Avkortningslängder 1738 - 1751 för Stenkyrka socken

Från: Verifikationer Riksens ständers kontor. Avskrift av Rolf Berlin, inmatning Anders Ryberg. Kommentarer av Stig Rutgersson i rött.

     

Volym

Datum

År

Socken

Ställe

Namn

Not

För år

1738

Stenkyrka

Skärhamn

Kristen Jonsson

Kasserad enrollerad båtsman, utfattig

1738

1738

Stenkyrka

Toftenäs strand

Per Larsson

Utfattig

1738

1738

Stenkyrka

Pinnebacken

Jon Andersson

Utfattig RB Blank, Olsnäs M

1738

1738

Stenkyrka

Röds hus

Pers hustru

Utfattig

1738

1738

Stenkyrka

Lyckan

Jon

Utfattig

1738

1738

Stenkyrka

Klädesholmen

Per Trulsson

Lots och således fri

1738

1738

Stenkyrka

Klädesholmen

Sven Hansson

Lots och således fri

1738

1738

Stenkyrka

Klädesholmen

Måns Nilsson

Lots och således fri

1738

1738

Stenkyrka

Klädesholmen

Olof Hansson

Lots och således fri

1738

1738

Stenkyrka

Klädesholmen

Arne Jonsson

Lots och således fri

1738

1738

Stenkyrka

Myrarne

Olof Persson under St Sibräcka

Gammal kasserad båtsman med hustru, fattig

1738

1739

Stenkyrka

Klädesholmen

Rasmus Johansson

Död i stor fattigdom

1739

1739

Stenkyrka

Röds hus

Per Olssons hustru

Alldeles utfattig

1739

1739

Stenkyrka

Tjärna hus

Per Larssons hustru

Alldeles utfattig

1739

1739

Stenkyrka

Lyckan

Jon Torkelsson

Alldeles utfattig

1739

1739

Stenkyrka

Olsby Ö

Börje Persson

Skrives som husman under Gåre

1739

1739

Stenkyrka

Toftenäs

Husman Olof Helgesson. Från Balkeröd, omgift Knöde.

