FlyttningarHär finns dels pågående inventeringar av personer som flyttar till eller från Tjörn till eller från andra ställen än Orust och Inland före 1835. Dessa personer identifieras i möjligaste mån. Hör av dig till Anders Ryberg om du har något att komplettera med.

Sedan finns här även ett par register till inflyttningssedlar till Tjörn.

 

Registren till flyttsedlarna är upprättade med hjälp av orginalsedlarna. Där så har varit möjligt har ortnamnet kompletterats med vilken socken det rör. I vissa fall har orterna identifierats via undertecknande präst. Registren är normalstavade.

 
   
Tjörnbor bland Marstrands flyttsedlar 1770-1795 Anders Ryberg
Tjörnbor bland Torslandas flyttsedlar 1771-1792 Anders Ryberg

Tjörnbor i Öckeröarnas mantalslängder på 1700-talet

Efter avskrift av Rolf Nilsson

Utflyttade från Tjörn före 1835

Anders Ryberg

Inflyttade till Tjörn före 1835 Uppdat.11-05-23

Anders Ryberg

Flyttsedelregister

Stenkyrka pastorat 1741 – 1780 (Excel)

Avskrift: Anders Ryberg

Stenkyrka pastorat 1781 – 1789 (Excel)

Avskrift: Anders Ryberg och Dennis Karlsson

Stenkyrka pastorat 1790 – 1807 (Excel)

Avskrift: Anders Ryberg och Dennis Karlsson

Stenkyrka pastorat 1808 – 1820 (Excel)

Avskrift: Kenneth Bengtsson

Rönnängs pastorat 1793 – 1821 (Excel)

Avskrift: Anders Ryberg och Dennis Karlsson


Inflyttningsregister

 

Stenkyrka pastorat 1829 - 1861

Avskrift: Marit Karlsson

Klädesholmen 1861 - 1880 inflyttade

Avskrift: Kjell Berntson

 

Utflyttningslängder

 

Klädesholmen - Rönnäng utflyttade 1828-1854

Avskrift: Kjell Berntsson

Klädesholmen - Rönnäng utflyttade 1855-1860

Avskrift: Kjell Berntsson

Klädesholmen utflyttade 1861-1880

Avskrift: Kjell Berntsson