- Avkortningar Stenkyrka 1764 - 1779 -

Från Göteborgs och Bohus läns landskontor: E:Ib Landsboksverifikationer. Avskrift av Sven Nyblom, inmatat av Anders Ryberg, kommentarer av Stig Rutgersson i rött.

Volym  Sida År Socken Ställe Person Notis
3 1335 1764 Stenkyrka Skår Per Perssons hustru död mars 1764
3 1335 1764 Stenkyrka Rönnäng Bryngel Jakobsson drunknat 1764-02-08
3 1335 1764 Stenkyrka Rönnäng Bryngel Jakobssons hustru utfattig
3 1335 1764 Stenkyrka Dyreby Ög Hans Rasmussons hustru död mars 1764
3 1335 1764 Stenkyrka Lilldal Olof Persson död mars 1764
3 1335 1764 Stenkyrka Åseby Nils Björnsson död april 1764
3 1335 1764 Stenkyrka Åker med Viken Rasmus Hanssons hustru död december 1763
3 1335 1764 Stenkyrka Rösselvik Per Anderssons hustru död 1764-01-11
4 1355 1765 Stenkyrka Kållekärr (Haralds) hustru död mars 1765. Fel namn på mannen, Hans?
4 1355 1765 Stenkyrka Åker Rasmus Hanssons hustru död december 1764
5 806 1766 Stenkyrka Tolleby Neg Anders Torstenssons son Olof död 1766-02-25
5 815 1766 Stenkyrka Aröd Inhyses Olof Jonssons hustru död
5 815 1766 Stenkyrka Röra S Huseberg Änkan Kerstin 77 år
5 815 1766 Stenkyrka Stockevik: Hean Marit Andersdotters fosterfader Jon 70 år
5 879 1766 Stenkyrka Hälle Anders Anderssons hustru död september 1765
6 853 1767 Stenkyrka Kurlanda Hans Nilssons (Olssons!) dotter Anna död april 1767
8 899 1768 Stenkyrka Klädesholmen Änkan Ingeborg död mars 1768. Gunnar Björnssons hustru
8 962 1768 Stenkyrka Lilla Dyrön Tunnbindargesällen Lars N flyttat till Göteborg och vistas på Herr Baron Chamans …
8 977 1768 Stenkyrka Kuballe Vg Enkan Gertruds son Lars död 1768-01-03
8 977 1768 Stenkyrka Stora Dyrön (Helge) Evertssons dotter Elsa död Olsby 1768-01-30. Helge Kristensson
8 977 1768 Stenkyrka Hoga Bernt Larssons piga Inger död januari 1768
8 977 1768 Stenkyrka Hoga Olof Olssons dotter Anna död januari 1768
8 977 1768 Stenkyrka Klädesholmen Änkan Ingeborg död mars 1768
8 977 1768 Stenkyrka Häle Anders Anderssons dotter (Helena) död mars 1768
8 1034 1768 Stenkyrka Dyreby Ög (Vg!) Olof Olsson död februari 1768
10 647 1769 Stenkyrka Siröd Anders Rasmusson (Anna Rasmusdotter!) död 1769-02-24
10 647 1769 Stenkyrka Bö Dampegård Per Gunbjörnsson död januari 1769
10 647 1769 Stenkyrka Brog Ög Kristoffer Alfssons hustru död april 1769
10 647 1769 Stenkyrka Dyreby Ög (Vg!) Per Olssons hustru död mars 1769
12 662 1770 Stenkyrka Tolleby Neg Nils Perssons son Nils död 1769-12-29
12 662 1770 Stenkyrka Krogsdal Hans Toressons hustru död 1769
12 662 1770 Stenkyrka Klädesholmen Olof Nilsson död 1769
14 662 1771 Stenkyrka Hättan Nils Olsson Rest utom riket till England för mer än ett år sedan och har således alls ingen egendom lämnat efter sig
14 662 1771 Stenkyrka Tyfta Ög Jon Simonssons hustru död januari 1771
14 662 1771 Stenkyrka Tyfta Vg Mattis Mattissons hustru död mars 1771
16 541 1772 Stenkyrka Åseby Helge Ingemarssons hustru död februari 1772
16 541 1772 Stenkyrka Krossekärr Mattis Anderssons mannen död mars 1772
16 541 1772 Stenkyrka Böberg under huset Rotebåtsman Anders Frimodigs dotter tjänar uti Bö
16 541 1772 Stenkyrka Morik N Anders Nilssons son Lars död 1772-02-01
16 541 1772 Stenkyrka Fosseröd under huset Rotebåtsman Bryngel Lindahls änka tigger
16 541 1772 Stenkyrka Skedet Göran Henriksson död 1772-04-11
16 541 1772 Stenkyrka Nordre Haketorpet Jon Olssons sonhustru Anna död 1772-04-11
16 541 1772 Stenkyrka Hättan Coopvardie styrmannen Johan Gabriel Ahlsten rymd för flera år sedan, hustru betalt fond till Riksgälden. Gift 1770, stack 1771, skilsmässa 1774.
20 884 1774 Stenkyrka Rösseldalen änkan Börta död 1774-01-23. Jöns Perssons hustru
20 884 1774 Stenkyrka Klädesholmen Nils Andersson död februari 1774
20 884 1774 Stenkyrka Mölnefossa Sven Perssons svåger Sven skriven på 2 ställen. Härstädes och hos Jon Persson i samma gård som dräng
22 839 1775 Stenkyrka Mölnebo Ug Klement Arnessons broder Olof död samma år
22 839 1775 Stenkyrka Budalen Knut Perssons son Kristen död 1774-12-08
22 839 1775 Stenkyrka Stora Sibräcka Asmund Andersson död januari 1774
22 839 1775 Stenkyrka Stora Sibräcka Asmund Anderssons hustru tigger
24 1519 1776 Stenkyrka Hovlanda Nils Relfsson död 1776-03-30
24 1519 1776 Stenkyrka Klädesholmen Olof Simonsson död april 1776
26 1777 Stenkyrka Kållekärr Bonden Hans Tollesson död 1776-12-25
26 1777 Stenkyrka Brevik Jon Olssons son Olof död 1776-12-30
28 287 1778 Stenkyrka Klädesholmen Relf Olsson död 1778-04-10
28 287 1778 Stenkyrka Västra Önne Klockaren Olof Kristiansson död 1778-03-29
30 1597 1779 Stenkyrka Klädesholmen Lars Andersson från Hisingen utfattig
30 1597 1779 Stenkyrka Klädesholmen Inhyses Hans Rasmusson död
 

 Sven Nyblom