Utfattig

1739

31/12

1740

Stenkyrka

Hällebäck

Änkan Marit

Från bruket i mars, går och tigger

1740

31/12

1740

Stenkyrka

Toftenäs strand

Per

Krympling, alldeles utfattig

1740

31/12

1740

Stenkyrka

Toftenäs strand

Änkan Börta Larsdotter

Alldeles utfattig

1740

31/12

1740

Stenkyrka

Aröds mark

Rasmus

Död i stor fattigdom, hustrun Ingrid Larsdotter tigger

1740

31/12

1740

Stenkyrka

Bö Dampegården

Husman Sven

Alldeles utfattig

1740

31/12

1740

Stenkyrka

Klädesholmen

Rasmus Johansson

Död, hustrun tigger

1740

31/12

1740

Stenkyrka

Klädesholmen

Jon Helgesson

Död, hustrun tigger

1740

31/12

1740

Stenkyrka

Klädesholmen

Nils Persson

Dräng

1740

31/12

1740

Stenkyrka

Klädesholmen

Per Trulsson

Lots

1740

31/12

1740

Stenkyrka

Klädesholmen

Sven Hansson

Lots

1740

31/12

1740

Stenkyrka

Klädesholmen

Måns Nilsson

Lots

1740

31/12

1740

Stenkyrka

Klädesholmen

Arne Jonsson

Lots

1740

31/12

1740

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Olsson

Lots

1740

31/12

1740

Stenkyrka

Säby ö

Helge Sörenssons hustru

Alldeles utfattig

1740

31/12

1740

Stenkyrka

Röd

Husman Pers hustru

Alldeles utfattig

1740

2/1

1742

Stenkyrka

Skärhamn

Änkan Marits son Olof Jonsson

Död förelidna år i kronans tjänst

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Tyft

Karl Persson

Från bruket förra året, äger varken hus eller hem

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Aröds mark

Per Börjesson

Död förelidna år i kronans tjänst. Hustrun utfattig

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Skiedet hus

Nils Jonsson

Död förelidna år i kronans tjänst. Hustrun utfattig

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Säby ö

Tore Andersson

Krympling och utfattig

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Säby ö

Anders Olsson

Sängliggande och utfattig, hustrun tigger

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Persson

Död förelidna år i kronans tjänst. Hustrun utfattig

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Klädesholmen

Per Larsson

Död förelidna år i kronans tjänst. Hustrun utfattig

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Klädesholmen

Per Torstensson

Död förelidna år i kronans tjänst. Hustrun utfattig

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Klädesholmen

Per Trulsson

Lots

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Klädesholmen

Sven Hansson

Lots

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Klädesholmen

Måns Nilsson

Lots

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Klädesholmen

Arne Jonsson

Lots

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Olsson

Lots

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Goviken

Helge Persson

Död, hustrun utfattig

1741

2/1

1742

Stenkyrka

Duvedalen

Sven Torbjörnsson

Död förelidna år i kronans tjänst. Hustrun tigger

1741

?/2

1742

Stenkyrka

Klädesholmen

Börje Olsson

Alldeles utfattig

1741

?/2

1742

Stenkyrka

Klädesholmen

Karl Larsson

Alldeles utfattig

1741

?/2

1742

Stenkyrka

Toftö

Jöns Bryngelsson, se Hovlanda

Alldeles utfattig

1741

2/1

1743

Stenkyrka

Stansvik

Olof Andersson Bös

Antagen till båtsmanstjänst januari 1742

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Stansvik

Jon Olsson

Utfattig

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Tyft hus

Olof Simonsson

Utfattig

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Gläshed

Nils Erikssons dräng Harald Eriksson

Död i Karlskrona december 1741

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Pallen

Rasmus Persson

Död i kronans tjänst, hustrun utfattig

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Säby

Tore Andersson

Utfattig

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Säby

Anders Olsson

Tigger

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Eriksson

Lots

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Klädesholmen

Sven Hansson

Lots

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Klädesholmen

Arne Jonsson

Lots

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Olsson

Lots

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Klädesholmen

Börje Olsson

Utfattig

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Klädesholmen

Per Nilsson i Hjälmen

Utfattig

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Klädesholmen

Karl Larsson

Utfattig

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Klädesholmen

Rasmus Olsson

Krympling och utfattig

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Rasmusson

Utfattig

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Klädesholmen

Änkan Pernilla gift med Per Torstensson

Tigger

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Duvedalen

Sven Torbjörnsson

Död i Karlskrona december 1741, hustrun tigger

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Hästhagen

Karl Persson under Häle, från Tyft

Tigger

1742

2/1

1743

Stenkyrka

Tjärna hus

Hans Olssons hustru

Blind, mannen brottsfälling

1742

2/1

1743

Klövedal

Björholmen

Olof Börjessons änkas son Kristen

Far med Stockholmsskepp

1742

2/1

1743

Klövedal

Björholmen

Erik Anderssons hustru

Utfattig, mannen död i Ostindien

1742

1/1

1744

Stenkyrka

Stansvik

Jon

Alldeles utfattig

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Breviks hus

Tore Andersson

Krympling utfattig

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Säby

Anders

Alldeles utfattig

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Tjärna hus

Björns hustru

Alldeles utfattig

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Eriksson

Lots

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Klädesholmen

Sven Hansson

Lots

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Klädesholmen

Arne Jonsson

Lots

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Olsson

Lots

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Olsson

Lots

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Klädesholmen

Börje Olsson

Utfattig

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Klädesholmen

Måns Nilsson

Utfattig

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Klädesholmen

Karl Larsson

Utfattig

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Klädesholmen

Rasmus Olsson

Krympling och utfattig

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Rasmusson

Utfattig

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Klädesholmen

Änkan Pernilla

Tigger

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Klädesholmen

Nils Olsson

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Brog Vg

Husman Karl Karlsson

Flyttat härifrån, intet till betalning

1743

1/1

1744

Stenkyrka

Stansvik

Jon (Olsson)

