Gods 1628 - 1629

 

Stalle soggen:
Skattegods:
Anders i Thoffte malt 3 shepp
Olle i Hoffue malt 3 shepp
Barbro i Dalle smör j pund
Niels i Rorre malt 5 shepp
Gulich i Herlöche malt 6 shepp
Helle i Siurtorp malt 4 shepp
Kronnegods:
Kierstin i Amundall malt j thy
 
Thegneby soggen:
Skattegods:
Simend i Shibstalle malt 6 shepp
Suennung i Haalm malt 4 shepp
Engelbret i Strand malt 3 shepp
Anders Hendrichsen i Lalleröd malt j thy
Anders Andersen i Lalleröd malt 4 shepp.
Thor i Boxuigh malt j thy.
Rasmus i Stalle malt j thy.
Karll i Raaland malt 4 shepp.
Greers i Thaulbo malt j thy.
 
Maaland soggen:
Skattegods
Suennung i Helleuig malt 8 shepp.
Sirj i Steensbo malt 6 shepp.
Reer i Biönne malt 6 shepp, smör j pund
Erich i Huseby malt 6 shepp.
Suenung jbidem malt 6 shepp.
Olle i Glemsaas malt 6 shepp.
Joen Kongsuig malt 4 shepp.
Biönnj i Kille malt 4 shepp.
Olle i Buue malt j thy.
Niels i Hestekielle smör 3 pund, h j thy.
Peder i Breche smör j pund.
 
Thiören.
Walle soggen:
Skattegods:
Laurs i Fiellebro smör j pund.
Biörn i Braaland malt j thy.
Helle paa Asherö malt 4 shepp.
Anders i Krogedal l malt j thy.
Kronnegods:
Olle Andersen i Suanuig smör j pund
Olle shreder jbidem smör j pund.
Laurs i Spier smör j pund.
Olle i Balcheröd smör j pund.
Rhaalle i Röruig malt iij shepp.
Thruls i Heguall smör j pund.
Arffued jbidem smör j pund.
Iuer jbidem smör j pund.
Laurs i Lind h j thy.
Inge i Sörby smör j pund.
 
Steenkierche soggen:
Skattegods:
Jens i Rörre malt j thy.
Peder jbidem malt j thy.
Olle i Kaallekier malt 8 shepp. smör j pund.
Joen i Röneng malt 4 shepp.
Rasmus i Bö malt 2 shepp.
Esbiörn i Thuberöd malt 3 shepp.
Wellem i Thofftenees malt 4 shepp.
Anders klaacher Böberg malt iij shepp.
Helle i Grinderöd malt j thy.
Bendt i Kraasekier malt iij shepp.
Ragnill i Breuig malt iij shepp.
Thaarchill i Hellehech smör j pund.
Chrestoffer i Hoffland malt 4 shepp.
Erich i Hagetorp smör j pund.
Anders paa Raffneberg smör j pund
 
Kronnegods:
Aff Risöen en öde haalm smör j pund.
Maans i Becheuig smör j pund.
Helle i Kobballe smör j pund.
Olle i Kobballe smör j pund.
Ellin i Aasby smör j pund.
Niels i Olsby smör j pund.
Chresten jbidem smör j pund.
Thaarleby mend aff Shaaren? smör j pund.
Asmund i Heller smör j pund.
Börre i Lilledall smör j pund
Niels Andersen i Gundeby smör j pund.
Ambiörn jbidem smör j pund.
Hands i Gaarde malt j thy.
Hands i Röseluig h j thy.
 
Klöffuedall soggen:
Skattegods:
Biörn i Knöde malt 4 shepp.
Helle i Hualseng malt 4 shepp.
Chrestoffer jbidem malt 4 shepp.
Annon i Thorod malt iij shepp.
Thor i Thodaas malt iij shepp.
Krog i Kierchefiell smör j pund.
Thaargeer i Basterod malt j thy.
Olle i Sunde malt 6 shepp.
Erich i Kaalleröd malt 6 shepp.
Helle i Bö malt 6 shepp.
Bamse i Halshech malt 5 shepp.
Anders ibidem malt 6 shepp.
 
