Huvudtionde 1630

 

HOFFUIDTIENNDE 1630  
   
Walle soggen:  
Annders i Braalannd for sig och sin hustrue gaff aff formougenn j ort 8 sk.
Lauritz paa Gielloff gaff for sig och sin hustrue j ort.
Knud i Kollekierr for sig och sin hustrue gaff aff formougenn j 6 sk.
Trund Lauritzönn i Kollekierr for sig och sin hustrue gaff penng j ort 8 sk.
Peder ibidem gaff och for sig och sin hustru pennge j ortt.
Niellss Annderssönn ibidem for sig och sin hustru j ortt.
 
Steennkierche soggen:  
Iffuer i Heller gaff for sig och sin hustrue pennge 20 sk.  
Mattis i Faurefielld gaff for sig och sin hustrue pennge j Rigsd(ale)r  
 
datum Bohuus dend 3 Aprill 1630 Erich Jenssenn  Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius


Senast uppdaterad: 2014-02-19
 

Webbmaster: Anders Ryberg