Utfattig

Pro anno 1740

1/1

1744

Stenkyrka

Skärhamn

Änkan Marit son Olof Jonsson

Död 1741-09-08 i kronans tjänst

Pro anno 1740

1/1

1744

Stenkyrka

Aröds mark

Per Börjesson

Död 1741-10-21 i kronans tjänst

Pro anno 1740

1/1

1744

Stenkyrka

Skedets hus

Nils Jönsson

Död 1741-11-07 i kronans tjänst

Pro anno 1740

1/1

1744

Stenkyrka

Morik Sg

Husman Lars Larsson

Död 1741-11-07 i kronans tjänst, hustrun utfattig

Pro anno 1740

1/1

1744

Stenkyrka

Säby Ö

Anders Olsson

Utfattig

Pro anno 1740

1/1

1744

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Persson

Död 1741-11-07 i kronans tjänst

Pro anno 1740

1/1

1744

Stenkyrka

Klädesholmen

Per Torstensson

Död 1741-10-20 i kronans tjänst, hustrun tigger

Pro anno 1740

1/1

1744

Stenkyrka

Röd

Husman Per Larsson

Död 1741-09-10 i kronans tjänst, hustrun tigger

Pro anno 1740

28/5

1746

Stenkyrka

Hovlanda

Husman Lars Hansson

Utfattig och tigger

1744

28/5

1746

Stenkyrka

Toftö

Cornelius Olsson

Härifrån bor i backstuga i Limhall

1744

28/5

1746

Stenkyrka

Kläppedalen

Anders Simonsson

Bor på Hagen under Rävlanda, utfattig

1744

28/5

1746

Stenkyrka

Säby Ö

Anders Olsson

Utfattig gammal

1744

28/5

1746

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Eriksson

Lots

1744

28/5

1746

Stenkyrka

Klädesholmen

Sven Hansson

Lots

1744

28/5

1746

Stenkyrka

Klädesholmen

Arne Jonsson

Lots

1744

28/5

1746

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Olsson

Lots

1744

28/5

1746

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Olsson

Lots

1744

28/5

1746

Stenkyrka

Klädesholmen

Rasmus Olssons hustru

Gammal och utfattig

1744

28/5

1746

Stenkyrka

Breviks hus

Tores hustru

Alldeles utfattig

1745

28/5

1746

Stenkyrka

Hovlanda

Husman Lars

Utfattig

1745

28/5

1746

Stenkyrka

Brog Vg

Inhyses Jon Engebrektsson

I tjänst hos skepparen Jonas Ambjörnsson i Lundby Jönsegård Hisingen, avgår här

1745

28/5

1746

Stenkyrka

Vik hus

Pigan Karin

Död 1745-02-20

1745

28/5

1746

Stenkyrka

Stockeviks hus

Pers hustru

Utfattig

1745

28/5

1746

Stenkyrka

Släppen

Rasmus

Krympling och utfattig

1745

15/6

1747

Stenkyrka

Brog Vg

Inhyses Jons hustru

Äger intet hus utfattig

1746

15/6

1747

Stenkyrka

Rösseldalen

Inhyses piga Ingegerd

Gammal utfattig

1746

15/6

1747

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Eriksson

Lots

1746

15/6

1747

Stenkyrka

Klädesholmen

Sven Hansson

Lots

1746

15/6

1747

Stenkyrka

Klädesholmen

Arne Jonsson

Lots

1746

15/6

1747

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Olsson

Lots

1746

15/6

1747

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Olsson

Lots

1746

15/6

1747

Stenkyrka

Goviken

Rasmus hustru från Klädesholmen

Utfattig

1746

15/6

1747

Stenkyrka

Säby hus

Anders och hustrun

Utfattig

1746

15/6

1747

Stenkyrka

Mölnefossa

Bengts dräng Helge

I tjänst hos Olof i Högen Ng i Kareby socken där han betalt mantalspeng

1746

15/6

1747

Stenkyrka

Risön

Rasmus

Krympling, alldeles utfattig

1746

15/6

1748

Stenkyrka

Skärhamn

Jon Engebrektsson från Bro Vg M

Blev kronobåtsman 1747

1747

15/6

1748

Stenkyrka

Toftenäs

Karl

Krympling och alldeles utfattig

1747

15/6

1748

Stenkyrka

Dalen

Anders hustru

Alldeles utfattig

1747

15/6

1748

Stenkyrka

Rösseldalen

Inhyses pigan Ingegerd

Gammal, sjuk, fattig

1747

15/6

1748

Stenkyrka

Säby hus

Anders hustru

Utfattig

1747

15/6

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Tore Börjesson

Bräcklig och alldeles utfattig

1747

15/6

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Gunnar Börjesson

Bräcklig och alldeles utfattig

1747

15/6

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Lars Nilsson och hans hustru