Paalagtt Oroustt:
Rörre soggen: Kronnens gods:
Niels i Römmedall smör j pund.
Niels i Berg smör j pund, malt j thy.
 
Thaarp soggen:
Skattegods:
Peder i Thaalaas malt j thy.
Thron i Ösmaall smör j pund.
Ellin jbidem smör j pund.
 
Mögleby soggen:
Skattegods:
Peder i Wassö malt j thy.
Joen i Shallen h j thy.
Suend i Seltenees smör j pund.
Rasmus i Heeröd smör j pund.
Kierstin och Anders i Berg malt j thy.
Engelbret och Hendrich i Totorp smör j pund.
Anders i Mögleby malt j thy.
Rasmus och Marchus jbidem malt j thy.
Anders i Ottestalle malt j thy.
Olle shomager i Kraaskier smör j pund.
Reer i Ottestalle malt j thy.
Olle i Belletteröd h j thy.
Erich i Kroggeröd smör j pund.
Rasmus i Nees smör j pund.
 
Langeland soggen:
Kronnegods:
Anders i Öster Bö smör j pund.
Olle i Kibou smör j pund
Maans i Suenungröd smör j pund.
Peder i Röd smör j pund.
 
Stalle soggen:
skattegods:
Josep i Haarleby smör j pund
 
Kronnegods:
Biörn i Hielmuig malt j thy.
Anders Olsen i Vder Hielmuig malt j thy.
Anders Andersen jbidem malt j thy.
Joen jbidem malt j thy.
Erich i Kierre malt j thy.
Liölff i Engöff smör j pund.
 
Thegneby soggen:
Kronnegods:
Thegneby soggen:
Enchen i Illeberg malt j thy.
Enchen i Hoffuen malt 4 shepp.
Anders i Kallekolle malt 4 shepp
Rasmus i Melby smör j pund.
Arffued i Haalm malt j thy.
Thaarbiörn jbidem malt j thy.
Eshill i Thuede malt j thy.
Thaargeer i Thuedehoffuen malt 4 shepp.
Hella paa Haffuen malt j thy.
Joen i Thued malt j thy.
Helle i Rom malt 4 shepp.
Halffuor i Thued malt j thy.
Thaarbiörn i Rom malt 4 skepp.
Rasmus i Rom malt 4 shepp.
Madtz i Thaarp malt j thy.
Gulbrand i Liffuetorp smör j pund.
 
Maaland soggen:
Skattegods:
Laurs i Röd smör j pund
 
Kronnegods:
Erich i Helleuig smör j pund.
Thiörren
 
Walle soggen:
Skattegods:
Niels paa Gelluff malt j thy.
Kronnegods:
Olle i Effie smör 4 pund.
Matis i Melby smör 4 pund
 
Steenkierche soggen:
Skattegods:
Laurs i Brog h j thy.
 
Kronnegods:
Laurs i Faasseröd malt 4 shepp.
Birte i Bö smör 3 pund, malt j thy.
Hands i Raasedall malt 4 shepp.
 
Klöffuedall soggen:
Kronnegods:
Ingemaar och Annund i Hualseng aff en kronnetofft malt 4 shepp, h j thy.
 
Att dette faarshreffne saa i sandheed er som faarshreffuit staar winder uij i med uore
signeter her neden paa thröchtt datum .... (anges ej eller döljs av signetterna).
 
Kristoffer Larsson i Hunnebostrand erkänner 20/8 1630 att han mottagit pengar
för leverans av fisk till Köpenhamn.
 
Slottsfogden o ridf på Hisingen Mats Kristensson är död och hans änka
Margareta Grubbe bosatt i Kungälv.
 
Nye,slottskrivaren heter Peder Zeyerssen, företrädaren Påvel Nilsson har
blivit fogde i Norrviken.Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

Senast uppdaterad: 2014-02-19
 

Webbmaster: Anders Ryberg