förvärvade gården 1377 ägde ännu på 1960-talet gården. På gården fanns ett gårdsarkiv, fullt av gamla dokument vars innehåll tolkades av Olaus Olsson, som idag förvaras på Göteborgs Landsarkiv. Ett antal dokument om gården återfinns även i Diplomatarium Norvegicum, och jag har här försökt att lägga länkar till samtliga dessa. Om hur det gick till när gårdens ägare Olof Eskilsson mördade Lars Gaut kan du läsa i en separat artikel.

Innan länkarna till de olika diplomen så är det dock på plats med ett citat ur det viktigaste brevet i Kyrkofjälls gårdsarkiv, det 1500-talsbrev som redogör för släktskapen mellan Simon Dyressons barn och Olof Eskilssons son Olof Olsson:

 

”Enn rett sand ettelag, om Kierckefields folck Jörgen Siemenssönn ij Kierckefield, Simen Jörgenssön och Thrond Jörgenssön. Noch haffde Thrond en sön hed Peder Throndssönn. Noch haffde Jörgen en söster hed Ellene Simmendatter. Nock hade Ellene en sönn Hette Biörn och en datter hed Helga. Noch haffde Hellga en datter hette Ellene. Nock haffde Ellene en sön hette Olle Olssönn ij Kierkefield.”

Och nu till Diplomatariet, där jag anger band och brevnummer i pappersutgåvan för varje länkat dokument.

 

IX:170: Simon Dyressons köp av Kyrkofjäll den 22 februari 1377.

 

III:413: Simon Dyresson låter bevisa tidigare ägoförhållanden på Kyrkefjäll 1377.

 

III:639 och III:664: Belägg på Jörund Simonsson 1418 och 1422.

 

III:667: Belägg på Reidulf Simonsson 1423.

 

III:666: Katarina Torersdotter avstår 1423 till sina söner Reidulf och Jörund Simonssöner sin del i Kyrkofjäll och sitt arv efter morbrodern Aslak Ejvindsson, med undantag av vad som tillkommer hennes döttrar.

 

I:707 och V:574: Margareta Simonsdotter med make har sålt jord i Kyrkofjäll till Jörund Simonsson 1425.

 

III:708 och III:732: Reidulf Simonsson i arvstvist 1431 och 1436.

 

III:727: Marktvist mellan Kyrkofjäll och Valsäng 1434.

 

III:1020: Olof Ambjörnsson säljer sin hustru Ingeborgs del i Kyrkofjäll till Olof Eskilsson 1501.

 

III:1069: Rapport om Olof Eskilssons dråp på Lars Gaut 1516.

 

III:1068: Olof Eskilsson har betalat böter för dråpet på Lars Gaut till kronan 1516.

 

III:1070: Beslut från 1516 på att Olof Eskilsson inte skall tvingas i landsflykt för sitt dråp på Lars Gaut.

 

III:1093: Kvitto från 1523 på att Olof Eskilsson betalt dråpsböterna för Lars Gaut till hans efterlevande.

 

III:1118: Den forne dråparen Olof Eskilsson är 1529 lagrättsman på Tjörn.

 

V:1114: Anna Torbjörnsdotter, Reer Reerssons änka överlåter del i Kyrkefjäll till sina svägerskor Beritte och Anna 1546.

 

XV:678: Elin Ormsdotter i Kyrkofjäll erkänner 1558 att hon och hennes framlidne man Olof Eskilsson har fått ekonomisk hjälp av sonen Olof, kompenserar honom nu med diverse gårdsparter.

 

XV:736: Olof Olsson i Kyrkofjäll ges 1571 rätt att inlösa jord hans föräldrar pantsatt till Kareby kyrka.

 

XV:690: Alf Olsson i Stordal vinner i rätten 1632 en del jord i Kyrkofjäll med hänvisning till äldre brev.

 

Sammanställt av: Anders Ryberg

 

 

Senast uppdaterad: 2008-01-27
 

Webbmaster: Anders Ryberg