Drunknade oktober 1745

1747

15/6

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Eriksson

Lots

1747

15/6

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Sven Hansson

Lots

1747

15/6

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Arne Jonsson

Lots

1747

15/6

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Olsson

Lots

1747

15/6

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Olsson

Lots

1747

/12

1748

Stenkyrka

Stenen

Jöns

Krympling, hustrun utfattig

1748

/12

1748

Stenkyrka

Brevik

Husman Tore

Krympling och utfattig

1748

/12

1748

Stenkyrka

Stockevik

Husman Per

Gammal och utfattig

1748

/12

1748

Stenkyrka

Säby Sg

Husman Anders

Krympling, hustrun utfattig

1748

/12

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Måns Nilsson

Sjuklig och utfattig

1748

/12

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Rasmusson

Utfattig

1748

/12

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Eriksson

Lots

1748

/12

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Sven Hansson

Lots

1748

/12

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Arne Jonsson

Lots

1748

/12

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Olsson

Lots

1748

/12

1748

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Olsson

Lots

1748

/12

1748

Stenkyrka

Röra N hus

Olof Larsson

Farit på sillfisket i Marstrand

1748

/12

1748

Stenkyrka

Hättan

Olof Hansson

Farit på sillfisket i Marstrand

1748

/12

1748

Stenkyrka

Stora Sibräcka

Husman Anders

Härifrån i stor fattigdom, ingen vet vart

1748

7/6

1750

Stenkyrka

Stenen

Jöns hustru

Utfattig

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Stansvik

Jon

Gammal, sjuklig, utfattig

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Toftenäs hus

Karls hustru

Utfattig

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Brevik

Husman Tore

Utfattig

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Stockevik

Husman Per

Gammal utfattig

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Rävlanda

Petters piga

I mars 1749 gift med Lars Kroksson i Kyrkefjäll

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Klädesholmen

Måns Nilsson

Utfattig

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Rasmusson

Utfattig

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Klädesholmen

Nils Hanssons änkas son

Utfaren med Stockholmsskepp. Modern utfattig

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Eriksson

Lots

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Klädesholmen

Sven Hansson

Lots

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Klädesholmen

Arne Jonsson

Lots

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Olsson

Lots

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Olsson

Lots

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Klädesholmen

Tore Börjesson

Gammal och utfattig

1749

7/6

1750

Stenkyrka

Röra hus

Olof Larsson

Farit på sillfisket i Marstrand

1749

2/1

1751

Stenkyrka

Stenen

Jöns

Bräcklig, hustrun utfattig

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Skärhamn

Änkans dotter

Rymd i september 1749, modern tigger

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Skärhamn

Anders

Enrollerad och idkar cabelliou och långefiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Skärhamn

Sven Olsson

Enrollerad och idkar cabelliou och långefiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Toftenäs hus

Karl

Bräcklig, hustrun utfattig

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Brevik

Husman Tore

Krympling och utfattig

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Säby Sg

Husman Anders

Döv, hustrun utfattig

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Kurlanda

Kristens dräng

Dräng hos Anders i Hällene, Klövedal

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Häle

Anders Anderssons dräng Anders

Bor i Sanbräcka i Lyse sn

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Tyfts hus

Olof Simonsson

Enrollerad och idkar cabelliou och långefiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Hovlanda

Husman Lars Hansson

Enrollerad och idkar cabelliou och långefiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Halla

Rasmus

Enrollerad och idkar cabelliou och långefiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Röra hus

Olof

Enrollerad och idkar cabelliou och långefiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Klädesholmen

Tore Börjesson

Gammal och utfattig

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Klädesholmen

Nils Hanssons änkas son Bernt

För 3 år sedan farit till Västerlanden

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Klädesholmen

Per Trulssons son Johan

Enrollerad och idkar cabelliou och långefiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Klädesholmen

Börje Olsson

Enrollerad och idkar cabelliou och långefiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Klädesholmen

Måns Nilssons son Per

Enrollerad och idkar cabelliou och långefiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Klädesholmen

Rasmus Johanssons änkas son Hans

Enrollerad och idkar cabelliou och långefiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Rasmussons söner Halvard och Rasmus

Enrollerad och idkar cabelliou och långefiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Klädesholmen

Gunnar Börjessons son Olof

Enrollerad och idkar cabelliou och långefiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Tjörnekalv

Tore Nilsson

Enrollerad och idkar cabelliou och långefiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Bäckevik

Truls dräng Per

Blivit kronobåtsman med namn Coridor

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Klädesholmen

Tore Börjessons dräng Hans

Enrollerad och idkar storfiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Eriksson

Lots

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Klädesholmen

Sven Hansson

Lots

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Klädesholmen

Arne Jonsson

Lots

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Klädesholmen

Anders Olsson

Lots

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Klädesholmen

Simon Olsson

Lots

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Nedre Haketorp

Jon Olssons dräng Nils Jonsson

Är enrollerad och annoterad för Stockevik, idkar storfiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Kuballe Vg

Lars Dyressons dräng Jon Persson

Från Stansvik, enrollerad, i storfiske

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Duvedalen

Anders Börjessons styvson Anders Persson

Enrollerad och utomlands

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Toftenäs

Olofs piga Sissela

Skriven hos Karl i Häller, Valla

1751

2/1

1751

Stenkyrka

Rävlanda

Petter Grens dräng Nils

Gift under året och sitter utfattig i backstuga.

1751

Rolf Berlin